Świadomość
zapobieganie
reagowanie

Zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji gliwickiej i w archidiecezji katowickiej

Dokument w całości - pobierz plik pdf