Homilia Arcybiskupa Katowickiego, Pasterka 2019

Bracia i Siostry!
Drodzy łączący się z nami dzięki transmisji Polskiego Radia Katowice i Radia eM!
Rodacy za granicą!
Drodzy Parafianie katedralnej parafii i Goście!

1. W Adwencie papież Franciszek podarował nam niezwykły prezent w postaci listu apostolskiego Admirabile signum (Godny podziwu). Zaznaczył, że swoim listem chciałby wesprzeć piękną tradycję rodzin, które w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie przygotowują stajenki, a także zwyczaj umieszczania ich w miejscach publicznych. „Chciałbym, aby ta praktyka nie ustała, a wręcz liczę na to, że tam, gdzie została zaniechana, zostanie odkryta na nowo i ożywiona” – napisał. Weźmy sobie do serca te papieskie słowa, a nasze usta niech mówią jasno i wyraźnie w przestrzeni publicznej o świętach Bożego Narodzenia, co dziś – w świecie ulegającym laickim modom – już jest odważnym wyznaniem tożsamości i wiary.
List został ogłoszony w Greccio, gdzie św. Franciszek zbudował pierwszy w historii żłóbek. Czytamy: „Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią. Ukazuje nam czułość Boga i to, że zniża się On do naszej małości”.
Papież Franciszek stwierdza, że serce stajenki zaczyna bić dopiero wówczas, gdy w dniu Bożego Narodzenia składamy w niej figurkę Dzieciątka: „Wydaje się to niemożliwe, ale właśnie w ten sposób Bóg chciał objawić wspaniałość swojej miłości. Objawia się ona w uśmiechu i w wyciągnięciu rąk ku każdemu. Zawsze przekracza nasze schematy”.

2. Bracia i Siostry! Przed chwilą zaczęło bić serce stajenki w naszym katedralnym wieczerniku, bo położyliśmy w niej figurkę Dzieciątka Jezus. I wspólnie z pasterzami wysłuchaliśmy orędzia Anioła: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.
Przyjmujemy z wiarą tę Dobrą dla człowieka Nowinę i razem z mnóstwem zastępów niebieskich wielbimy Boga: „Chwała Bogu na wysokościach…”.
W naszym świętym zgromadzeniu wielbimy Zbawiciela także słowami pastorałek i kolęd. Jedna z nich tak streszcza treść dzisiejszej Ewangelii:
„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie,
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości”.
Ostatnia zwrotka tej bliskiej nam kolędy brzmi:
„I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina”.

3. Bracia i Siostry! Te słowa kolędy prowadzą nas od stajenki do ołtarza, gdzie Jezus przychodzi do nas w sakramentalnych znakach chleba i wina. Taka była Jego wola. Zapewnił nas o niej słowami: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”.
Jego pierwsze przyjście przerodziło się w stałą obecność w wielkiej tajemnicy naszej wiary, jaką jest Eucharystia. Jezus w czasie ostatniej wieczerzy w Wieczerniku powiedział nad chlebem i winem: „To jest moje Ciało; to jest moja Krew… To czyńcie na moją pamiątkę”.
Wierzymy słowom Zbawiciela i czynimy „to” na Jego pamiątkę! I cieszymy się, że Jezus jest z nami w wielkiej tajemnicy naszej wiary dzięki działaniu Ducha Świętego.
To Duch Święty sprawił, że stał się człowiekiem w łonie Dziewicy i dziś sprawia, że w łonie wspólnoty Kościoła rodzi się dla nas i dla naszego zbawienia w Eucharystii.
Jak pasterze w Betlejem, tak i my w geście adoracji padamy przed Nim na twarz, wierząc, że jest pod osłoną chleba i wina. I dziękujemy za cud miłości, dający nam pokarm na ziemskie pielgrzymowanie i wieczne życie, bo Eucharystia daje życie wieczne (por. J 6,58)!
Bracia i Siostry! Na naszych oczach spełnia się z pokolenia na pokolenie rozpoczęta cudem nocy betlejemskiej tajemnica Bożego Emmanuela, a więc „Boga z nami”, ludźmi, i dla ludzi, „w których ma upodobanie”.
Niech ta świadomość stale nam towarzyszy, byśmy „rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie” i byli gorliwi w spełnianiu dobrych uczynków wobec naszych braci i sióstr! Amen.