Trzech alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego oficjalnie zostało włączonych do grona kandydatów do święceń.

To Paweł Dąbrowski, Szymon Kucza i Kamil Lasek. – Za Maryją mówimy dzisiaj fiat, czyli chcemy zrezygnować ze swoich planów życiowych na rzecz podporządkowania się woli Bożej. Ja, Szymon i Kamil jesteśmy świadomi, że samo powiedzenie słowa: „chcę” nie zmieni naszej osoby a jednie wyraża chęć coraz większego upodabniania się do Chrystusa w kolejnych latach formacji, do czego się zobowiązujemy. Dzisiejszy obrzęd to dla nas zadanie i misja, którą pragniemy realizować już wieczorem rozpoczynając akcje powołaniowe – mówił w imieniu alumnów kl. Paweł Dąbrowski.

W swoim słowie skierowanym do alumnów zgromadzonych w seminaryjnej kaplicy abp Wiktor Skworc przypomniał, że „nie ma pilniejszej modlitewnej intencji jak wołanie o poszanowanie godności każdego człowieka i prośba o zachowanie pokoju”. Jednocześnie zaznaczył, że „pokój jaki przynosi Chrystus człowiekowi jest owocem Jego krwi przelanej na krzyżu”. – Chrystus, który jest pokojem, daje i oferuje go każdemu; a równocześnie każe nam dzielić się z innymi w Jego imię tym fundamentalnym dobrem; trzeba więc najpierw przyjąć dar pokoju a potem przekazywać go dalej, tak jak czynimy to symbolicznie podczas Mszy św. podając sobie ręce (tak robiliśmy jeszcze przed covidem) na słowa kapłana – przekażcie sobie znak pokoju. Oferte vobis pacem – woła Kościół od wieków do świata a równocześnie doświadcza nieprzyjęcia oferowanego daru, jego lekceważenia czy odrzucenia – mówił metropolita.

Abp Wiktor Skworc przypomniał, że pokój to zadanie, które wymaga nieustannego zaangażowania i jest zależne od wielu czynników. – Pokój na ziemi jest bowiem uwarunkowany; osiąga się go m.in. respektowaniem zasady prawdy. Prawda posiada także swoje oblicze moralne. Jej przeciwstawieniem jest kłamstwo i obłuda w życiu politycznym społeczny oraz manipulacja nastrojami społecznymi przy pomocy środków przekazu społecznego i tzw. opinią społeczną. Te wszystkie zjawiska nie służą pokojowi, gdyż traktują człowieka jako przedmiot a nie podmiot wszelkich relacji społecznych. Kolejną zasadą rządzącą sprawą pokoju jest sprawiedliwość. Każdy z ludzi jest naturalnie wyczulony na sprawiedliwość. Jej fundamentem są prawa człowieka i zasada dobra wspólnego, znajdujące swoje dopełnienie w miłości i przebaczeniu. I wreszcie pokojowi sprzyja wolność, będąca niczym innym jak uznaniem godności człowieka i nienaruszalności jego ludzkich praw – wymienił metropolita. Nawiązując do postaci sługi Bożego ks. Jana Machy, przypomniał, że nie można być jedynie „konsumentem pokoju”, lecz potrzebne są „działania na miarę miejsca i czasu”, które wnoszą pokój w rzeczywistość. Przypomniał, że pokój to nie tylko zwykły brak wojny i nie może być traktowany jako karta przetargowa w realizacji politycznych celów. Odniósł się tym samym do sytuacji migrantów: „wykorzystani jak marionetki, używani jak rzeczy do realizacji politycznych celów”. Jednocześnie abp Skworc zaznaczył, że pokój ma swoją cenę. - Jest nią rezygnacja z egoizmu indywidualnego i zbiorowego, narodowego i państwowego. Trzeba wielkiej modlitwy wszystkich i każdego, aby człowiek był zdolny - mocą łaski Bożej - do przezwyciężania egoizmu i stawał się wprowadzającym pokój. Wprowadzać pokój, znaczy po prostu żyć w zgodzie z bliźnimi; wybaczać i nie pielęgnować w sercu nienawiści – mówił. – Drodzy kandydaci do ad missio – wasza misja ewangelizacyjna jest misją pokoju i dla pokoju; pamiętajcie, iż „błogosławieni są, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” – podkreślił abp W. Skworc.

Marta Sudnik-Paluch / Gość Katowicki

GALERIA ZDJĘĆ

Najnowsze

29 czerwiec 2022

Niech drogi waszego życia prowadzą zawsze do świątyni

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła świętowała 120. rocznicę konsekracji kościoła –...

26 czerwiec 2022

Apelujemy o umocnienie rzemiosła w strukturze gospodarczej naszego kraju

Po raz 41. rzemieślnicy i przedstawiciele małych przedsiębiorstw spotkali się na Jasnej...

26 czerwiec 2022

Troska o siebie i wzajemne relacje warunkiem budowania lepszych miast

W niedzielę abp koadiutor przewodniczył odprawianej w kościele mariackim Mszy w intencji...

26 czerwiec 2022

XIV Msza na wodzie na Zalewie Rybnickim

Wokół ołtarza, kołyszącego się na falach Jeziora Rybnickiego, zgromadziły się jachty i...

25 czerwiec 2022

16 i 17 diakon stały w archidiecezji katowickiej

Marek Dytkowski i Marek Hadalski to dwaj wyświęceni w parafii NMP Matki...

24 czerwiec 2022

Jest 15. diakon stały w archidiecezji katowickiej

Krzysztof Jamrozy, mąż Urszuli, ojciec Marysi, przyjął 23 czerwca w Mysłowicach święcenia...