Słowo Pasterskie Arcybiskupa Katowickiego na początek roku szkolnego i katechetycznego, 1 września 2019 roku.