Pracownicy Lasów Państwowych zgromadzili się w katowickiej katedrze poniedziałek 12 lipca na ogólnopolskim pielgrzymowaniu i modlitwie ludzi lasu. Mszy św. przewodniczył bp Adam Wodarczyk.

Spotkanie odbyło się w liturgiczne wspomnienie patrona leśników św. Jana Gwalberta. Swoje słowo skierował do nich bp Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, który przewodniczył sprawowanej Eucharystii. – Przesłanie dzisiejszej Ewangelii ma wzmocnić nasze pełne i całkowite przylgnięcie do Chrystusa, tak by zawsze stawiać Go ponad wszystko, wybierać naszą wiarę spośród innych religii, by Chrystus był ceniony ponad wszelkie ideały, zwłaszcza te dominujące w dzisiejszym świecie rozdartym pomiędzy technicznymi nowinkami a dobrobytem i wieloma innymi rzeczywistościami, które niejednokrotnie określa się bożkami współczesności. Umieć zatem potwierdzić czynem swoją wiarę w Chrystusa i w Ewangelię jest życiową koniecznością człowieka wierzącego naszych czasów. W przeciwnym razie narażamy się na utratę skarbu wiary. Pozytywnym przykładem takiej postawy troski o bezcenny skarb wiary jest patron leśników, św. Jan Gwalbert – zwrócił uwagę.

Bp Adam Wodarczyk przypomniał krótko historię życia patrona, nazywanego „bohaterem przebaczenia”, założyciela klasztoru w lasach w Vallombrosa. – Mnisi ci, wierni przesłaniu patrona Europy, św. Benedykta, „ora et labora”, (modlitwa i praca) żyli bardzo skromnie, modląc się i sadząc lasy. Poznawali prawa rządzące życiem lasu, troszczyli się o drzewa, ptaki i zwierzęta leśne. Las dla św. Jana Gwalberta był przebogatą księgą, rozczytywał się w niej, w każdym drzewie, zwierzęciu, ptaku, roślinie widział ukrytą mądrość Boga Stwórcy i Jego dobroć – przypomniał kaznodzieja. – Mimo to jego postać zdaje się nie być powszechnie znana, dlatego warto by na rozstajach dróg, w rodzimych borach i lasach stawiano kapliczki poświęcone nieznanemu patronowi leśników. Będą to miejsca należnego kultu, a także podziękowania za pracę w lesie, który jest boskim dziełem stworzenia. A kiedy nadejdą dla was drodzy leśnicy trudniejsze dni, związane z waszą niełatwą pracą codzienną, będzie można zawsze prosić o pomoc i wsparcie św. Jana Gwalberta, któremu losy leśników nie są obce – zachęcał.

– Dobrze, że Wasza życiowa misja i powołanie, jakim jest troska o naturalne środowisko, jakim są lasy, z pragnienia serca oświeconego łaską wiary, jest przeżywana jako ogólnopolskie pielgrzymowanie, połączone z udziałem w najważniejszym dla katolików spotkaniu jakim jest eucharystia oraz szukaniem opieki i wstawiennictwa patrona ludzi lasu, jakim jest św. Jan Gwalbert. Niech zatem owocem dzisiejszego spotkania będzie nasze wielkie pragnienie, by stawać się owocnymi świadkami wiary w Chrystusa poprzez codzienną praktykę miłości bliźniego gotową nawet do heroicznego przebaczenia na wzór św. Jana Gwalberta i gorliwej troski o powierzone nam, a stworzone przez Boga dobra natury jakimi są lasy, darowane ludziom, aby czerpali z nich wszystko to, co potrzebne dla życia, jednocześnie nie niszcząc ich piękna i harmonii zamyślonej przez Boga – mówił do zebranych bp A. Wodarczyk.

Kaznodzieja zachęcił również zebranych do poznania nauczania Kościoła odnoszącego się do troski o środowisko naturalne. Wymienił „Kompendium Nauki Społecznej Kościoła”, którego cały rozdział 10 poświęcono ochronie środowiska, encyklikę „Laudato si” i adhortację „Querida Amazonia”.

Poniedziałkowym obchodom towarzyszyły uroczyście wprowadzone relikwie św. Jana Gwalberta.

Na Mszy obecni byli przedstawiciele władz państwowych, dyrektor generalny i dyrektorzy regionalni Lasów Państwowych oraz kapelani formacji.

Marta Sudnik-Paluch / Gość Katowicki

Najnowsze

06 sierpień 2022

Dobrze, że jesteście

77. Archidiecezjalna Piesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę dotarła do celu. Pątników...

03 sierpień 2022

Pielgrzymka Rybnicka w drodze Jasną Górę

77 Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła dziś rano z Bazyliki św...

01 sierpień 2022

Śp. ks. Emanuel Olszar

Z przykrością zawiadamiamy, że 30 lipca przeżywszy 74 lata w tym 49...

30 lipiec 2022

Kobiety u Matki Bożej Piekarskiej

W niedzielę 21 sierpnia br. odbędzie się stanowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt...

16 lipiec 2022

Od soboty darmowe zwiedzanie Panteonu Górnośląskiego

Nowa instytucja kultury otwiera swoje podwoje dla zwiedzających. W związku z tym...

15 lipiec 2022

Niech wasza praca będzie czasem bezgłośnym uwielbianiem Pana

Mszę św. w intencji pracowników Lasów Państwowych z całej Polski sprawowano w...