Metropolita katowicki przesłał kondolencje Biskupowi i wszystkim wiernym diecezji Nicea w związku z tragicznymi wydarzeniami w bazylice Wniebowzięcia NMP w Nicei.

TELEGRAM METROPOLTY KATOWICKIEGO DO BISKUPA DIECEZJI NICEA ANDRÉ MARCEAU
W ZWIĄZKU Z TRAGICZNYMI WYDARZENIAMI W BAZYLICE NMP WNIEBOWZIĘTEJ W NICEI

Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Biskupie,

z głębokim smutkiem przyjąłem informację o zamachu, który miał miejsce w dniu dzisiejszym, 29 października br. w bazylice Notre-Dame de l’Assomption w Nicei.

Bożemu miłosierdziu polecamy ofiary przerażającego aktu przemocy, ich rodziny, a także wszystkich dotkniętych tą tragedią. Nasz ból jest tym większy, że dotyczy ona osób modlących się i posługujących na co dzień w kościele.

Dramat ten poruszył nas tym bardziej, że w diecezji nicejskiej od wielu lat pełnią duszpasterską posługę księża z archidiecezji katowickiej, w tym trzech w samej Nicei.

W tym trudnym czasie żałoby przesyłam Księdzu Biskupowi, tamtejszemu Kościołowi i społeczeństwu, wyrazy jedności Kościoła katowickiego, jego duchownych, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, powierzając w tych chwilach Chrystusowi zmartwychwstałemu naszą nadzieję i wiarę, że „w życiu i śmierci należymy do Pana” (por. Rz 14,80).

Z wyrazami modlitwy i jedności w Panu.
Abp Wiktor Skworc, Metropolita katowicki

Katowice, 29 października 2020 r.