W kaplicy Kurii Metropolitalnej abp Skworc przewodniczył Mszy św., którą zainaugurowano „Studium Muzyki Kościelnej w Katowicach im. ks. Roberta Gajdy – Wydział Zamiejscowy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu”.

Witryna Studium Muzyki Kościelnej

Jak czytamy w dekrecie powołującym nową instytucję, jej głównym zadaniem będzie „organizowanie edukacji i formacji w zakresie muzyki kościelnej, a w szczególności zapewnienie odpowiedniego wykształcenia muzycznego i liturgicznego kandydatów do podjęcia obowiązków muzyka kościelnego we wspólnocie parafialnej”.

Dyrektorem Studium został dr Michał Duźniak, wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, organista i pedagog.

W homilii metropolita katowicki przypomniał dorobek muzyczny nowego patrona szkoły – ks. Roberta Gajdy (1890-1952). Podkreślił, że „prowadził on wszechstronną działalność w pielęgnowaniu muzyki kościelnej, współpracował z zespołami śpiewaczymi”. – Zainspirował działalność Związku Polskich Chórów Kościelnych (1928), a później, od 1935 roku był jego prezesem. W latach 1937-1938 redagował czasopismo Wiadomości Związku Polskich Chórów Kościelnych Diecezji Katowickiej (…).  Był jednym z wykładowców w Szkole Muzyki Kościelnej św. Grzegorza w Katowicach. Uczył w niej chorału gregoriańskiego, harmonii, kontrapunktu, liturgiki, organoznawstwa i dzwonoznawstwa – wyliczał arcybiskup.

Wyjaśniając znaczenie muzyki liturgicznej, abp Skworc nawiązał do przemówienia papieża emeryta Benedykta XVI z okazji wręczenia doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w 2015 roku, w którym wskazuje on na trzy źródła muzyki: doświadczenie miłości, doświadczenie smutku oraz doświadczenie Boga – „spotkanie z tym, co Boże“.

– Te trzy źródła muzyki, a właściwie jedno – Boże – jest również źródłem muzyki kościelnej, muzyki liturgicznej, muzyki organowej, która uczestniczy w kulcie, jako ludzka odpowiedź na słowo Boga – podkreślił abp Skworc.

Metropolita wskazał, że „muzyka liturgiczna jest odpowiedzią człowieka wiary na łaskę Boga, który udziela mu się w Jezusie Chrystusie” – Rodzi się więc ze spotkania, w którym człowiek z uporem przekracza siebie, dokonuje duchowego exodusu, by przejść ze śmierci do życia, z ciemności do światła, ze smutku w radość. Można powiedzieć, że bez tego exodusu, który możemy inaczej nazwać nawróceniem, nie ma i nie będzie muzyki liturgicznej. Będzie jedynie jakiś muzyczny lukier, kicz i tandeta, których niestety nie brakuje także w twórczości uznającej się za muzykę kościelną – zaznaczył hierarcha.

 – Pan nie zniesie fałszu, dysonansów i porwanych akordów, dlatego tym mocniej trzeba dziś starać się i czuwać nad sobą, kiedy podejmuje się naukę w Studium Muzyki Kościelnej i formację, ażeby nasze życie było prawdziwie pieśnią dla Pana – kontynuował abp Skworc, zwracając się przyszłych muzyków kościelnych.

Na zakończenie metropolita podziękował koncelebrującemu Mszę św. ks. Janowi Waliczkowi za wieloletni trud włożony w nauczanie i wychowanie organistów oraz za kierowanie Studium Organistowskim w Katowicach w latach 2000­–2020.

ks. Rafał Skitek / xtom

Najnowsze

29 czerwiec 2022

Niech drogi waszego życia prowadzą zawsze do świątyni

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła świętowała 120. rocznicę konsekracji kościoła –...

26 czerwiec 2022

Apelujemy o umocnienie rzemiosła w strukturze gospodarczej naszego kraju

Po raz 41. rzemieślnicy i przedstawiciele małych przedsiębiorstw spotkali się na Jasnej...

26 czerwiec 2022

Troska o siebie i wzajemne relacje warunkiem budowania lepszych miast

W niedzielę abp koadiutor przewodniczył odprawianej w kościele mariackim Mszy w intencji...

26 czerwiec 2022

XIV Msza na wodzie na Zalewie Rybnickim

Wokół ołtarza, kołyszącego się na falach Jeziora Rybnickiego, zgromadziły się jachty i...

25 czerwiec 2022

16 i 17 diakon stały w archidiecezji katowickiej

Marek Dytkowski i Marek Hadalski to dwaj wyświęceni w parafii NMP Matki...

24 czerwiec 2022

Jest 15. diakon stały w archidiecezji katowickiej

Krzysztof Jamrozy, mąż Urszuli, ojciec Marysi, przyjął 23 czerwca w Mysłowicach święcenia...