„Jego życie i dzieło pozostaną niezatartym historycznym świadectwem prawdy, przejmującą opowieścią o zbrodniczym obliczu niemieckiej okupacji w Polsce, ale też w jeszcze większym stopniu - o głęboko ludzkiej, chrześcijańskiej i patriotycznej postawie Jego oraz podobnych Mu polskich duchownych, konspiratorów, harcerzy i społeczników tamtego czasu” - napisał w przekazanym metropolicie katowickiemu liście do uczestników uroczystości beatyfikacyjnej ks. Jana Machy prezydent RP Andrzej Duda.

Publikujemy list prezydenta RP:

Warszawa, 20 listopada 2021 roku

Uczestnicy uroczystości beatyfikacji Księdza Jana Franciszka Machy w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach

Eminencjo Księże Kardynale!

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie Metropolito Katowicki! Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi! Czcigodni Kapłani! Szanowni Państwo!

W dniu uroczystej beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Jana Franciszka Machy pragnę w łączności z Duchowieństwem i Wiernymi metropolii katowickiej wyrazić moją wielką radość i wdzięczność za wyniesienie do chwały ołtarzy kolejnego Polaka zamęczonego przez niemieckich nazistów za heroiczną miłość Boga i Ojczyzny, za gorliwą służbę Kościołowi i rodakom w dobie najcięższej dziejowej próby, przez jaką przeszedł nasz naród.

Ksiądz Jan Macha przyszedł na świat w roku 1914 w Chorzowie, w rodzinie robotniczej. Był harcerzem i uzdolnionym sportowcem. Działał w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Ukończywszy Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie i studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, w czerwcu 1939 roku przyjął święcenia kapłańskie. Początek Jego posługi zbiegł się zatem z wybuchem II wojny światowej i tragedią niemieckiej okupacji. Pracował najpierw w Chorzowie Starym, a następnie w Rudzie Śląskiej, w parafii św. Józefa. Tam zetknął się z bezmiarem krzywd i ubóstwa, jakiego doświadczały miejscowe rodziny polskie - szczególnie te, których żywiciele zostali zabici lub uwięzieni przez najeźdźców. Z pomocą harcerzy zaczął rozwijać działalność charytatywną i związał się formalnie z konspiracyjną Polską Organizacją Zbrojną. Wkrótce został aresztowany, a następnie, 3 grudnia 1942 roku w Katowicach, zgładzony przez Gestapo. Jego ciało zostało spopielone w obozie w Auschwitz.

Jednak pamięć o tym ofiarnym kapłanie i prawym Polaku nie zginęła. Pielęgnowana u Jego symbolicznego grobu w Chorzowie Starym, trwa również w sercach i umysłach tych, którym niósł pomoc oraz przykład odważnej, pełnej samozaparcia służby bliźniemu. W Jego osobie Polacy na Górnym Śląsku stracili wspaniałego, oddanego duszpasterza oraz wzór patrioty czynu – zyskali jednak możnego orędownika: błogosławionego Kościoła katolickiego. Jego życie i dzieło pozostaną niezatartym historycznym świadectwem prawdy, przejmującą opowieścią o zbrodniczym obliczu niemieckiej okupacji w Polsce, ale też w jeszcze większym stopniu – o głęboko ludzkiej, chrześcijańskiej - i patriotycznej postawie Jego oraz podobnych Mu polskich duchownych, konspiratorów, harcerzy i społeczników tamtego czasu.

Proszę Ekscelencję, wszystkich Duchownych i Wiernych Kościoła na Górnym Śląsku o przyjęcie gratulacji z okazji beatyfikacji jednego z najlepszych synów tej ziemi. Ufam, że wstawiennictwo błogosławionego Księdza Jana Machy wyjedna Śląskowi i Polsce liczne łaski, a Jego postawa jako kapłana, patrioty i człowieka będzie inspirować jak najliczniejsze grono Jego współczesnych naśladowców.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Najnowsze

04 luty 2023

"WSPIERAM SZOPIENICE"

Dopowiedzenie do „Wezwania Arcybiskupa Katowickiego w związku z tragedią w parafii ewangelicko-augsburskiej...

02 luty 2023

Są wartości, za które trzeba być gotowym życie dać

Abp Wiktor Skworc przewodniczył Mszy św. w katowickiej katedrze w Dniu Życia...

02 luty 2023

Baczmy na to, jakiego typu milczenie panuje w naszych wspólnotach

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego koadiutor sprawował o poranku Mszę św. w...

01 luty 2023

Archidiecezja. Karmelici w Piotrowicach

W wtorek 31 stycznia przedstawiciele zakonu podpisali umowę pomiędzy prowincja a archidiecezją...

30 styczeń 2023

XXVII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Wspólne świętowanie w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla.

28 styczeń 2023

Wezwanie Arcybiskupa Katowickiego

w związku z tragedią w parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach-Szopienicach