Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej przewodniczył Mszy św. w 100. rocznicę zakończenia III powstania śląskiego.

W katedrze w Katowicach obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z województw śląskiego i opolskiego. Podczas Eucharystii modlono się za dusze powstańców śląskich, a wśród nich za tych, którzy przed przeszło stu laty polegli w walce.

Bp Wodarczyk oddał z ambony cześć powstańcom i ofiarom III powstania śląskiego. Mówił, że pamięć o przeszłości uczy zarówno pokory, jak i wdzięczności wobec przodków, którzy swoją aktywną, odważną postawą i walką wyznaczyli kierunek rozwoju Śląska.

Rzemieślnicy pokoju

- Prawdopodobnie nie byłoby nas tutaj w takim kształcie, gdyby nie te wszystkie wydarzenia, które miały miejscu u progu II Rzeczpospolitej. Jednak świętowanie rocznic wszelkich narodowych zrywów i powstań to doskonała okazja, aby odkrywać na nowo bezcenną wartość pokoju. Pokój to dar. Pokój to zadanie, które zostało powierzone każdemu z nas. Potrzeba konkretnego działania na rzecz pokoju - powiedział.

Podkreślił, że potrzeba tu wielkiego zaangażowania wszystkich, zarówno polityków, jak i każdego człowieka, który w swoich codziennych, zwyczajnych sprawach chce być uczniem Chrystusa. - Niekoniecznie chodzi o spektakularne gesty pojednania, choć mają one zawsze wielką wartość i moc. Budować ojczyznę pokoju tu na ziemi to troszczyć się o umiejętność przebaczenia i unikania podziałów, to szukać tego, co łączy - wskazał.

Taką codzienną działalność biskup Wodarczyk nazwał za papieżem Franciszkiem "rzemiosłem pokoju". Mówił też o jednym z błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa: "błogosławieni, którzy wprowadzają pokój".

Droga do przemiany świata

- Obyśmy w naszej ojcowiźnie śląskiej umieli na co dzień być prorokami jedności i pokoju, nawet, gdy podobnie, jak tego doświadczył nasz Pan w swojej ojczystej ziemi, może nas spotkać niedowierzanie i drwina. Prośmy o Ducha Świętego, który pomoże nam dostrzec Zbawcę żyjącego i działającego w naszym życiu - powiedział.

Biskup Adam Wodarczyk wskazał, że do przemiany świata przez budowanie pokoju i jedności międzyludzkiej potrzebne jest jeszcze przebaczenie i pojednanie. - Taka przemiana może być owocem modlitwy, która otwiera serca nie tylko na głęboką relacje z Bogiem, lecz także na spotkanie z bliźnim - powiedział.

Homilię bp Wodarczyk zakończył słowami: - Niech zatem nasza dzisiejsza modlitwa budzi odwagę i udziela wsparcia wszystkim prawdziwym „przyjaciołom pokoju”, którzy starają się go popierać w tych okolicznościach, w jakich przyszło im żyć. Tu i teraz, na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, który mówi nam wszystkim „Pokój Wam”. Niech tak się stanie i dziś, tu i teraz. A przez to Boże błogosławieństwo niech spłynie na nasz ojczysty dom - powiedział.

Msza św. w intencji ofiar III powstania śląskiego była częścią obchodów z okazji 100. rocznicy zakończenia III powstania śląskiego.

Przemysław Kucharczak / Foto Gość

Najnowsze

25 lipiec 2021

Błogosławieństwo pojazdów w Tychach

Uroczystej sumie odpustowej w parafii pw. św. Krzysztofa przewodniczył bp Adam Wodarczyk...

19 lipiec 2021

Podziękowanie za kondolencje

Bp Adam Wodarczyk dziękuje za modlitwę i słowa wsparcia w związku ze...

17 lipiec 2021

Wielki Ślązak trafił na pomnik

Tym Ślązakiem jest Henryk Sławik. Bohater, który w czasie II wojny światowej...

14 lipiec 2021

Chcemy pomagać osobom, które mogły doznać skrzywdzenia w Kościele

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej oraz Przewodniczący Zespołu...

12 lipiec 2021

Święto Leśników w katedrze

Pracownicy Lasów Państwowych zgromadzili się w katowickiej katedrze poniedziałek 12 lipca na...

09 lipiec 2021

Słowo Arcybiskupa Katowickiego

DO WIERNYCH I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ