Trzy wyjątkowe kamienie umieszczone w powstającej świątyni w parafii św. Antoniego z Padwy pobłogosławił w sobotę abp Wiktor Skworc.

Zostały one umieszczone w murach powstającego, nowego kościoła i klasztoru. To kamienie: z grobu Pana Jezusa (przywieziony z pielgrzymki do Ziemi Świętej), z grobu św. Antoniego z Padwy (patrona parafii) oraz kamień z klasztoru w Łąkach Bratiańskich, uznawanego za pierwszą polską prowincję franciszkanów.

Uroczystość poprzedziła Msza św., której przewodniczył abp Wiktor Skworc. – Jesteśmy żywymi kamieniami w wielkiej budowli Kościoła. Święty Augustyn uczył, że to, co dzieje się przy wznoszeniu materialnej świątyni, powtarza się, kiedy gromadzą się wierzący w Chrystusa. „Gdy bowiem przyjmują wiarę, to tak, jak gdyby z lasów drzewa, a z gór kamienie ściągano; a kiedy są katechizowani, chrzczeni, wychowywani, to jakby w rękach robotników i rzemieślników byli obciosywani, układani i wyrównywani. Nie staną się jednak domem Boga, dopóki nie połączy ich miłość” – zacytował abp Wiktor Skworc.

Metropolita prosił również parafian, by budowa nowego budynku nie przesłoniła potrzeby wspólnotowego doświadczenia. – Pamiętajcie, że przy budowie kościoła nie można zaniedbać budowania Kościoła Żywego. Kościoła wiary, nadziei, miłości i miłosierdzia. Kościoła otwartego i zapraszającego. Bo budowane mury mają tylko funkcję służebną, aby wspólnota uczniów miała dach nad głową, kiedy przychodzi, aby słuchać słowa Bożego i sprawować Eucharystię. Ale Chrystus jest nie tylko w Słowie i w Sakramentach. On jest w ubogich, cierpiących i chorych, zagubionych – sam powiedział: coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście – mówił metropolita. – Niech mury tego Kościoła będą dla was ziemią świętą – miejscem spotkania z Miłością Boga, który w Chrystusie do końca nas umiłował – życzył na koniec.

Po Mszy św. uczestnicy udali się do nowopowstającego budynku kościoła. Tam odprawione zostało nabożeństwo Transitus – pamiątka śmierci św. Franciszka. Po nim abp Wiktor Skworc, o. Serafin – proboszcz i o. Antonin – prowincjał, wspólnie umieścili kamienie w murze, przy wejściu do świątyni.

Najnowsze

06 sierpień 2022

Dobrze, że jesteście

77. Archidiecezjalna Piesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę dotarła do celu. Pątników...

03 sierpień 2022

Pielgrzymka Rybnicka w drodze Jasną Górę

77 Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła dziś rano z Bazyliki św...

01 sierpień 2022

Śp. ks. Emanuel Olszar

Z przykrością zawiadamiamy, że 30 lipca przeżywszy 74 lata w tym 49...

30 lipiec 2022

Kobiety u Matki Bożej Piekarskiej

W niedzielę 21 sierpnia br. odbędzie się stanowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt...

16 lipiec 2022

Od soboty darmowe zwiedzanie Panteonu Górnośląskiego

Nowa instytucja kultury otwiera swoje podwoje dla zwiedzających. W związku z tym...

15 lipiec 2022

Niech wasza praca będzie czasem bezgłośnym uwielbianiem Pana

Mszę św. w intencji pracowników Lasów Państwowych z całej Polski sprawowano w...