Z przykrością zawiadamiamy, że 30 lipca przeżywszy 74 lata w tym 49 w kapłaństwie, zmarł ks. kan. Emanuel Olszar, wyświęcony w 1973 roku w Katowicach, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Katowickiej.

Uroczystości pogrzebowe:

  • eksporta: w czwartek, 4 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach,
  • pogrzeb: w piątek, 5 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w kościele Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Cieszynie - Mnisztwie. Zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Ks. kan. Emanuel Olszar, urodził się 28 lutego 1948 roku w Cieszynie jako najstarszy syn Józefa i Matyldy z domu Buchta. Ochrzczony został 14 marca 1948 roku w kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Sakrament bierzmowania otrzymał 20 czerwca 1957 roku. Miał siostrę i pięciu braci. Rodzice utrzymywali się z pracy na roli. Interesowali się sprawami Kościoła i chętnie służyli pomocą w parafii.
Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Mnisztwie, a kontynuował w Szkole Podstawowej  nr 9 im. Janusza Korczaka w Cieszynie. Był wzorowym uczniem. Po ukończeniu szkoły podstawowej, zgodnie z życzeniem rodziców, rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Cieszynie. Po ukończeniu pierwszej klasy technikum przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, które ukończył w 1966 roku. W parafii przez dziesięć lat był ministrantem i zastępcą kościelnego w kościele filialnym w Mnisztwie. Należał do harcerstwa. Swoje obowiązki wypełniał wzorowo. Katecheta, ks. Norbert Niemiec podkreślił, że był bardzo pilny, uważny, skromny i ciekawy, uczestniczył w dniach skupienia i często przystępował do Komunii św. Brał udział w pielgrzymkach do Piekar Śl., Kalwarii Zebrzydowskiej i Turzy Śl. Należał do Międzyszkolnego Klubu Sportowego.
Myśl o kapłaństwie towarzyszyła mu od szkoły podstawowej. Po maturze zgłosił się do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Składając podanie o przyjęcie do seminarium napisał: „moim marzeniem teraz są studia teologii”. W roku akademickim 1970/1971 odbywał obowiązkową praktykę zawodową w PKS w Cieszynie jako kierowca samochodów ciężarowych. Święcenia diakonatu otrzymał w Siemianowicach Śl. 29 czerwca 1972 roku przez posługę bp. Herberta Bednorza. Jako diakon podczas wakacji posługiwał w Polskiej Misji Katolickiej w Nancy. Święcenia prezbiteratu przyjął 19 kwietnia 1973 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bp. Herberta Bednorza.
Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Katowicach – Wełnowcu (1973-1975). W 1975 roku wyjechał do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie przyjął niemieckie obywatelstwo. Pracował w parafiach Diecezji Augsburg. Wspierał materialnie budowę kościołów w diecezji katowickiej. Ufundował Ośrodek Spotkań i Formacji im. Św. Jadwigi w Brennej. W 1996 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. Ostatnie lata życia spędził w Domu św. Józefa w Katowicach.
Zmarł 30 lipca 2022 roku w 75. roku życia i 50. roku kapłaństwa. Msza święta żałobna została odprawiona w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Jego pogrzeb odbył się 5 sierpnia w parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Cieszynie - Mnisztwie. Spoczął na cmentarzu parafialnym.

Najnowsze

20 wrzesień 2023

Abp Galbas w Licheniu: Parafia musi być wcielona

Homilia metropolity katowickiego wygłoszona w pierwszym dniu II Kongresu Teologii Praktycznej „Parafia...

18 wrzesień 2023

Dzień Wspólnoty Dzieci Maryi 2023

W trakcie Eucharystii pod przewodnictwem bp Adama Wodarczyka dziękowano za wakacyjne rekolekcje...

14 wrzesień 2023

Odszedł Pierwszy Biskup Gliwicki

Kondolencje metropolity katowickiego w związku ze śmiercią bpa Jana Wieczorka

13 wrzesień 2023

Zmarł biskup Jan Wieczorek (1935-2023)

Pierwszy ordynariusz diecezji gliwickiej zmarł w środę 13 września w godzinach wieczornych

11 wrzesień 2023

Zmiany personalne w archidiecezji (aktualizacja)

Publikujemy uaktualnioną listę zmian personalnych.

10 wrzesień 2023

Arcybiskup Adrian Galbas do katechetów

Msza sprawowana 9 września w Katedrze Chrystusa Króla zainaugurowała nowy rok katechetyczny.