Bp Adam Wodarczyk przewodniczył Mszy św. z obrzędem konsekracji dziewic. Nową konsekrowaną dziewicą jest Agnieszka Kwoska.

Uroczystość miała miejsce w kościele pw. Świętej Rodziny i św. Maksymiliana w Katowicach.

W homilii bp Wodarczyk podkreślił, że poprzez obrzęd konsekracji Bóg powołuje „do ściślejszego zjednoczenia ze sobą i przeznacza na służbę Kościołowi i wszystkim ludziom”. Zaznaczył, że wejście na drogę życia konsekrowanego wiąże się z zobowiązaniem do życia w dziewictwie poświęconym Bogu i w służbie Bogu oraz Kościołowi, naśladowaniem Chrystusa, świadczeniem miłości i stawaniem się znakiem przyszłego królestwa. Stwierdził, że każda dziewica konsekrowana winna „wedle możności codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej i adorować Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, czytać Pismo Święte, odprawiać rozmyślanie i sprawować liturgię godzin, rozwijać nabożeństwo do Maryi, która jest dla nie wzorem i oparciem, często przystępować do sakramentu pojednania i korzystać z kierownictwa duchowego”.

Wskazał na starożytnych ojców Kościoła, którzy „dziewictwo uważali za obraz wiecznej nieskazitelności Bożej”. – Święci ojcowie i doktorzy Kościoła nazywali dziewicę konsekrowaną oblubienicą Chrystusa. Jest to ten sam tytuł, który przysługuje Kościołowi. Dziewica konsekrowana bowiem zapowiada przyszłe królestwo Boże, w którym nie będą się żenić ani za mąż wychodzić – mówił bp Wodarczyk.

Podkreślił, że sam Bóg  „wybrał Dziewicę, w której najczystszym łonie za sprawą Ducha Świętego Słowo stało się Ciałem i natura ludzka połączyła się oblubieńczym związkiem z naturą boską”.  Zaznaczył, że „Jezus Chrystus przez całe życie, przez pracę i nauczanie, a zwłaszcza przez misterium paschalne budował Kościół i chciał, aby on był Dziewicą, Oblubienicą i Matką”.

Zwracając się do nowo konsekrowanej dziś dziewicy, bp Wodarczyk prosił: „zachowuj nienaruszoną wiarę w sercu, strzeż niezachwianej nadziei, rozwijaj szczerą i bezinteresowną miłość. Bądź roztropna i czuwaj, aby pycha nie skaziła wielkiego daru dziewictwa. Twą duszą poświęconą Bogu posilaj Ciałem Chrystusa, umacniaj postami, pokrzepiaj przez czytanie słowa Bożego, nieustanną modlitwę i uczynki miłosierdzia”. – Pamiętaj, że oddałaś się na służbę Kościołowi i bliźnim – kontynuował. – Gdy będziesz pełnić apostolstwo w Kościele i w świecie, w porządku duchowym i doczesnym, niech tak świeci twoje światło przed ludźmi, aby chwalono Ojca Niebieskiego i aby spełnił się Jego zamiar poddania wszystkiego Chrystusowi. Dla Chrystusa wyrzekłaś się małżeństwa, ale stawaj się matką w porządku duchowym. Wypełniając wolę Bożą, przez swoją miłość będziesz przyczyniała się do tego, że niezliczone dzieci Boże narodzą się do życia łaski albo to nowe życie odzyskają – powiedział.

Najnowsze

20 wrzesień 2023

Abp Galbas w Licheniu: Parafia musi być wcielona

Homilia metropolity katowickiego wygłoszona w pierwszym dniu II Kongresu Teologii Praktycznej „Parafia...

18 wrzesień 2023

Dzień Wspólnoty Dzieci Maryi 2023

W trakcie Eucharystii pod przewodnictwem bp Adama Wodarczyka dziękowano za wakacyjne rekolekcje...

14 wrzesień 2023

Odszedł Pierwszy Biskup Gliwicki

Kondolencje metropolity katowickiego w związku ze śmiercią bpa Jana Wieczorka

13 wrzesień 2023

Zmarł biskup Jan Wieczorek (1935-2023)

Pierwszy ordynariusz diecezji gliwickiej zmarł w środę 13 września w godzinach wieczornych

11 wrzesień 2023

Zmiany personalne w archidiecezji (aktualizacja)

Publikujemy uaktualnioną listę zmian personalnych.

10 wrzesień 2023

Arcybiskup Adrian Galbas do katechetów

Msza sprawowana 9 września w Katedrze Chrystusa Króla zainaugurowała nowy rok katechetyczny.