Za funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego poległych, zamordowanych i zaginionych podczas II wojny światowej modlił się abp Skworc podczas Mszy w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Podczas liturgii powiedział, że: „prawdziwe pojednanie i pokój osiąga się w sposób proaktywny”.

W homilii wspomniał ofiary III Powstania Śląskiego po obu stronach frontu walki. Podkreślił, że „powstanie nie miałoby szans gdyby nie oddolne poparcie za strony autochtonów, Górnoślązaków” i że  „II Rzeczpospolitej, która zmartwychwstała 11 listopada 1918 roku potrzebny był ład wewnętrzny”. – Na jego straży stanęła formacja o nazwie „Policja Państwowa” – wyjaśnił. Mówił, że „podstawowa kadra Policji wyszła z legionistów, powstańców wielkopolskich i śląskich”. – Nic więc dziwnego, że 1 września 1939 roku ostrze hitlerowskiego, a potem 17 września także sowieckiego okupanta skierowało się ku policjantom II Rzeczpospolitej – kontynuował abp Skworc.

Jednocześnie  przypomniał, że celem Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 powołanego do życia 5 listopada 1990 roku jest przechowywanie pamięci o losach Policji II RP, szczególnie doświadczonej podczas II wojny światowej i w Polsce Ludowej. – Modlimy się za poległych i zamordowanych policjantów II Rzeczypospolitej. Modlimy się za ich rodziny i z ich rodzinami, z osobami tworzącymi Stowarzyszenie i obecnymi w sakralnej przestrzeni tej katedry; modlimy się o pokój wieczny jako nagrodę za męczeńską śmierć i ofiarę z życia dla ziemskiej Ojczyzny i jej obywateli – zapewniał  w homilii.

Przywołał  postać sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy, którego beatyfikacja odbędzie się w katowickiej katedrze 20 listopada br. – Ks. Jan Macha  (…) niósł pomoc duchową, finansową i żywnościową osobom i rodzinom stojącym na skraju egzystencjalnej katastrofy przez prawie dwa lata – mówił abp Skworc. – Jego misja, choć w materialnym wymiarze została przerwana we wrześniu 1941 roku, gdy wpadł w ręce gestapo, nie zakończyła się wraz z aresztowaniem (…). Skazany na karę śmierci, w nocy z 2/3 grudnia 1942 r. położył głowę pod gilotynę w katowickim więzieniu. Ciało spalono w Auschwitz – wyjaśniał.

W nawiązaniu do odczytanego fragmentu Ewangelii zaapelował o pokój: „wspominając dzisiaj ofiarę życia policjantów i wszystkich innych, w tym ks. Machy, złożoną na ołtarzu Ojczyzny, mając świadomość czym jest wojna i jakie niesie skutki, proszę, pamiętając o martyrologium Policjantów II RP, złóżmy obietnicę codziennego budowania pokoju w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym”.

Odniósł się do encykliki społecznej Franciszka „Fratelli tutti”. Za papieżem przypomniał, że obok „architektury” pokoju istnieje  „rzemiosło pokoju”,  które angażuje  wszystkich. - Idźmy za myślą papieża Franciszka i zajmijmy się budowaniem pokoju – apelował.  –Bo prawdziwe pojednanie i pokój osiąga się w sposób proaktywny, poprzez tworzenie nowego społeczeństwa opartego na służbie innym, a nie na pragnieniu panowania; społeczeństwa opartego na dzieleniu się z tym, co się posiada z innymi a nie na egoistycznej przepychance każdego o jak największe bogactwo; społeczeństwa, w którym wartość bycia razem jako ludzie jest wreszcie ważniejsza niż wszelka mniejsza grupa czy to będzie rodzina, naród, partia, rasa czy też kultura – spuentował.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939" z siedzibą w Katowicach jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych. Do zadań Stowarzyszenia należy rozwój świadomości narodowej  w szczególności poprzez: ujawnienie prawdy i propagowanie wiedzy na rzecz ogółu społeczności o Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego Rzeczpospolitej Polskiej działających  do  1939 roku,  patriotycznego udziału Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego w wojnie obronnej  w 1939  roku, losów policjantów Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego i ich rodzin w okresie II wojny światowej oraz represjonowania policjantów i ich rodzin po wyzwoleniu.

Ks. Rafał Skitek /Radio eM

Najnowsze

25 wrzesień 2021

30-lecie posługi Misjonarek Miłości w Katowicach

Msza św. pod przewodnictwem metropolity katowickiego została odprawiona w sobotę w parafii...

25 wrzesień 2021

Imieniny abp. seniora Damiana Zimonia

Msza św. w intencji Arcybiskupa seniora będzie sprawowana się w poniedziałek (27.09)...

24 wrzesień 2021

Trwają przygotowania do beatyfikacji

– Sługa Boży ks. Jan Macha może dodać odwagi do odnowienia relacji...

22 wrzesień 2021

Dni Formacyjne dla Księży Dziekanów

W dniach 20-22 września br. w Ośrodku Spotkań i Formacji w Brennej...

22 wrzesień 2021

Dyrektor Wydziału Katechetycznego z nowym zadaniem

Ks. prof. UŚ Roman Buchta został wybranym nowym Przewodniczącym Stowarzyszenia Katechetyków Polskich...

22 wrzesień 2021

Dom rekolekcyjny "Tabor" pobłogosławiony

Metropolita katowicki pobłogosławił dom rekolekcyjny "Tabor", będący częścią Ośrodka Spotkań i Formacji...