30 Listopad 2017

Archiwum

 • 30.11.2017

  Rys historyczny

  Rys historyczny

  Przed laty kardynał Karol Wojtyła mówił o Kościele na Górnym Śląsku: „Kościół diecezjalny katowicki to szczególna wspólnota Ludu Bożego. Ma swój profil religijny i społeczny. Szczególnym znamieniem Waszego Kościoła jest zespolenie modlitwy i pracy” (Piekary Śląskie, 25 maja 1975 roku).

 • 30.11.2017

  Personalia

  Personalia

  Początkowo diecezja nosiła tytuł Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego. W 1925 została utworzona diecezja katowicka (śląska), która w 1992 została podniesiona do rangi archidiecezji.

 • 30.11.2017

  Duszpasterstwo

  Duszpasterstwo

  Podstawową aktywnością jest pole duszpasterskie. W tych działaniach Arcybiskupa Katowickiego wpierają poszczególne wydziały Kurii Metropolitalnej oraz instytucje odpowiedzialne za poszczególne przestrzenie życia duszpasterskiego.