Słowo Arcybiskupa Katowickiego do Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich - 17 grudnia 2018 roku.

Słowo Arcybiskupa Katowickiego na rozpoczęcie dnia modlitw o uświęcenie duchowieństwa; Katedra – 2013.09.07

Słowo Arcybiskupa Katowickiego na rozpoczęcie sesji naukowej.

Słowo Metropolity Katowickiego na rozpoczęcie nowego roku katechetycznego

Pielgrzymka duchowieństwa archidiecezji katowickiej do katedry p.w. Chrystusa Króla. Katowice - 1 stycznia 2012 roku.

Słowo Arcybiskupa Katowickiego w Sejmiku Samorządowym – Katowice, 22 czerwca 2012 roku.