W niedzielę, 24 listopada br., Kościół katolicki obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to też uroczystość odpustowa parafii katedralnej w Katowicach. O godz. 12.00 w katedrze odprawiona zostanie Msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca.

W zaproszeniu skierowanym do diecezjan abp Skworc napisał m. in.: „W najbliższą niedzielę, 24 listopada, skierujemy nasze serca ku Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. To właśnie Jemu będziemy dziękować za wszelkie dobro otrzymane w kończącym się roku liturgicznym, zwłaszcza za Ducha Świętego, «który od Ojca i Syna pochodzi». To On buduje Kościół i wyposaża nas w dary i charyzmaty”.

Metropolita katowicki poinformował, że podczas tegorocznej odpustowej uroczystości w katowickiej katedrze w sposób szczególny wierni będą  dziękować za archidiecezjalną Caritas, świętującą w tym roku trzydziestolecie swojej działalności. „Instytucja ta, powołana w listopadzie 1989 r., podejmuje dzieła dobroczynne oraz nieprzerwanie troszczy się o osoby starsze, chore, niepełnosprawne, ubogie i wykluczone społecznie, a także o dzieci dotknięte rodzinnymi kryzysami. Ważnym wymiarem działalności charytatywnej naszego lokalnego Kościoła są parafialne zespoły Caritas i szkolne koła Caritas” - podkreślił abp Skworc.

Do udziału we Mszy św. Pontyfikalnej zaprosił pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz wiernych zaangażowanych w parafialnych zespołach charytatywnych, w również dzieci i młodzież ze szkolnych kół Caritas wraz z ich opiekunami. Wzorem poprzednich lat po Eucharystii wręczone zostaną wyróżnionym wiernym archidiecezjalne medale Pro Christi Regno.

Do wspólnej modlitwy zaproszone są również osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w parafiach oraz reprezentanci parafialnych rad duszpasterskich. „Z delegatami rad parafialnych wszystkich parafii archidiecezji spotkamy się już o godz. 10.00 j w gmachu Wydziału Teologicznego UŚ na konferencji formacyjnej poświęconej nowemu programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce” - poinformował metropolita katowicki. Hasłem nowego programu duszpasterskiego są słowa: „Eucharystia daje życie”. Będzie on realizowany przede wszystkim w duszpasterstwie parafialny od pierwszej niedzieli Adwentu.

Najnowsze

29 marzec 2023

Droga Krzyżowa ulicami Katowic

Nabożeństwo odbędzie się w piątek 31 marca 2023 r.

27 marzec 2023

Komunikat w sprawie zabójstwa ks. Blachnickiego

Autorami dokumentu są abp Wiktor Skworc, odpowiedzialny za proces beatyfikacyjny ks. Blachnickiego...

26 marzec 2023

Dzielcie się ze wszystkimi wiarą w Chrystusowy Kościół

158 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. zyskała w niedzielne popołudnie archidiecezja katowicka.

25 marzec 2023

Czytajcie słowa i znaki

Sześciu alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego przyjęło w sobotnie przedpołudnie posługę lektoratu.

24 marzec 2023

Papież do rodzin zmarłych górników: również w ciemności Pan jest blisko

Dzisiaj Papież przyjął grupę rodzin, których mężowie, ojcowie, synowie oraz bracia zginęli...

24 marzec 2023

Spotkanie z Papieżem Franciszkiem

Wdowom i sierotom, których mężowie i ojcowie w ubiegłym roku zginęli w...