Koadiutor przewodniczył Mszy św. z okazji 30-lecia działalności wspólnoty Dobrego Pasterza z Katowic.

Arcybiskup koadiutor podkreślił, że czwarta niedziela wielkanocna jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Zwrócił uwagę na wagę przymiotnika "dobry". - To takie ważne, byśmy w praktyce życia chrześcijańskiego umieli skoncentrować się na dobru. Ogród nie jest po to, by wyrywać z niego pokrzywy, ale po to, by wyhodować róże. Pokrzywy wyrywa się nie zamiast hodowli róż, ale przy okazji. Jeśli Chrystus przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, a naśladowanie Chrystusa jest naszym - jako chrześcijan - pierwszym zadaniem i powołaniem tu na ziemi, to nie ma wątpliwości, że skoncentrowanie się na dobru, zauważanie go, pomnażanie, pokazywanie dobra w innych jest ważniejsze, niż widzenie i piętnowanie wszędzie, we wszystkim i we wszystkich jedynie zła. Nieprzymykanie oczu na zło też jest ważne, ale nie pierwszorzędne. Choć łatwiejsze! Jak będziemy skoncentrowani tylko na unikaniu zła, to na Sądzie Ostatecznym Bóg nam powie: no tak, twoje ręce są czyste, ale niestety puste. Gdzie są róże, które miałeś wyhodować w ogrodzie twojego życia? Tu nie chodziło o pokrzywy. Chodziło o róże - przypomniał.

- Chciałbym bardzo podziękować Wspólnocie Dobrego Pasterza za ich dobroć, okazywaną systematycznie od trzydziestu lat ludziom, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie w kryzysie bezdomności i uzależnienia oraz ich rodzinom. Jak sami o sobie mówią: są ludźmi, którzy doświadczyli Bożej miłości i uzdrowienia w różnych sferach swojego życia. Stało się to dla nich inspiracją do podjęcia wyzwania, jakie niesie ze sobą Ewangelia. Życie we Wspólnocie, dzielenie go z osobami, których sytuacja jest często pozbawiona nadziei oraz głoszenie im Ewangelii są próbą odpowiedzi na otrzymaną miłość - powiedział abp Adrian Galbas. - Bardzo dziękuję wspólnocie za to, że są, że ewangelizują poprzez obecność, modlitwę i działanie. Że traktują ludzi jak ludzi, a człowieka jak człowieka, nie patrząc na to, jakim jest człowiekiem. Wystarczające, że to po prostu człowiek! I aż człowiek! Dziękuję za to, że robicie to stale i systematycznie. Nie potrzeba wam wigilii, by wyjść do ubogich z zupą. Wystarczy, że jest czwartek. Każdy czwartek. Wieje, leje, czy grzeje, jest zupa w Kato, wy jesteście. By nakarmić sobą i strawą!

Na zakończenie kaznodzieja podziękował wszystkim, którzy wspierają w codziennej działalności Wspólnotę Dobrego Pasterza.

Najnowsze

20 kwiecień 2024

Wszyscy jesteśmy podarowani

List abp. Adriana Galbasa do księży z okazji Światowego Dnia Modlitw o...

17 kwiecień 2024

Spotkanie dziekanów i wicedziekanów

Księża spotkali się w środę 17 kwietnia w Domu rekolekcyjno-pielgrzymkowym Nazaret w...

17 kwiecień 2024

Nie wiesz co robić? Czyń dobro!

Już po raz trzeci odbył się "Dzień dobra" organizowany przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

13 kwiecień 2024

Abp Galbas przewodniczył liturgii upamiętniającej śp. ks. Franciszka Długosza

Uroczystości symbolicznego pochówku więźnia Dachau odbyły się w Studzionce.

13 kwiecień 2024

Abp Skworc: Śp. biskup Bednorz niech nadal będzie przykładem

Hierarcha przewodniczył Mszy św. w 35. rocznicę śmierci biskupa Herberta Bednorza.

11 kwiecień 2024

Śp. ks. Ernest Mosler

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 58 lat, w 33. roku kapłaństwa...