Spotkanie odbyło się w gmachu kurii metropolitalnej. Rozmowa dotyczyła ich pracy naukowej oraz doświadczeń lokalnych wspólnot, w których się znajdują.

Księża archidiecezji katowickiej studiują na dziennych studiach doktoranckich na różnych polskich i zagranicznych uczelniach. Kierunki, na które zostali posłani zostały wybrane w oparciu o potrzeby archidiecezji. Wśród nich jest historia sztuki, teologia moralna, stosunki dyplomatyczne, komunikacja społeczna, prawo kanoniczne.

Metropolita katowicki dzielił się z księżmi bieżącymi sprawami, którymi żyje Kościół na Śląsku i udzielił błogosławieństwa. Spotkanie odbywa się zazwyczaj dwa razy w roku, w okresie świątecznym, wolnym od zajęć na uczelniach. W tym czasie księża posługują także w parafiach, na terenie których rezydują podczas studiów.

ks. Piotr Kontny