KURIA RZYMSKA oraz inne urzędy Kościoła powszechnego

po wejściu w życie 5 czerwca 2022 r. konstytucji Praedicate Evangelium
stan na 29 sierpnia 2022 r. (dane za catholic-hierarchy.org, składy personalne nie zatwierdzone przez Ojca Świętego)

SEKRETARIATY

1.    Sekretariat Stanu (wł. Segreteria di Stato)
Sekretarz Stanu: kard. Pietro Parolin
Substytut: abp Edgar Peña Parra
Sekretarz ds. Relacji z Państwami: abp Paul Gallagher
Podsekretarz: Francesca di Giovanni
Podsekretarz: ks. Mauricio Rueda Beltz
Wysoki Urzędnik: abp Antonio Mennini
Wysoki Urzędnik: abp Jan Romeo Pawłowski

DYKASTERIE

1.    Dykasteria ds. Ewangelizacji (wł. Dicastero per l'Evangelizzazione)
dawniej: Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów + Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
Prefekt: Ojciec Święty Franciszek
Proprefekt: kard. Luis Tagle
Proprefekt: abp Salvatore Fisichella
Sekretarz: abp Protase Rugambwa
Sekretarz Adiunkt: abp Giovanni dal Toso
Podsekretarz: o. Ryszard Szmydki OMI
Wysoki Urzędnik: bp Franz-Peter Tebartz van Elst

2.    Dykasteria ds. Nauki Wiary (wł. Dicastero per la Dottrina della Fede)
dawniej: Kongregacja Nauki Wiary
Prefekt: kard. Luis Ladaria Ferrer SJ
Sekretarz: ks. John Kennedy
Sekretarz: ks. Armando Matteo
Sekretarz Adiunkt: abp Joseph di Noia OP
Sekretarz Adiunkt: abp Charles Scicluna
Podsekretarz: ks. Philippe Curbelié
Wysoki Urzędnik: abp José Luis Mollaghan

3.    Dykasteria ds. Posługi Charytatywnej (wł. Dicastero per il Servizio della Carità)
Prefekt: kard. Konrad Krajewski

4.    Dykasteria dla Kościołów Wschodnich (wł. Dicastero per le Chiese Orientali)
dawniej: Kongregacja dla Kościołów Wschodnich
Prefekt: kard. Leonardo Sandri
Sekretarz: abp Giorgio Gallaro
Podsekretarz: ks. Flavio Pace

5.    Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (wł. Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti)
dawniej: Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Prefekt: kard. Arthur Roche
Sekretarz: abp Vittorio Viola OFM
Podsekretarz: bp Aurelio García Macías

6.    Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych (wł. Dicastero delle Cause dei Santi)
dawniej: Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
Prefekt: kard. Marcello Semeraro
Sekretarz: abp Fabio Fabene
Podsekretarz: o. Bogusław Turek CSMA

7.    Dykasteria ds. Biskupów (wł. Dicastero per i Vescovi)
dawniej: Kongregacja ds. Biskupów
Prefekt: kard. Marc Ouellet PSS
Sekretarz: abp Ilson de Jesus Montanari

8.    Dykasteria ds. Duchowieństwa (wł. Dicastero per il Clero)
dawniej: Kongregacja ds. Duchowieństwa
Prefekt: kard. Lazzaro You Heung-sik
Sekretarz: abp Andrés Gabriel Ferrada Moreira
Podsekretarz: ks. Simone Renna

9.    Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (wł. Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica)
dawniej: Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
Prefekt: kard. João Bráz de Aviz
Sekretarz: abp José Rodríguez Carballo OFM
Podsekretarz: o. Pier Luigi Nava SMM
Podsekretarz: s. Carmen Ros Nortes NSC

10.    Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia (wł. Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita)
Prefekt: kard. Kevin Farrell
Sekretarz: o. Alexandre Awi Mello P.Schönstatt
Podsekretarz: Gabriella Gambino
Podsekretarz: Linda Ghisoni

11.    Dykasteria ds. Popierania Jedności Chrześcijan (wł. Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani)
dawniej: Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan
Prefekt: kard. Kurt Koch
Sekretarz: bp Brian Farrell LC
Podsekretarz: ks. Andrea Palmieri

12.    Dykasteria ds. Dialogu Międzyreligijnego (wł. Dicastero per il Dialogo Interreligioso)
dawniej: Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego
Prefekt: kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCI
Sekretarz: ks. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage

13.    Dykasteria ds. Kultury i Edukacji (wł. Dicastero per la Cultura e l'Educazione)
dawniej: Kongregacja Edukacji Katolickiego (Instytutów Naukowych) + Papieska Rada ds. Kultury
Prefekt: kard. Giuseppe Versaldi
Przewodniczący: kard. Gianfranco Ravasi
Sekretarz: bp Paul Tighe
Sekretarz: abp Angelo Vincenzo Zani
Podsekretarz: ks. Melchor Sánchez de Toca y Alameda
Wysoki Urzędnik: bp Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo
Wysoki Urzędnik: ks. Carlo Maria Polvani

14.    Dykasteria ds. Służby Integralnemu Rozwojowi Człowieka (wł. Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale)
Prefekt: kard. Michael Czerny SJ
Sekretarz: s. Alessandra Smerilli FMA
Podsekretarz: o. Fabio Baggio CS

15.    Dykasteria ds. Tekstów Prawnych (wł. Dicastero per i Testi Legislativi)
dawniej: Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych
Prefekt: abp Filippo Iannone O.Carm.
Sekretarz: bp Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru
Podsekretarz: ks. Markus Graulich SDB

16.    Dykasteria ds. Komunikacji (wł. Dicastero per la Comunicazione)
Prefekt: Paolo Ruffini
Sekretarz: ks. Lucio Adrian Ruiz

TRYBUNAŁY

1.    Penitencjaria Apostolska (wł. Penitenzieria Apostolica)
Penitencjarz Większy: kard. Mauro Piacenza
Regens: ks. Krzysztof Nykiel

2.    Sygnatura Apostolska (wł. Segnatura Apostolica)
Prefekt: kard. Dominique Mamberti
Sekretarz: bp Andrea Ripa

3.    Rota Rzymska (wł. Rota Romana)
Dziekan: ks. Alejandro Arellano Cedillo

INSTYTUCJE GOSPODARCZE

1.    Rada ds. Gospodarki (wł. Consiglio per l'Economia)
Koordynator: kard. Reinhard Marx
Sekretarz: ks. Brian Ferme

2.    Sekretariat ds. Gospodarki (wł. Segreteria per l'Economia)
Prefekt: ks. Juan Antonio Guerrero Alves SJ
Sekretarz Generalny: Maximino Caballero Ledo
Wysoki Urzędnik: ks. Luigi Mistò

3.    Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej (wł. Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica)
Przewodniczący: bp Nunzio Galantino
Sekretarz: Fabio Gasperini
Podsekretarz: ks. Giuseppe Russo

4.    Biuro Audytora Generalnego (wł. Ufficio del Revisore Generale)
Audytor Generalny: Alessandro Cassinis Righini

5.    Komisja Spraw Zastrzeżonych (wł. Commissione di Materie Riservate)
Przewodniczący: kard. Kevin Farrell
Sekretarz: abp Filippo Iannone O.Carm.

6.    Komitet ds. Inwestycyjnych (wł. Comitato per gli Investimenti)
Przewodniczący: kard. Kevin Farrell

URZĘDY

1.    Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego (wł. Camerlengo di Santa Romana Chiesa)
Kamerling: kard. Kevin Farrell
Zastępca Kamerlinga: abp Ilson de Jesus Montanari

2.    Kolegium Kardynałów (wł. Collegio Cardinalizio)
Dziekan: kard. Giovanni Battista Re
Wicedziekan: kard. Leonardo Sandri
Sekretarz: abp Ilson de Jesus Montanari

3.    Fabryka św. Piotra (wł. Fabbrica di San Pietro)
Przewodniczący: kard. Mauro Maria Gambetti OFM Conv.
Sekretarz: ks. Orazio Pepe

4.    Międzynarodowa Komisja Teologiczna (wł. Commissione Teologica Internazionale)
Przewodniczący: kard. Luis Ladaria Ferrer SJ

5.    Biuro Pracy Stolicy Apostolskiej (wł. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica)
Przewodniczący: bp Giuseppe Sciacca

6.    Urząd Papieskich Nabożeństw Liturgicznych (wł. Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice)
Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych: ks. Diego Ravelli

7.    Prefektura Domu Papieskiego (wł. Prefettura della Casa Pontificia)
Prefekt: abp Georg Gänswein

8.    Synod Biskupów (wł. Sinodo dei Vescovi)
Sekretarz Generalny: kard. Mario Grech
Podsekretarz: s. Nathalie Becquart Xavière
Podsekretarz: bp Luis Marín de San Martín OSA

9.    Apostolskie Archiwum Watykańskie (wł. Archivio Apostolico Vaticano)
Archiwista: kard. José Tolentino Calaça de Mendonça
Prefekt: bp Sergio Pagano B.

10.    Gubernatorat Państwa Watykańskiego (wł. Governatorato dello Stato della Città del Vaticano)
Przewodniczący: kard. Fernando Vérgez Alzaga
Sekretarz Generalny: s. Raffaella Petrini FSE

11.    Biblioteka Watykańska (wł. Biblioteca Apostolica Vaticana)
Bibliotekarz: kard. José Tolentino Calaça de Mendonça

KOMISJE PAPIESKIE

1.    Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej (wł. Pontificia commissione per l'America Latina)
Przewodniczący: kard. Marc Ouellet PSS

2.    Papieska Komisja Biblijna (wł. Pontificia Commissione Biblica)
Przewodniczący: kard. Luis Ladaria Ferrer SJ
Sekretarz: s. Núria Calduch-Benages MHSFN

3.    Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich (wł. Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori)
Przewodniczący: kard. Seán Patrick O’Malley OFM Cap.
Sekretarz: o. Andrew Small OMI

4.    Papieska Komisja Archeologii Sakralnej (wł. Pontificia Commissione di Archeologia Sacra)
Przewodniczący: kard. Gianfranco Ravasi

5.    Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego (wł. Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano)
Przewodniczący: kard. Fernando Vérgez Alzaga LC

KOMITETY PAPIESKIE

1.    Papieski Komitet ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych (wł. Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali)
Przewodniczący: o. Corrado Maggioni SMM

RADY

1.    Rada Kardynałów (wł. Consiglio dei Cardinali)
Koordynator: kard. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga SDB
Sekretarz: bp Marco Mellino

AKADEMIE PAPIESKIE

1.    Papieska Akademia Życia (wł. Pontificia Accademia per la Vita)
Przewodniczący: abp Vincenzo Paglia

2.    Papieska Akademia Kościelna (wł. Pontificia Accademia Ecclesiastica)
Przewodniczący: abp Joseph Salvador Marino

3.    Papieska Akademia Teologiczna (wł. Pontificia Accademia di Teologia)
Przewodniczący: bp Antonio Staglianò

INNE INSTYTUCJE

1.    Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie (wł. Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme)
Wielki Mistrz: kard. Fernando Filoni

2.    Papieski Uniwersytet Laterański (wł. Pontificia Università Lateranense)
Rektor: Vincenzo Buonomo

3.    Papieskie Kolegium Północnoamerykańskie (wł. Pontificio Collegio Americano del Nord)
Rektor: wakat

4.    Arcybazylika św. Jana na Lateranie (wł. Arcibasilica di San Giovanni in Laterano)
Archiprezbiter: kard. Angelo de Donatis

5.    Bazylika Matki Bożej Większej (wł. Basilica di Santa Maria Maggiore)
Archiprezbiter: kard. Stanisław Ryłko

6.    Bazylika św. Pawła za Murami (wł. Basilica di San Paolo Fuori le Mura)
Archiprezbiter: kard. James Harvey

7.    Bazylika św. Piotra na Watykanie (wł. Basilica di San Pietro in Vaticano)
Archiprezbiter: kard. Mauro Maria Gambetti OFM Conv.

Punkt recepcyjny dla Ukraińców ponownie w gmachu Seminarium

01-09-2022

Od 1 września na prośbę Wojewody Śląskiego i za zgodą abp. Wiktora Skworca punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy wraca do gmachu seminarium duchownego przy ul. Wita Stwosza 17.

Czytaj więcej

Ponad tysiąc uchodźców w punkcie w WŚSD

29-03-2022

Już przeszło tysiąc osób przyjął punkt dla uchodźców w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Najpierw był on punktem recepcyjnym, jednak po otwarciu głównego punktu recepcyjnego na pl. Sejmu Śląskiego, stał się punktem pomocniczym.

Czytaj więcej

1 mln 650 tys. złotych ze zbiórek na pomoc Ukrainie

11-03-2022

Na konto Caritas Katowice spłynęły pieniądze ze zbiórek zorganizowanych w ostatnią niedzielę lutego i Środę Popielcową w parafiach.

Czytaj więcej

Pomoc duszpasterska dla Ukraińców

10-03-2022

Ks. Wołodymir Łytwyniw od 4 lat posługuje duszpastersko wiernym wyznania grekokatolickiego mieszkającym na Śląsku. W aktualnej sytuacji pozostaje do dyspozycji także dla uciekających przed wojną Ukraińców.

Czytaj więcej

Caritas zaprasza do udziału w akcji "Paczka dla Ukrainy"

07-03-2022

"Ideą akcji jest tworzenie gotowej paczki przez polskie rodziny, wspólnoty parafialne, Szkolne Koła Caritas dla rodzin na Ukrainie, bądź przekazywane na miejscu uchodźcom z Ukrainy, którzy nie posiadają środków do życia" - zapraszają organizatorzy.

Czytaj więcej

Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Współpraca z województwem śląskim

01-03-2022

W auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z inicjatywy abp. Wiktora Skworca odbyło się spotkanie na temat pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Czytaj więcej

Drugi punkt recepcyjny dla uchodźców w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym

01-03-2022

Kolejny punkt recepcyjny dla uchodźców w Katowicach. Tym razem na ten cel zostało udostępnione Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.

Czytaj więcej

Drugi punkt recepcyjny dla obywateli Ukrainy

28-02-2022

W Katowicach otwarto drugi punkt recepcyjny dla obywateli Ukrainy. Punkt znajduje się w siedzibie katowickiej Caritas, przy ul. Wita Stwosza 20.

Czytaj więcej

IV Archidiecezjalna Pielgrzymka Osób Chorych, Niepełnosprawnych, ich najbliższych, oraz chętnych diecezjan do Lourdes

Komunikat w sprawie uroczystości NMP Królowej Polski, nabożeństw majowych oraz sprawowania sakramentu pokuty i pojednania

Kuria metropolitalna w Katowicach organizuje kurs fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznych.

Kurs fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznych odbędzie się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18, w dn. 28–29 marca br., od godz. 17-19.

Zapisy na kurs - https://tiny.pl/91zrf

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych będzie Archidiecezja Katowicka z siedzibą na ul. Jordana 39 w Katowicach (dalej – administrator). Osobą do kontaktu w zakresie Kursu fotografów i kamerzystów ceremonii liturgicznych (dalej – Kurs), jak i ochrony Państwa danych osobowych jest Gabriela Bargieł, tel. 519 546 060, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ul. Jordana 39 w Katowicach. W razie wątpliwości możecie się Państwo również zwrócić do Inspektora Ochrony Danych w Archidiecezji Katowickiej pisząc na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy i numer telefonu, będzie uznane jako „żądanie do podjęcia działań przed zawarciem umowy”, o którym mowa w Art. 6, ust. 1, lit. b RODO i na tej podstawie będą one przetwarzane w celu realizacji umowy udziału w Kursie.
 2. W wypadku udziału w Kursie, o którym mowa powyżej, Państwa dane osobowe będą dalej przetwarzane zgodnie z tymże Art. 6, ust. 1, lit. b RODO ponieważ będzie to niezbędne do realizacji umowy.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  a) w przypadku rezygnacji z naszej oferty – do chwili poinformowania nas o tym fakcie
  b) w przypadku udziału w Kursie – do chwili zakończenia okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z przepisami prawa państwowego
 4. Jednocześnie informujemy, że:
  a) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, nie będą też podlegały ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu
  b) podanie danych wymienionych w Pkt. 1 jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy udziału w Kursie
  c) mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych - jednakże niektóre z tych żądań mogą spowodować uniemożliwienie udziału w Kursie
  d) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/155