W niedzielę, 24 listopada br., Kościół katolicki obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to też uroczystość odpustowa parafii katedralnej w Katowicach. O godz. 12.00 w katedrze odprawiona zostanie Msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca.

W zaproszeniu skierowanym do diecezjan abp Skworc napisał m. in.: „W najbliższą niedzielę, 24 listopada, skierujemy nasze serca ku Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. To właśnie Jemu będziemy dziękować za wszelkie dobro otrzymane w kończącym się roku liturgicznym, zwłaszcza za Ducha Świętego, «który od Ojca i Syna pochodzi». To On buduje Kościół i wyposaża nas w dary i charyzmaty”.

Metropolita katowicki poinformował, że podczas tegorocznej odpustowej uroczystości w katowickiej katedrze w sposób szczególny wierni będą  dziękować za archidiecezjalną Caritas, świętującą w tym roku trzydziestolecie swojej działalności. „Instytucja ta, powołana w listopadzie 1989 r., podejmuje dzieła dobroczynne oraz nieprzerwanie troszczy się o osoby starsze, chore, niepełnosprawne, ubogie i wykluczone społecznie, a także o dzieci dotknięte rodzinnymi kryzysami. Ważnym wymiarem działalności charytatywnej naszego lokalnego Kościoła są parafialne zespoły Caritas i szkolne koła Caritas” - podkreślił abp Skworc.

Do udziału we Mszy św. Pontyfikalnej zaprosił pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz wiernych zaangażowanych w parafialnych zespołach charytatywnych, w również dzieci i młodzież ze szkolnych kół Caritas wraz z ich opiekunami. Wzorem poprzednich lat po Eucharystii wręczone zostaną wyróżnionym wiernym archidiecezjalne medale Pro Christi Regno.

Do wspólnej modlitwy zaproszone są również osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w parafiach oraz reprezentanci parafialnych rad duszpasterskich. „Z delegatami rad parafialnych wszystkich parafii archidiecezji spotkamy się już o godz. 10.00 j w gmachu Wydziału Teologicznego UŚ na konferencji formacyjnej poświęconej nowemu programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce” - poinformował metropolita katowicki. Hasłem nowego programu duszpasterskiego są słowa: „Eucharystia daje życie”. Będzie on realizowany przede wszystkim w duszpasterstwie parafialny od pierwszej niedzieli Adwentu.

Najnowsze

06 lipiec 2020

Maryja jest jak „balsam” na wszystkie zranienia duszy i ciała

Metropolita katowicki przewodniczył mszy św. w ramach 55. Pielgrzymki Apostolstwa Chorych na...

06 lipiec 2020

Komunikat Komisji Nauki Wiary KEP w sprawie kultu św. Szarbela

Od wielu lat rozwijają się zarówno w Polsce, jak też w innych...

06 lipiec 2020

Panteon Górnośląski będzie zbiorem otwartym

- Panteon Górnośląski będzie zbiorem otwartym prezentowanych postaci, aby można było go...

06 lipiec 2020

Każda grupa krwi jest cenna i potrzebna

O oddawanie krwi apeluje metropolita katowicki. Abp Wiktor Skworc przyłączył się do...

03 lipiec 2020

Archidiecezja użycza przestrzeń Katedry dla Panteonu Górnośląskiego

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc (w imieniu Archidiecezji Katowickiej) i Ryszard Kopiec...

03 lipiec 2020

Życzę, aby mój kraj obronił prawo dziecka i obronił swoją obywatelkę

- Życzę, aby mój kraj jako suwerenne państwo obronił prawo dziecka i...