Do odejścia od panującego dzisiaj obsesyjnego konsumpcjonizmu wezwał abp Wiktor Skworc w czasie inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach.

Jesteśmy niedużym środowiskiem, ale naszym celem nie jest tylko utrzymanie się na powierzchni, zdobywanie punktów za publikacje, zachęcanie do studiowania i promowanie jak największej liczby absolwentów. Naszym celem jest aktywne kształtowanie otoczenia – mówił w czasie inauguracji roku akademickiego dziekan Wydziału Teologicznego UŚ, ks. prof. Jacek Kempa. – Najważniejsi są ludzie, nasi absolwenci, księża, nauczyciele religii, mediatorzy i asystenci rodziny. Od wielu lat ich praca wpływa na kształt życia społecznego w regionie, zwłaszcza w środowisku Kościoła katolickiego – podkreślił.

W czasie inauguracji wybrani pracownicy i studenci otrzymali nagrody. Arcybiskup Wiktor Skworc wręczył nagrody za najlepsze prace magisterskie, powstałe na Wydziale Teologicznym UŚ w 2021 i 2022 roku. Otrzymały je Magdalena Maria Marek oraz Izabela Herok.

Magdalena Maria Marek dostała nagrodę Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego UŚ – którym jest abp Wiktor Skworc – za pracę magisterską „Działalność parafialna i diecezjalna Dzieci Maryi w archidiecezji katowickiej w świetle kronik”. Jej promotorem był ks. prof. Henryk Olszar. Praca powstała w roku akademickim 2020/21, ale z powodu pandemii nagroda została wręczona dopiero dzisiaj.

Izabela Herok otrzymała nagrodę za powstałą w roku akademickim 2021/22 pracę „Miłość małżeńska w Księdze Tobiasza i Pieśni nad Pieśniami. Studium egzegetyczno-teologiczne”. Jej promotorem był ks. prof. dr hab. Artur Malina.

Przed inauguracją w auli Wydziału Teologicznego, odbyła się Msza św. w kościele akademickim w podziemiach katowickiej katedry. W czasie homilii abp Wiktor Skworc poprosił obecnych na Eucharystii nauczycieli akademickich i studentów, żeby wracając do siedziby Wydziału, przystanęli przed znajdującym się po drodze pomnikiem. Jest na nim przedstawiony pierwszy biskup katowicki, który później został kardynałem i prymasem - August Hlond. Abp Skworc zachęcił, żeby „mu podziękować za położenie fundamentów pod archidiecezję i prosić o jego beatyfikację”. W tym roku przypada setna rocznica ustanowienia Administratury Apostolskiej dla Śląska Górnego z ks. Augustem Hlondem na czele. Administratura działała przez trzy lata, po których papież powołał nową diecezję śląską z siedzibą w Katowicach.

Arcybiskup Wiktor Skworc zachęcał też w homilii do odejścia od panującemu dzisiaj obsesyjnego konsumpcjonizmu. Cytował encyklikę Franciszka „Laudato si” w kontekście odwrócenia się od materializmu praktycznego. Zachęcił do życia i do wyboru życia „bardziej kontemplatywnego, zdolnego do głębokiej radości, unikającego obsesji na tle konsumpcji”.

- Nieustanne gromadzenie możliwości z zakresu konsumpcji rozprasza serce, uniemożliwiając docenienie wszystkiego i każdej chwili - powiedział. - Natomiast stanięcie w pogodzie ducha przed tym, co istnieje, choćby tego było niewiele, otwiera nam znacznie większe szanse na zrozumienie i spełnienie osobiste. Dlatego duchowość chrześcijańska, obecna także na Wydziale Teologicznym, proponuje postawę wstrzemięźliwości i zdolności radowania się, mając niewiele. To powrót do franciszkańskiej prostoty, która pozwala nam się zatrzymać i docenić to, co mamy. Dziękować za możliwości, jakie daje życie, nie przywiązując się do nich ani nie smucąc z powodu tego, czego nie posiadamy - powiedział.

Najnowsze

04 grudzień 2023

Słowo metropolity katowickiego na święto górników

"Barbórkowe" życzenia abp. Adriana Galbasa skierowane do pracujących w przemyśle wydobywczym i okołowydobywczym.

04 grudzień 2023

Abp Galbas: Aby transformacja się udała, w jej centrum trzeba postawić człowieka

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. Barbórkowej w parafii św. Barbary w Katowicach-Giszowcu.

04 grudzień 2023

Chrześcijanin żyjący wiarą jest wezwany do budowania przyszłości własnej i swojego narodu

Abp senior Wiktor Skworc sprawował barbórkową Mszę św. w parafii Najświętszego Serca Pana...

04 grudzień 2023

Kościół chce być na Śląsku

Słowo abp. Adriana Galbasa do świata górniczego wygłoszone w Akademii Muzycznej w...

04 grudzień 2023

Kościół chce być przy górnikach

Abp Galbas uczestniczył w uroczystościach barbórkowych w Akademii Muzycznej w Katowicach.

02 grudzień 2023

2 grudnia wspominamy w liturgii bł. ks. Jana Machę

Stolica Apostolska wydała ostatni dokument dotyczący beatyfikacji.