W kaplicy Kurii Metropolitalnej abp Skworc przewodniczył Mszy św., którą zainaugurowano „Studium Muzyki Kościelnej w Katowicach im. ks. Roberta Gajdy – Wydział Zamiejscowy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu”.

Jak czytamy w dekrecie powołującym nową instytucję, jej głównym zadaniem będzie „organizowanie edukacji i formacji w zakresie muzyki kościelnej, a w szczególności zapewnienie odpowiedniego wykształcenia muzycznego i liturgicznego kandydatów do podjęcia obowiązków muzyka kościelnego we wspólnocie parafialnej”.

Dyrektorem Studium został dr Michał Duźniak, wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, organista i pedagog.

W homilii metropolita katowicki przypomniał dorobek muzyczny nowego patrona szkoły – ks. Roberta Gajdy (1890-1952). Podkreślił, że „prowadził on wszechstronną działalność w pielęgnowaniu muzyki kościelnej, współpracował z zespołami śpiewaczymi”. – Zainspirował działalność Związku Polskich Chórów Kościelnych (1928), a później, od 1935 roku był jego prezesem. W latach 1937-1938 redagował czasopismo Wiadomości Związku Polskich Chórów Kościelnych Diecezji Katowickiej (…).  Był jednym z wykładowców w Szkole Muzyki Kościelnej św. Grzegorza w Katowicach. Uczył w niej chorału gregoriańskiego, harmonii, kontrapunktu, liturgiki, organoznawstwa i dzwonoznawstwa – wyliczał arcybiskup.

Wyjaśniając znaczenie muzyki liturgicznej, abp Skworc nawiązał do przemówienia papieża emeryta Benedykta XVI z okazji wręczenia doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w 2015 roku, w którym wskazuje on na trzy źródła muzyki: doświadczenie miłości, doświadczenie smutku oraz doświadczenie Boga – „spotkanie z tym, co Boże“.

– Te trzy źródła muzyki, a właściwie jedno – Boże – jest również źródłem muzyki kościelnej, muzyki liturgicznej, muzyki organowej, która uczestniczy w kulcie, jako ludzka odpowiedź na słowo Boga – podkreślił abp Skworc.

Metropolita wskazał, że „muzyka liturgiczna jest odpowiedzią człowieka wiary na łaskę Boga, który udziela mu się w Jezusie Chrystusie” – Rodzi się więc ze spotkania, w którym człowiek z uporem przekracza siebie, dokonuje duchowego exodusu, by przejść ze śmierci do życia, z ciemności do światła, ze smutku w radość. Można powiedzieć, że bez tego exodusu, który możemy inaczej nazwać nawróceniem, nie ma i nie będzie muzyki liturgicznej. Będzie jedynie jakiś muzyczny lukier, kicz i tandeta, których niestety nie brakuje także w twórczości uznającej się za muzykę kościelną – zaznaczył hierarcha.

 – Pan nie zniesie fałszu, dysonansów i porwanych akordów, dlatego tym mocniej trzeba dziś starać się i czuwać nad sobą, kiedy podejmuje się naukę w Studium Muzyki Kościelnej i formację, ażeby nasze życie było prawdziwie pieśnią dla Pana – kontynuował abp Skworc, zwracając się przyszłych muzyków kościelnych.

Na zakończenie metropolita podziękował koncelebrującemu Mszę św. ks. Janowi Waliczkowi za wieloletni trud włożony w nauczanie i wychowanie organistów oraz za kierowanie Studium Organistowskim w Katowicach w latach 2000­–2020.

ks. Rafał Skitek / xtom

Najnowsze

08 styczeń 2022

Kolędnicy misyjni wrócili do akcji

Z powodu pandemii kolędnicy misyjni ze Świerklan nie chodzili w tym roku...

07 styczeń 2022

Zaczynamy okres umacniania relacji z Bogiem

– Zaczynamy okres umacniania relacji z Bogiem – powiedział w Radiu eM...

07 styczeń 2022

Betlejem w plenerze

Zimno, wiatr ani nawet śnieg nie zniechęciły uczestników koncertu "Polskie Betlejem", który...

06 styczeń 2022

Dzień biskupa w Katowicach

Za abp. Wiktora Skworca w 24. rocznicę jego święceń biskupich modlili się...

04 styczeń 2022

Śp. ks. Michał Anczok

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł ks. Michał Anczok (rocznik święceń 1971), emerytowany...

02 styczeń 2022

Dies Episcopi w archidiecezji

W specjalnym komunikacie przesłanym do parafii archidiecezji katowickiej bp Grzegorz Olszowski, wikariusz...