– Program duszpasterski to konkretna propozycja formacji zarówno dla świeckich, jak i duchownych – powiedział do kapłanów zgromadzonych w katowickiej kurii abp Wiktor Skworc.

Na spotkaniu metropolity katowickiego obecni byli bp Marek Szkudło, odpowiedzialny za formację kapłanów oraz ojcowie duchowni poszczególnych dekanatów archidiecezji.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy brewiarzowej. Metropolita katowicki zachęcił do szczególnej modlitwy za kapłanów przeżywających trudności w powołaniu.

Centralnym punktem spotkania była konferencja abp. Skworca nawiązująca do trwającego w Kościele programu duszpasterskiego na temat Eucharystii. – Powierzam wam dziś treści jako impulsy do wykorzystania w formacji naszego archidiecezjalnego prezbiterium, które wymaga – jak każdy z nas – pogłębiania duchowości, zwłaszcza eucharystycznej, bo z niej rodzi się eucharystyczny styl kapłańskiego życia i świadectwa – mówił do dekanalnych ojców duchownych.

W swoim wystąpieniu abp Skworc zostawił szereg bardzo konkretnych wskazówek dotyczących ukierunkowania duszpasterstwa parafialnego, jak i samej duchowości kapłańskiej w oparciu o treści programu o Eucharystii, bo jak sam zauważył: - Program duszpasterski to konkretna propozycja formacji zarówno dla świeckich, jak i duchownych.

Abp Skworc prosił ojców duchownych, aby przypominali kapłanom o konieczności nieustannej troski o sacrum sprawowanych Mszy św. – Dopuszczamy się nieraz banalizacji ofiary Mszy św. A przecież Eucharystia to jest ofiara Jezusa Chrystusa – w wieczerniku i na Golgocie – przypomniał metropolita katowicki.

W tym kontekście zachęcił do studiowania norm Wprowadzenia Ogólnego do Mszału Rzymskiego. - Zachęcam was ojcowie duchowni do lektury Wprowadzenia, aby owocami tej lektury karmić kapłanów w czasie dekanalnych spotkań. – powiedział.
Wśród konkretnych i koniecznych rozwiązań do zastosowania w życiu parafialnym abp Skworc wskazał na następujące priorytety:

  • formacja liturgiczna służby ołtarza;
  • formacja chrześcijańska rodziców dzieci komunijnych i rodziców kandydatów do bierzmowania poprzez comiesięczne spotkania połączone z dyskusją oraz modlitwą rodziców za dzieci;
  • celebracje pierwszo-czwartkowe z modlitwą o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o ich zachowanie;
  • udzielania wiernym Komunii świętej pod dwiema postaciami, szczególnie w czasie liturgii Wieczerzy Pańskiej, Wigilii Paschalnej, w uroczystość Bożego Ciała, podczas Sumy a także w pierwsze czwartki miesiąca;
  • tematyczna orientacja rekolekcji parafialnych lub misji wokół Eucharystii;
  • właściwe przygotowanie i organizacja uroczystości Bożego Ciała i nabożeństwa czterdziestogodzinnego;
  • tworzenie dziecięcych i młodzieżowych scholii liturgicznych – szczególne zaangażowanie podczas niedzielnej Mszy św. z udziałem rodzin;
  • rozwój eucharystycznego ruchu młodych;
  • troska duszpasterza o czystość naczyń, bielizny i szat liturgicznych – czystość i porządek.

Jednocześnie podkreślił konieczność otwarcia drzwi kościołów w ciągu dnia, a także stworzenia wiernym możliwości adorowania Najświętszego Sakramentu.

- Adoracja Najświętszego Sakramentu powinna być połączona ze stworzeniem okazji do sakramentu pokuty i pojednania (na poziomie parafialnym – np. raz w tygodni w sobotę) zaś na poziomie dekanalnym – w ramach tzw. stałego konfesjonału) – podkreślił arcybiskup.

Nawiązując do zaleceń II Synodu archidiecezji katowickiej przypomniał o konieczności formacji liturgicznej wiernych. Mówił m.in. o ujednolicenie znaków i postaw liturgicznych oraz ich zgodność z odpowiednimi przepisami; powołaniu zespołu liturgicznego w każdej parafii; praktyce regularnej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy przez duchownych i wiernych świeckich; właściwym przygotowaniu Mszy św.; wprowadzeniu w niedzielę i w dni powszednie celebracji Eucharystii ze szczególnym udziałem dzieci, ich rodzin i wychowawców; częstym udzielaniu Komunii świętej pod dwiema postaciami w czasie Mszy świętej; skoordynowaniu posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. pod opieką proboszcza lub delegowanego kapłana szczególnie w kontekście posługi wobec osób chorych i seniorów; potrzebie pielęgnowania istniejącej w archidiecezji katowickiej tradycji przystępowania dzieci do wczesnej Komunii świętej.

Metropolita katowicki zwrócił także uwagę na konieczność opracowania w ramach dekanatów właściwego planu odprawiania niedzielnych i świątecznych Mszy św. – Należy uwzględnić rytm życia i wypoczynku wiernych, nie wykluczając celebracji Eucharystii niedzielnej w godzinach późnowieczornych, nawet w parafiach o charakterze wiejskim – podkreślił abp Skworc.

Obecny na spotkaniu bp Marek Szkudło podziękował zgromadzonym ojcom duchownym za zaangażowanie i cenną posługę na rzecz kapłanów archidiecezji. – To od was zależy formacja duchowa naszego prezbiterium. Zostaliście obdarzeni wielkim zaufaniem, zarówno ze strony waszych współbraci, jak i samego arcybiskupa. Dbajcie o to, aby nasi kapłani zawsze koncentrowali się na Chrystusie, a nie na sobie – zachęcał bp pomocniczy.

Dekanalni ojcowie duchowni wybierani są przez kapłanów danego dekanatu i zatwierdzani przez arcybiskupa. Ich zadaniem jest troska o formację duchową prezbiterium w ramach kapłańskiej formacji stałej. Raz w roku spotykają się na wspólnym dniu skupienia.