Wprowadzenie do Uchwał II Synodu Archidiecezji Katowickiej
I. Wspólnota (koinonia) Kościoła katowickiego

 • Duszpasterstwo w Kościele katowickim
 • Świeccy w Kościele katowickim
 • Duszpasterstwo rodzin w Kościele katowickim
 • Duszpasterstwo młodzieży w Kościele katowickim
 • Duchowieństwo Kościoła katowickiego
 • Powołania i formacja do prezbiteratu w Kościele katowickim
 • Życie konsekrowane w Kościele katowickim
 • Dziedzictwo Kościoła katowickiego

II. Świadectwo (martyria) Kościoła katowickiego

 • Przepowiadanie w Kościele katowickim
 • Katecheza i wychowanie katolickie w Kościele katowickim
 • Nowa ewangelizacja w Kościele katowickim
 • Misje Kościoła katowickiego
 • Kościół katowicki wobec kultury
 • Media w Kościele katowickim

III. Liturgia Kościoła katowickiego

 • Wstęp
 • Duszpasterstwo sakramentów i sakramentaliów
 • Czas i przestrzeń sakralna
 • Formacja liturgiczna duchownych i świeckich
 • Muzyka sakralna

IV. Służba (diakonia) Kościoła katowickiego

 • Kościół katowicki wobec kwestii społecznych
 • Posługa charytatywna w Kościele katowickim
 • Dobra materialne Kościoła katowickiego
 • Dialog Kościoła katowickiego