Z przykrością zawiadamiamy, że dziś, tj. 23 listopada 2023 r. zmarł śp. ksiądz Tadeusz STACHOŃ, lat 69, rocznik święceń 1980 (44. rok kapłaństwa), emerytowany proboszcz Parafii Bożego Ciała w Jankowicach (k. Rybnika).

Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę, 25 listopada br. w Parafii Bożego Ciała w Jankowicach (k. Rybnika):

  • o godz. 10.30 - modlitwa różańcowa,
  • o godz. 11.00 - Msza Święta pogrzebowa.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

ŚP. KS. TADEUSZ STACHOŃ - urodził się 7 października 1954 roku w Hołdunowie jako syn Pawła i Anny zd. Klyczka. Ochrzczony został 24 października 1954 roku w Parafii Świętego Klemensa w Lędzinach. Do bierzmowania przystąpił 9 kwietnia 1967 roku w Parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie. Miał dwie siostry i dwóch braci.
W 1961 roku rozpoczął swoją edukację w ośmioklasowej Szkole Podstawowej, a po jej ukończeniu został uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu Starym. Liceum ukończył zdając egzamin maturalny w 1973 roku. W kwestionariuszu opinii absolwenta szkoły, ówczesny dyrektor placówki zanotował: „posiada umiejętność logicznego i krytycznego myślenia. Jest zdyscyplinowany, aktywny na zajęciach”.
Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, które w tamtym czasie znajdowało się w Krakowie. W trakcie formacji odbył tzw. staż pracy. Jako alumn, od 1 sierpnia 1977 roku do 31 maja 1978 roku podjął pracę fizyczną w Państwowym Zakładzie „POLAM-KONTAKT” w Brzezince w charakterze galwanizera. Święcenia diakonatu otrzymał w Popielowie, 6 marca 1979 roku z rąk bpa Józefa Kurpasa. Święcenia prezbiteratu przyjął 3 kwietnia 1980 roku w Katowicach z rąk bpa Herberta Bednorza.
We wszystkich opiniach o ks. Tadeuszu z okresu formacji seminaryjnej powtarza się jak refren stwierdzenie, że chętnie wypełniał swoje obowiązki, z radością podejmował to, o co go proszono, codziennie uczestniczył w Mszy Świętej i przystępował do Komunii Świętej, a jego pobożność i postawa budowała innych. W seminarium pracował w Zespole Misyjnym i przez rok był redaktorem Gazetki Misyjnej. Był też infirmarzem. „Skupiony na modlitwie w kaplicy. Męska pobożność. Zaangażowany w życie seminaryjne” – zapisał ówczesny rektor ks. Stefan Cichy, późniejszy biskup.
Po święceniach prezbiteratu swoją posługę duszpasterską, z dniem 10 maja 1980 roku, rozpoczął od Parafii Świętych Cyryla i Metodego w Knurowie, gdzie został wikariuszem. Tam też katechizował w wymiarze 20 godzin tygodniowo, zajmował się ministrantami, opiekował się chórem oraz posługiwał w miejscowym szpitalu. Następnie dekretem biskupa został wikariuszem w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Szczygłowicach (1983-1986), gdzie katechizował w wymiarze 27 godzin tygodniowo, a później w Parafii Świętego Jerzego w Rydułtowach (1986-1989), gdzie również był katechetą i prowadził lekcje religii w wymiarze 17 godzin tygodniowo. Kolejną placówką jego posługi wikariuszowskiej była Parafia Wszystkich Świętych w Pszczynie (1989-1994), w której między innymi katechizował 18 godzin tygodniowo w tamtejszym Zespole Szkół Samochodowych. Ostatnią placówką wikariuszowską ks. Tadeusza była Parafia Chrystusa Króla w Katowicach (1994-1995), gdzie pracował tylko przez rok, ponieważ z dniem 26 sierpnia 1995 roku został mianowany przez ówczesnego abpa Damiana Zimonia administratorem Parafii Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich. Rok później, dnia 1 września 1996 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza tejże parafii. Od 1997 roku był Asystentem Kościelnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, zaś w latach 1998-2003 roku był wicedziekanem Dekanatu Boguszowice, później ojcem duchownym księży tego dekanatu w latach 2003-2008. W 2008 roku został mianowany dziekanem Dekanatu Boguszowice na dwie kadencje, tj. do 2017 roku. W międzyczasie, od 2010 roku powierzono mu zadanie budowy nowego kościoła w Michałkowicach na terenie parafii Bożego Ciała w Jankowicach, gdzie później powstała nowa parafia.
W 2021 roku zwrócił się do ówczesnego ordynariusza abpa Wiktora Skworca z prośbą o zwolnienie z urzędu proboszcza Parafii Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich. Było to związane z osiągnięciem przez ks. Tadeusza wieku emerytalnego oraz – jak napisał – pogarszającym się stanem zdrowia wymagającym leczenia. Z dniem 31 lipca został zwolniony z urzędu i przeniesiony na emeryturę. Zamieszkał na terenie Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czerwionce-Leszczynach – Czuchowie.
Zmarł 23 listopada 2023 roku w 70. roku życia oraz 44. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 25 listopada 2023 roku w Parafii Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich. Tam został pochowany. Liturgii pogrzebowej przewodniczył bp Grzegorz Olszowski.

Najnowsze

20 kwiecień 2024

Wszyscy jesteśmy podarowani

List abp. Adriana Galbasa do księży z okazji Światowego Dnia Modlitw o...

17 kwiecień 2024

Spotkanie dziekanów i wicedziekanów

Księża spotkali się w środę 17 kwietnia w Domu rekolekcyjno-pielgrzymkowym Nazaret w...

17 kwiecień 2024

Nie wiesz co robić? Czyń dobro!

Już po raz trzeci odbył się "Dzień dobra" organizowany przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

13 kwiecień 2024

Abp Galbas przewodniczył liturgii upamiętniającej śp. ks. Franciszka Długosza

Uroczystości symbolicznego pochówku więźnia Dachau odbyły się w Studzionce.

13 kwiecień 2024

Abp Skworc: Śp. biskup Bednorz niech nadal będzie przykładem

Hierarcha przewodniczył Mszy św. w 35. rocznicę śmierci biskupa Herberta Bednorza.

11 kwiecień 2024

Śp. ks. Ernest Mosler

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 58 lat, w 33. roku kapłaństwa...