Ministranci, Lektorzy, Animatorzy, Ceremoniarze!
Drodzy opiekunowie Służby Liturgicznej Ołtarza!
Drodzy Księża, Diakoni, Katecheci, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej i wszyscy inni!

 1. Witam w katedrze pw. Chrystusa Króla Niech tu mocno wybrzmi: Króluj nam Chryste!
 2. Spotykamy się po wakacjach. Wielu z was uczestniczyło w rekolekcjach ministranckich, oazowych i innych. Cieszę się waszym udziałem w rekolekcjach i składam szczere „Bóg zapłać” organizatorom i prowadzącym. Więc za piękny czas wakacji i rekolekcji: Bóg zapłać!
 3. Przed nami dzień 1 września. 80 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. Straszna w swoich skutkach. Tylko w naszym kraju zginęło około 6 milionów ludzi, w tym dzieci w waszym wieku; młodsze i starsze.
  Dziś chcemy pamiętać o wszystkich ofiarach II wojny światowej. Jest wśród nich nasz kandydat do beatyfikacji – Jan Macha, ksiądz mający zaledwie 3 lata kapłaństwa, który oddał życie w służbie bliźnim.
 4. Wszystkie ofiary II wojny światowej mobilizują nas do modlitwy o pokój. Modlimy się więc o pokój: w sercu, w rodzinach, w szkole, w grupie ministranckiej! Św. papież Jan XXIII napisał dokument Pacem in terris – Pokój na ziemi, a w nim są takie słowa, że do pokoju prowadzi rozbrojenie serca…
  Bo stamtąd, z serca, biorą się wszystkie konflikty i wojny, tam rodzą się złe zamiary, nienawiść… Dlatego modlimy się o pokój i otwieramy się na dar pokoju.
 5. Zmartwychwstały Jezus tak powiedział w wieczerniku swoim apostołom i uczniom: „Pokój wam!”.
 6. Dnia 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny, a także formacyjny, rozpoczną się tradycyjne zbiórki ministrantów. Rozpoczniecie niejako na nowo chodzić do szkoły Jezusa, a wszyscy jesteśmy Jego uczniami.
 7. Uczeń przede wszystkim nastawia się na słuchanie. Więc słuchajcie Jezusa, który dziś nam powiedział przypowieść o dziesięciu pannach.
 8. Ta przypowieść oparta na ówczesnych zwyczajach weselnych mówi o nas, o uczniach Pana Jezusa, bo wszyscy jesteśmy w drodze na spotkanie z naszym Zbawicielem.
  Nasze życie ma być aktywnym oczekiwaniem na spotkanie z Nim. Nie jest to jednak oczekiwanie nudne, wypełnione siedzeniem z założonymi rękami i spoglądaniem na zegarek.
 9. Powinno być wypełnione staraniem się, by nie zgasła lampa wiary i by ciągle wychodzić na spotkanie z naszym Zbawicielem.
  Czujność i wierność. Nie kiedyś tam, jutro – tylko od dziś! To, że tu jesteście, to bardzo dobry znak, że czuwacie i idziecie w dobrym kierunku.
  Razem ze św. Pawłem wołamy i prosimy: podobajcie się Bogu, stawajcie się coraz doskonalsi… Wolą Bożą jest wasze uświęcenie… Bóg powołał was do świętości i daje wam swego Ducha Świętego…
 10. I to jest ten największy dar, jaki otrzymujecie na początku nowego roku szkolnego. Wzywajcie Ducha Świętego codziennie. On jest obecny i działa w nas, umacnia w czujności i wierności. Jest z nami w godzinie Mszy św. – za chwilę – wezwany dokona przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, przywoła Chrystusa.
 11. Drodzy! Wy wszyscy, tworzący służbę liturgiczną archidiecezji katowickiej, jesteście radością Chrystusa i Kościoła. Jesteście radością waszych parafialnych wspólnot i duszpasterzy, waszych rodziców i nauczycieli. Jesteście naszą radością jako młody Kościół, który ma misję do spełnienia.
  Modlę się z wami i za was: otwórzcie wasze serca na dar pokoju Zmartwychwstałego!
  Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć – jako rycerze Chrystusa – przed Synem Człowieczym.