W katedrze Chrystusa Króla abp Wiktor Skworc odprawił Mszę św. z okazji inauguracji nowego roku katechetycznego. W homilii mówił m. in., że o skuteczności katechezy decyduje osobista więź z Jezusem, a szkoła staje się już nie tylko miejscem nauczania religii ale i duszpasterstwa.

W homilii dziękował katechetom i katechetkom za posługę „w trudnym dla wszystkich pandemicznym czasie”. – Jesteśmy wam wdzięczni za nieustanną gotowość podejmowania posługi nauczania i wychowywania w szkole i w parafiach, zwłaszcza za ogromy wysiłek włożony w minionym roku w organizację i prowadzenie lekcji religii „zdalnie”, w przestrzeni Internetu.  Zachęcił – by na bazie doświadczeń pandemicznych – nie rezygnować z nawiązywania dobrych relacji z uczniami oraz indywidualnego podejścia do rodzin. –  Dobrą praktyką jest ta, że nauczyciel religii w szkole podstawowej w parafii uczy również w przedszkolu – mówił uzasadniając, że obecność katechetów w przedszkolu jest „szczególnie ważna w dobie laicyzacji rodzin i wzroście liczby rodzin dysfunkcyjnych”.

Abp Skworc zwrócił uwagę na dobrodziejstwa, ale i zagrożenia płynące z Internetu – „nowego kontynentu”, na którym też, zgodnie z nakazem Chrystusa, należy katechizować i ewangelizować.  Docenił wartość transmisji liturgii i angażowania się w sieci wielu chrześcijan w różne formy ewangelizacji. Jednocześnie zauważył, że „w tym wirtualnym kontynencie można się bardzo często spotkać z nienawiścią, kłamstwem i brakiem odpowiedzialności za słowo i dobro wspólne”.

Katechetów prosił, by katechizując, także w Internecie, opierali się na „zdrowej nauce”. – Jako nauczyciele religii w szkole, obecni tam w imieniu Kościoła, musicie troszczyć się o naszą wiarę, aby opierała się na zdrowej nauce (por. 2 Tm 4, 3) – apelował wskazując na wartość Katechizmu Kościoła Katolickiego, nauczania papieża i kolegium biskupów.

Odnosząc się skutków pandemii i tego, że „świat dzieci i młodzieży stał się bardziej różnorodny”, wskazał na niezastąpioną rolę wspólnoty rodzinnej – „zdolną do cierpliwego słuchania dzieci, młodego pokolenia”. – I to jest również zadanie dla nauczycieli i katechetów: wysłuchiwanie i przezwyciężanie skutków izolacji i społecznego dystansu – zwrócił się do uczestników liturgii. – Na terenie szkoły dochodzi dziś do spotkania Kościoła i świata, rzeczywistości społecznej, taka jaka ona jest z Kościołem, jego reprezentantami w szkole – dodał. W tym kontekście stwierdził, że „szkoła staje się już nie tylko miejscem nauczania religii ale i duszpasterstwa”.

Stwierdził, że „punktem wyjścia skuteczności naszej misji jest nasza osobista wiara w Jezusa Chrystusa i w Jego pełne miłości i miłosierdzia przeslanie”.  – Trzeba być posłusznym Słowu – mówił abp Skworc. – Nasz Nauczyciel, podobnie jak my od uczniów, domaga się konsekwencji (…). Stabilność posiada jedynie dom posadzony na skale Bożego słowa – przekonywał.

Wobec bieżących wydarzeń w życiu Kościoła – beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie zwrócił się do nauczycieli religii o „promowanie w szkołach Eucharystycznego Ruchu Młodych, który istnieje już w ponad stu parafiach naszej archidiecezji”. – Pamiętając, że Eucharystia daje życie, gromadźcie młodych wokół eucharystycznego stołu na świętej wieczerzy – prosił. Odwołując się do nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego powiedział, że „wartość szkoły (…) zależy w dużym stopniu od wartości nauczyciela; na tę wartość składa się doskonała i pełna formacja umysłowa i moralna”. – Każdy nauczyciel, w tym szczególnie katecheta, musi postrzegać własną pracę jako powołanie – mówił abp Skworc. – Jest to współpraca z dziełem Boga, w której wszyscy muszą uważać się za „delegatów Boga samego”. Praca nauczyciela nie może być postrzegana jako zawód, ale jako „święte powołanie” – dodał abp Skworc.

Ks. Rafał Skitek /Radio eM

Najnowsze

25 wrzesień 2021

30-lecie posługi Misjonarek Miłości w Katowicach

Msza św. pod przewodnictwem metropolity katowickiego została odprawiona w sobotę w parafii...

25 wrzesień 2021

Imieniny abp. seniora Damiana Zimonia

Msza św. w intencji Arcybiskupa seniora będzie sprawowana się w poniedziałek (27.09)...

24 wrzesień 2021

Trwają przygotowania do beatyfikacji

– Sługa Boży ks. Jan Macha może dodać odwagi do odnowienia relacji...

22 wrzesień 2021

Dni Formacyjne dla Księży Dziekanów

W dniach 20-22 września br. w Ośrodku Spotkań i Formacji w Brennej...

22 wrzesień 2021

Dyrektor Wydziału Katechetycznego z nowym zadaniem

Ks. prof. UŚ Roman Buchta został wybranym nowym Przewodniczącym Stowarzyszenia Katechetyków Polskich...

22 wrzesień 2021

Dom rekolekcyjny "Tabor" pobłogosławiony

Metropolita katowicki pobłogosławił dom rekolekcyjny "Tabor", będący częścią Ośrodka Spotkań i Formacji...