Z przykrością zawiadamiamy, że 19.06.br. w 90. roku życia, 68. roku kapłaństwa, zmarł ks. Bernard STAROSTA, emerytowany proboszcz Parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich.

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek 23.06.br. w Parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich:

• o godz. 10.30 - różaniec za Zmarłego,
• o godz. 11.00 - Msza św. żałobna.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

ŚP. KSIĄDZ BERNARD STAROSTA urodził się 6 sierpnia 1932 roku w Orzeszu w religijnej rodzinie Jana i Emilii z domu Kebsol. Jego ojciec był monterem teletechnicznym i nadzorcą pocztowym. Ochrzczony został 14 sierpnia 1932 roku w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. Sakrament bierzmowania otrzymał 27 września 1942 roku, przyjmując imię Józef. Miał trzech braci i dwie siostry.
Podczas okupacji w latach 1940 – 1944 uczęszczał do niemieckiej szkoły powszechnej w Orzeszu. W kwietniu 1945 roku rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym w Mikołowie. W tym czasie jego ojciec zginął w obozie koncentracyjnym Gusen II. Od 1948 roku kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie. Egzamin dojrzałości według programu wydziału humanistycznego zdał 2 maja 1950 roku. Był bardzo dobrym i ambitnym uczniem. W parafii był ministrantem i należał do Sodalicji Mariańskiej. Często wygłaszał referaty i podejmował dyskusje na tematy związane z wiarą.
Od młodości pragnął być księdzem. Do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie zgłosił się po maturze razem ze starszym bratem Florianem. Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia diakonatu otrzymał 3 kwietnia 1955 roku w kaplicy Seminarium w Krakowie przez posługę bp. Franciszka Jopa. Święcenia prezbiteratu przyjął 7 września 1955 roku z rąk bp. Zdzisława Golińskiego w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach (wówczas Stalinogrodzie).
Jako wikariusz pracował w parafiach: Świętego Antoniego w Rybniku (od stycznia do września 1956), Świętego Józefa w Rudzie Śląskiej (1956-1962), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich (1962-1966), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach (1966-1969), Chrystusa Króla w Katowicach (1969-1971). W 1966 roku uzyskał tytuł magistra historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, przedstawiając pracę napisaną pod kierunkiem dr. Leszka Winowskiego, zatytułowaną „Mahomet jako organizator i przywódca wspólnoty muzułmańskiej”. Pracę proboszczowską napisał na temat „Sobór Watykański II a współczesne wielkie religie niechrześcijańskie”.
W marcu 1971 roku został mianowany wikariuszem kooperatorem, a 17 kwietnia tegoż roku proboszczem parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich. W wyremontowanym i zaadoptowanym na cele charytatywne budynku przygotował mieszkanie dla sióstr albertynek. Powstała tam również księgarnia katolicka. Sprowadził do Łazisk także siostry betanki. W latach 1992-1998 był dziekanem dekanatu mikołowskiego. Z własnych środków finansował działalność sióstr albertynek, wspomagał finansowo budowę Domu Księży Emerytów w Katowicach oraz kapłanów misjonarzy pracujących w Rosji. Był katechetą w Szkole Podstawowej nr 6 w Łaziskach Górnych.
W 2000 roku został zwolniony z urzędu proboszcza, który pełnił przez 29 lat i został przeniesiony na emeryturę. Jako emeryt nadal gorliwie się angażował: prowadził duszpasterstwo przy kaplicy mszalnej w Łaziskach-Górnych w dzielnicy Brada, wyróżniał się otwartością i zainteresowaniem nowymi technologiami, zwłaszcza możliwością ewangelizacji w Internecie.  W 2002 roku został wybrany ojcem duchownym kapłanów dekanatu Mikołów, a później nowo utworzonego dekanatu Łaziska. Od 2017 roku zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach.
Zmarł 19 czerwca 2022 roku w 90. roku życia i 67. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 23 czerwca w parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich. Spoczął na cmentarzu parafialnym.

Najnowsze

09 czerwiec 2023

Zmiany personalne księży

– Nie prowadźcie w parafiach duszpasterstwa masowego. Starajcie się spotkać człowieka, a...

09 czerwiec 2023

Dyspensa na 9 czerwca

od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych

08 czerwiec 2023

Centralna procesja Bożego Ciała

Ulicami Katowic przeszła procesja teoforyczna.

02 czerwiec 2023

Komunikat Kurii Metropolitalnej

Pierwsze zmiany personalne podjęte przez arcybiskupa Adriana Galbasa SAC.

31 maj 2023

Życzenia i gratulacje

List gratulacyjny abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, do abp. Adriana...

31 maj 2023

Zapraszam Was do wspólnej drogi!

Słowo Arcybiskupa Metropolity Katowickiego