Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej przewodniczył Mszy św. w 100. rocznicę zakończenia III powstania śląskiego.

W katedrze w Katowicach obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z województw śląskiego i opolskiego. Podczas Eucharystii modlono się za dusze powstańców śląskich, a wśród nich za tych, którzy przed przeszło stu laty polegli w walce.

Bp Wodarczyk oddał z ambony cześć powstańcom i ofiarom III powstania śląskiego. Mówił, że pamięć o przeszłości uczy zarówno pokory, jak i wdzięczności wobec przodków, którzy swoją aktywną, odważną postawą i walką wyznaczyli kierunek rozwoju Śląska.

Rzemieślnicy pokoju

- Prawdopodobnie nie byłoby nas tutaj w takim kształcie, gdyby nie te wszystkie wydarzenia, które miały miejscu u progu II Rzeczpospolitej. Jednak świętowanie rocznic wszelkich narodowych zrywów i powstań to doskonała okazja, aby odkrywać na nowo bezcenną wartość pokoju. Pokój to dar. Pokój to zadanie, które zostało powierzone każdemu z nas. Potrzeba konkretnego działania na rzecz pokoju - powiedział.

Podkreślił, że potrzeba tu wielkiego zaangażowania wszystkich, zarówno polityków, jak i każdego człowieka, który w swoich codziennych, zwyczajnych sprawach chce być uczniem Chrystusa. - Niekoniecznie chodzi o spektakularne gesty pojednania, choć mają one zawsze wielką wartość i moc. Budować ojczyznę pokoju tu na ziemi to troszczyć się o umiejętność przebaczenia i unikania podziałów, to szukać tego, co łączy - wskazał.

Taką codzienną działalność biskup Wodarczyk nazwał za papieżem Franciszkiem "rzemiosłem pokoju". Mówił też o jednym z błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa: "błogosławieni, którzy wprowadzają pokój".

Droga do przemiany świata

- Obyśmy w naszej ojcowiźnie śląskiej umieli na co dzień być prorokami jedności i pokoju, nawet, gdy podobnie, jak tego doświadczył nasz Pan w swojej ojczystej ziemi, może nas spotkać niedowierzanie i drwina. Prośmy o Ducha Świętego, który pomoże nam dostrzec Zbawcę żyjącego i działającego w naszym życiu - powiedział.

Biskup Adam Wodarczyk wskazał, że do przemiany świata przez budowanie pokoju i jedności międzyludzkiej potrzebne jest jeszcze przebaczenie i pojednanie. - Taka przemiana może być owocem modlitwy, która otwiera serca nie tylko na głęboką relacje z Bogiem, lecz także na spotkanie z bliźnim - powiedział.

Homilię bp Wodarczyk zakończył słowami: - Niech zatem nasza dzisiejsza modlitwa budzi odwagę i udziela wsparcia wszystkim prawdziwym „przyjaciołom pokoju”, którzy starają się go popierać w tych okolicznościach, w jakich przyszło im żyć. Tu i teraz, na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, który mówi nam wszystkim „Pokój Wam”. Niech tak się stanie i dziś, tu i teraz. A przez to Boże błogosławieństwo niech spłynie na nasz ojczysty dom - powiedział.

Msza św. w intencji ofiar III powstania śląskiego była częścią obchodów z okazji 100. rocznicy zakończenia III powstania śląskiego.

Przemysław Kucharczak / Foto Gość

Najnowsze

20 lipiec 2024

Abp Adrian Galbas u Karmelitów Bosych w Czernej

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię podczas 26. Ogólnopolskiego Spotkania...

14 lipiec 2024

Abp Galbas: Człowiek, który nie odpoczywa, coraz słabiej widzi sens tego co robi

Pszczelarze z archidiecezji katowickiej spotkali się na Mszy św. polowej na polanie...

12 lipiec 2024

Kondolencje i modlitwa

Abp Adrian J. Galbas SAC przekazuje kondolencje rodzinie zmarłego górnika KWK Rydułtowy...

07 lipiec 2024

Piękna modlitwa odrzuconych

Homilia abp. Adriana Galbasa, wygłoszona 7 czerwca w Raszczycach podczas Eucharystii z...

06 lipiec 2024

Nigdy nie tracić nadziei

Homilia abp. Adriana Galbasa wygłoszona 6 czerwca na Jasnej Górze podczas 59...

02 lipiec 2024

Abp Galbas w Tuchowie: Bez miłości nasze apostolstwo będzie bezduszne

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. odpustowej w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi...