Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w kwestiach zarządu dobrami doczesnymi w związku ze stanem epidemii.

Wstęp
Stan epidemii i związane z nim utrudnienia w sprawowaniu posługi duszpasterskiej wzywają nas do nieustannej i gorliwej modlitwy. Ten trudny dla wszystkich czas przeżywamy w duchu zaufania Bożej Opatrzności. Jako duszpasterze troską otaczamy najpierw Kościół żywy – powierzonych nam braci i siostry w parafialnych wspólnotach. Szukamy nowych form sakramentalnej i pozasakramentalnej posługi, by w tym czasie – wykorzystując Internet, w tym: media społecznościowe – służyć duszpasterską posługą, duchowym wsparciem i modlitwą naszym wiernych, mieszkańcom naszych parafii i miejscowości.
Jednym z czytelnych znaków naszej duszpasterskiej dyspozycyjności jest rezydencja, o której kolejny raz przypominam, polecając zawieszenie wszelkich wyjazdów, spotkań rocznikowych i koleżeńskich. Wyjątek stanowią powinności płynące z przestrzegania IV przykazania Dekalogu.
Troska o duchowe dobro parafialnej i archidiecezjalnej rodziny nie pozwala nam zapominać o przestrzeni, w której dokonuje się spotkanie Boga i człowieka: o naszych kościołach parafialnych, o kaplicach i pomieszczeniach służących formacji i katechizacji. Nie możemy też zapomnieć o kościele katedralnym, Matce kościołów naszej archidiecezji, gdzie wszyscy zrodziliśmy się do sprawowania kapłańskiej posługi. Stąd też, w pełni ufając Bożej Opatrzności, wzywając ku pomocy Patronów naszego lokalnego Kościoła, musimy jednocześnie zatroszczyć się o utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sakralnych i kościelnych w naszych parafiach, jak również Archidiecezji i wszystkich jej instytucji. W poczuciu odpowiedzialności za powierzone nam dobra materialne przekazuję duchownym diecezjalnymi i zakonnym posługującym w Archidiecezji Katowickiej kolejne normy.

 • I. Ograniczenie wydatków i troska o funkcjonowanie parafii.
  Polecam, aby:
  1.    do minimum ograniczyć wydatki parafii (zawiesić bądź zrezygnować z usług i wydatków, zbędnych w obecnie mocno ograniczonym funkcjonowaniu parafii);
  2.    nie podejmować nowych inwestycji (inwestycje rozpoczęte można wg uznania i możliwości, biorąc pod uwagę sytuację finansową parafii, roztropnie kontynuować lub wstrzymać);
  3.    dokonać bilansu wydatków parafii i ich symulacji w perspektywie trzech najbliższych miesięcy (od kwietnia do czerwca 2020r.), celem zapewnienia płynności finansowej;
  4.    nie zaniedbać godziwego wynagrodzenia pracowników, zgodnie z ustalonymi z nimi zasadami – należy przy tym roztropnie i odpowiedzialnie podejmować decyzje w sprawie ewentualnych zwolnień pracowników czy zmiany wysokości wynagrodzenia;
  5.    podać do publicznej wiadomości numer konta parafialnego (strona internetowa, media społecznościowe, okolicznościowe druki) i zachęcić wiernych do składania ofiar na bieżące potrzeby parafii; ważna też będzie informacja zwrotna – podziękowanie za złożone ofiary;
  6.    powstrzymać się od zaciągania kredytów i innych zobowiązań, a w sytuacji konieczności skonsultować się z Ekonomem Archidiecezji Katowickiej;
  7.    stosować się na bieżąco do przepisów państwowych, m.in. w sprawie zamknięcia parków, kalwarii i innych przestrzeni kościelnych służących jako miejsca publicznych spotkań.

 • II. Zwolnienie z kolekt i zbiórek:
  1.    od niedzieli 15 marca aż do końca maja 2020 r. parafie archidiecezji są zwolnione ze wszystkich kolekt i zbiórek (patrz: „Plan kolekt i zbiórek na 2020 rok” w: Kalendarz Liturgiczny Archidiecezji Katowickiej 2020, str. 70); zawieszone też zostają kolekty w parafiach patronackich;
  2.    proboszczowie i administratorzy, którzy nie wpłacili obowiązujących kolekt i zbiórek według zarządzenia finansowego na 2020 rok, zebranych przed 15. marca br. są zobowiązani do jak najszybszego ich uregulowania;
  3.    nie ma zwolnienia z binacji, trynacji i tzw. Mszy św. zbiorowych;
  4.    obowiązują należności za materiały duszpasterskie – przesłane przed 15. marca 2020 r.  
   
 • III. Świadczenia osobiste kapłanów:
  Obowiązują – zgodnie z Zarządzeniem z dnia 1 stycznia 2020 r. – miesięczne składki:
  Seminaristicum, Kapłańska Pomoc Misjonarzom, Kapłańska Pomoc Bratnia
  i partycypacja w kosztach utrzymania duchownych.
   
 • IV. Zabezpieczenie istnienia diecezjalnych instytucji poprzez solidarne działanie:
  1.    w komunikanty, wino mszalne, świece i inne materiały duszpasterskie należy się zaopatrywać w „Księgarni św. Jacka”; wszelkie potrzebne materiały należy zamawiać bezpośrednio poprzez kontakt: www.ksj.pl mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 519546101; zostaną one dostarczone do parafii;
  2.    wspierajmy i promujmy „Gościa Niedzielnego” – wydanie papierowe i internetowe (e-wydanie); korzystajmy z innych publikacji i wydawnictw Instytutu Gość Media;
  3.    zachęcajmy do słuchania transmisji i programów archidiecezjalnego „Radia eM”.

 • V. Ofiara na wsparcie walki z epidemią koronawirusa:
  Zgodnie z tradycją – podczas Mszy Krzyżma Świętego – duchowieństwo archidiecezji katowickiej składa ofiary na konkretny cel. W tym roku pragniemy włączyć się w trwającą walkę z epidemią materialnie, poprzez złożenie ofiary na zakup respiratorów bądź środków ochronnych dla Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego w Tychach (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach) i Szpitala św. Józefa w Mikołowie.
  Serdecznie proszę wszystkich kapłanów archidiecezji (proboszczów, administratorów, katechetów, wikariuszy, rezydentów, pracowników naukowych, emerytów - z wyłączeniem kapłanów chorych i misjonarzy - o złożenie jałmużny postnej w minimalnej wysokości 500 złotych.
  Z racji pilnej potrzeby pomocy, ofiarę proszę przelać na konto archidiecezji (34 1600 1055 1848 6348 7000 0001) w terminie do Wielkiego Czwartku (9 kwietnia); jako tytuł przelewu podajemy: OFIARA - KORONAWIRUS;
  Do ofiar na rzecz zakupu respiratorów można również zaprosić wiernych archidiecezji za pośrednictwem stron internetowych; ofiary wierni mogą składać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej: (96 1050 1214 1000 0090 3169 8062). Tytuł: OFIARA - KORONAWIRUS. Proszę o bezzwłoczne przekazanie wiernym informacji o takiej możliwości.

 • VI.  Zmiana zobowiązań finansowych wobec Państwa:
  Przygotowana przez Rząd RP ustawa, tzw. „tarcza antykryzysowa”, zawiera przepisy dotyczące osób duchownych oraz firm i jej pracowników zatrudniających do 9 osób. Każdy proboszcz i administrator jest zobowiązany do zapoznania się z treścią ustawy i zastosowania przepisów w konkretnym stanie administracyjnym parafii.

„Tarcza antykryzysowa” zawiera następujące zwolnienia:

 1. na wniosek duchownego będącego płatnikiem składek zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.;

 2. na wniosek zwolnienie ze składek na ZUS przez trzy miesiące (od marca do maja)  dla właścicieli mikro-firm (i ich pracowników) założonych przed 1 lutego 2020 r. (składki za wszystkich pracowników firm zatrudniających do 9 osób) oraz osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia (3 x 5 227 zł = 15 681 zł).

 3. szczegółowe informacje o zmianach w zobowiązaniach finansowych wobec Państwa można znaleźć na stronach:
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020
  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396?fbclid=IwAR0wc4w8SHEKU1W0nQPWMQmx8LXpUpNIBS8UCnC09h8s65zHvb9TCxcyMr4

  +Wiktor Skworc
  Arcybiskup Metropolita Katowicki
  Katowice, 2020.03.31

Najnowsze

06 lipiec 2022

Abp Galbas na Jasnej Górze do chorych i zdrowych

- Apostolstwo, które podejmują chorzy, to najcenniejsze z apostolstw, jakie istnieją w...

29 czerwiec 2022

Niech drogi waszego życia prowadzą zawsze do świątyni

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła świętowała 120. rocznicę konsekracji kościoła –...

26 czerwiec 2022

Apelujemy o umocnienie rzemiosła w strukturze gospodarczej naszego kraju

Po raz 41. rzemieślnicy i przedstawiciele małych przedsiębiorstw spotkali się na Jasnej...

26 czerwiec 2022

Troska o siebie i wzajemne relacje warunkiem budowania lepszych miast

W niedzielę abp koadiutor przewodniczył odprawianej w kościele mariackim Mszy w intencji...

26 czerwiec 2022

XIV Msza na wodzie na Zalewie Rybnickim

Wokół ołtarza, kołyszącego się na falach Jeziora Rybnickiego, zgromadziły się jachty i...

25 czerwiec 2022

16 i 17 diakon stały w archidiecezji katowickiej

Marek Dytkowski i Marek Hadalski to dwaj wyświęceni w parafii NMP Matki...