W środę 27 września na probostwie parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich działających na terenie Archidiecezji Katowickiej. W spotkaniu wziął udział abp Adrian Galbas, bp KościołaEwangelicko-Augsburskiego Marian Niemiec oraz duchowni i pastorzy licznych Kościołów. Obecni byli także przewodniczący gminy żydowskiej i muzułmańskiej w Katowicach oraz członkowie Archidiecezjalnej Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego.

 

Podczas spotkania ks. Adam Palion przedstawił plan wspólnie podejmowanych inicjatyw obejmujących wydarzenia o charakterze modlitewnym, kulturalnym i edukacyjnym. Ich ilość jest imponująca. Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej i Dialogu Międzyreligijnego wymienił m.in. comiesięczną modlitwę za miasto Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, która odbywa się w salkach przy parafii św. Piotra i Pawła. Wśród innych inicjatyw o charakterze modlitewnym wskazał na zaplanowaną na 15 października modlitwę o pokój w Bazylice w Panewnikach oraz międzyreligijne spotkanie modlitewne za prześladowanych. Omówiono także liczne inicjatywy kulturalne i edukacyjne, wśród nich konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz „Akademię Ekumeniczną” – cykl wykładów organizowanych we współpracy z Biblioteką Śląską. Temat tegorocznych spotkań to Iskra Boga w sztuce.

 

Przedstawiając wszystkich uczestników spotkania ks. Palion podkreślił, że wydarzenia o charakterze ekumenicznym i międzyreligijnym w Archidiecezji Katowickiej nie ograniczają się jedynie do przeżywanego w całym Kościele Powszechnym Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan lecz obejmują liczne wydarzenia odbywające się przez cały rok.

 

Kalendarium wydarzeń ekumenicznych w Archidiecezji Katowickiej w roku akademickim 2023-2024.

Najnowsze

09 grudzień 2023

Abp Galbas: Czystość Maryi i nasza

Homilia metropolity katowickiego wygłoszona 8 grudnia w Opavie

08 grudzień 2023

Spotkanie osób związanych z Zespołem ds. prewencji Archidiecezji Katowickiej

 Rozmawiano o aktualnej sytuacji ochrony dzieci i młodzieży oraz kierunkach na przyszłość.

07 grudzień 2023

Biskupi Metropolii Górnośląskiej spotkali się w Kamieniu Śląskim

Rozmawiali m.in. o trwającym Synodzie o synodalności, a także o formacji seminaryjnej...

07 grudzień 2023

Po raz pierwszy obradowała rada kapłańska w nowym składzie

Księża spotkali się w środę, 6 grudnia, w Kurii Metropolitalnej w Katowicach...

04 grudzień 2023

Słowo metropolity katowickiego na święto górników

"Barbórkowe" życzenia abp. Adriana Galbasa skierowane do pracujących w przemyśle wydobywczym i okołowydobywczym.

04 grudzień 2023

Abp Galbas: Aby transformacja się udała, w jej centrum trzeba postawić człowieka

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. Barbórkowej w parafii św. Barbary w Katowicach-Giszowcu.