Metropolita katowicki w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odprawił mszę świętą z okazji Święta Wojska Polskiego.

W homilii przypomniał kontekst historyczny tegorocznych obchodów. Mówił o 101. rocznicy bitwy warszawskiej, zwanej cudem nad Wisłą, i 100. rocznicy wybuchu oraz zakończenia III powstania śląskiego. Wspomniał też, że w sierpniu szczególnie myślimy o powstaniu warszawskiemu i jego bohaterach.

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Powołując się na zapis na rządowej stronie internetowej hierarcha przypomniał, że "żołnierz Rzeczypospolitej ma utrzymywać status quo, być strażnikiem pokoju."

Jako motywacje do działania na rzecz pokoju wskazał nauczanie kolejnych papieży, którzy zwykli na dzień 1 stycznia każdego roku wydawać orędzie na Światowy Dzień Pokoju. Jak przytoczył abp Skworc, tegoroczne papieskie orędzie pt. "Kultura troskliwości jako droga pokoju" jest głęboko osadzone w kontekście „wielkiego kryzysu sanitarnego Covid-19” oraz w katolickiej nauce społecznej.

– To „z godności człowieka wywodzą się prawa człowieka, a także obowiązki” – przypomina za papieżem metropolita katowicki. Kolejną zasadą, którą wskazuje Franciszek, jest troska o dobro wspólne. Ojciec Święty wskazuje również na potrzebę solidarności.

-  Przejawem troskliwości jest też ochrona stworzenia. Papież przypomina o wzajemnym powiązaniu całej rzeczywistości stworzonej i podkreśla potrzebę słuchania zarówno wołania potrzebujących, jak i wołania stworzenia. I pamiętania o tym, że wszyscy mieszkamy w jednym domu! – podkreślał metropolita katowicki.

 Odnosząc się do papieskiego wezwania do wychowania do troskliwości, mówił o roli i znaczeniu rodziny, szkoły i religii. Wskazał, że w polskiej szkole kuleje nadal edukacja etyczna.

 – Za jedną z najważniejszych kwestii wpisanych w ideę wychowania dla pokoju uznaje się budowanie kultury pokoju, opartej o uznanie takich wartości etycznych, jak: wolność, sprawiedliwość, odpowiedzialność, godność, równość, solidarność, troskliwość, poczucie bezpieczeństwa, a także uczenie działania na rzecz wspólnoty ludzkiej i ochrony środowiska – zaznaczał arcybiskup.

 Zapewniał, że Kościół modli się o zachowanie pokoju jako fundamentalnego dobra, bez którego inne są zakwestionowane i niedostępne. – Kościół zmaga się o pokój orężem modlitwy. Modlitwa budzi odwagę i udziela wsparcia wszystkim „prawdziwym przyjaciołom pokoju”, którzy starają się go wspierać w różnych okolicznościach, w jakich przyszło nam żyć – podkreślał dodając, że mocnym impulsem do modlitwy jest również spotkanie z ofiarami wojny - i tu wspomniał  patrona dnia dzisiejszego św. Maksymiliana Marię Kolbego i niedawno wspominaną Edytę Stein – św. Teresę Benedyktę od Krzyża.

 Przedstawicieli różnych formacji wojskowych metropolita katowicki wezwał do projektowania i budowania pokoju. Za papieżem Franciszkiem powtórzył, że  prawdziwe pojednanie i pokój osiąga się w sposób proaktywny, "poprzez tworzenie nowego społeczeństwa opartego na służbie innym, a nie na pragnieniu panowania."

– Trwajmy na modlitwie, aby żołnierz Rzeczypospolitej – tak boleśnie doświadczanej – nie musiał nigdy przyłożyć ręki do wojny; niech będzie zawsze strażnikiem pokoju – mówił na koniec.

Abp Wiktor Skworc w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odprawił mszę świętą z okazji Święta Wojska Polskiego. To święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

ASP / KAI

 

 

Najnowsze

02 czerwiec 2023

Komunikat Kurii Metropolitalnej

Pierwsze zmiany personalne podjęte przez arcybiskupa Adriana Galbasa SAC.

31 maj 2023

Życzenia i gratulacje

List gratulacyjny abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, do abp. Adriana...

31 maj 2023

Zapraszam Was do wspólnej drogi!

Słowo Arcybiskupa Metropolity Katowickiego

31 maj 2023

Nowy Arcybiskup Metropolita Katowicki

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

31 maj 2023

Podziękowania abp. Wiktora Skworca

Po odczytaniu komunikatu Nuncjatury Apostolskiej, emerytowany już biskup katowicki, skierował słowo podziękowania...

30 maj 2023

Śp. ks. Antoni Wyciślik

Z przykrością zawiadamiamy, że 29 maja zmarł w 77. roku życia i...