Metropolita katowicki celebrował Mszę św. w swoje rodzinnej parafii św. Marii Magdaleny w Rudzie Śl.-Bielszowicach, gdzie 6 czerwca 1948 otrzymał sakrament chrztu świętego.

Abp Skworc podkreślił, że święto Chrztu Pańskiego jest dobrą okazją do przypomnienia sobie wartości własnego chrztu. - Święte wody Jordanu płyną w każdej kościelnej chrzcielnicy. Najmniejszy nawet kościół staje się miejscem teofanii, czyli objawieniem Boga – powiedział.

W homilii przypomniał także teologię sakramentu chrztu św. i jej praktyczne zastosowanie w codziennym życiu każdego chrześcijanina. - Chrzest oznacza śmierć „starego człowieka”, zmazanie grzechu pierworodnego, a jednocześnie narodzenie się „nowego człowieka” do życia według Ducha i zmartwychwstania – podkreślił.

Jednocześnie dodał, że Chrystus pragnie przebywać w ochrzczonym i przemieniać go na swoje podobieństwo. - Dzięki pomocy Jezusa, człowiek wzrasta w wierze, nadziei i miłości i jest gotowy przyjąć Ewangelię wraz z jej wszystkimi wymaganiami, jako gotowy scenariusz na życie – powiedział. Zdaniem metropolity katowickiego ten gotowy scenariusz na życie „polega na wskazywaniu, że Jezus jest Panem i głoszeniu Jego Królestwa przez umiłowanie prawdy, ducha służby i solidarność w angażowaniu się na rzecz dobra wspólnego”.

Abp Skworc zwrócił uwagę, że każdy rodzaj aktywności chrześcijanina powinien być naznaczony pieczęcią wiary, która może być nazwana „wodnym znakiem chrztu”. Cytując adhortację „Ecclesia in Europa” Jana Pawła II, zachęcił wiernych do patrzenia na ludzkie dzieje z głęboka ufnością, wypływającą z wiary w Zmartwychwstałego, który obecny jest w historii. - Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa ostatnie słowo należy do dobra i życia - podkreślił.


foto:
Chrzcielnica w kościele parafialnym w Bielszowicach wraz z tablicą upamiętniającą chrzest abp. Skworca.
foto: ks. Paweł Czyrnik

Metropolita katowicki zaapelował, aby w duchu ufności i współpracy z Chrystusem działać także w czasie trwającej pandemii. - Zmagamy się z zagrożeniem nie tylko ludzkimi siłami. Nasze chrzcielne, powszechne kapłaństwo manifestuje się wytrwałą modlitwą o Bożą pomoc - powiedział. Jednocześnie uzupełnił, że „nasza królewska godność wyraża się w codziennej służbie bliźnim” oraz w „kulturze troskliwości, której owocem jest pokój”. Podkreślił, że przypominanie tajemnicy chrztu św. jest odkrywaniem na nowo godności i misji chrześcijanina. - Niech całe nasze życie, życie każdego ochrzczonego, będzie codzienną odpowiedzią miłości na Miłość - życzył na zakończenie.

W miniony piątek w Radiu eM abp Skworc zachęcał do pielgrzymowania do chrzcielnic i podziękowania za otrzymany chrzest. Proponował, by taką pielgrzymkę odbyć np. w ramach niedzielnego spaceru, a jeśli to nie możliwe, by pielgrzymować wirtualnie. – Obyśmy byli wierni przymierzu zawartemu z Bogiem – apelował.