Wręczenie nagrody odbędzie się 8 grudnia w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

 

Przedstawiciele kapituły przypominają, że "nagroda przyznawana jest osobie, która odznacza się szczególnie pożyteczną i znaczącą działalnością społeczną dla dobra mieszkańców Katowic i promocji miasta w dziedzinach, które były bliskie bł. Ks. Szramkowi".

 

Tegorocznym laureatem nagrody jest ks. dr Henryk Pyka. W uzasadnieniu kapituła przypomniała, że przyznaje wyróżnienie "kapłanowi Śląskiej Ziemi zaangażowanemu w procesie beatyfikacji bł. ks. Emila Szramka oraz propagatorowi jego Dzieła. Kustoszowi śląskiego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza muzealnictwa. Badaczowi".

 

Ogłoszenie decyzji kapituły i wręczenie nagrody odbędzie się 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Katowice, pl. Ks. Emila Szramka.

 

Do tej pory wyróżnienie otrzymali m.in. Janina Miazgowicz, abp Damian Zimoń oraz bp Tadeusz Szurman, Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska czy s. Anna Bałchan.

Ks. Pyka Henryk – historyk sztuki, muzealnik

 

Urodził się 30 grudnia 1946 w Tarnowskich Górach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach (1964) wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po ukończeniu studiów przyjął w 1971 roku święcenia kapłańskie w Katowicach i został skierowany do pracy w duszpasterstwie. Do 1989 roku w pięciu parafiach diecezji katowickiej był wikarym i pełnił obowiązki duszpasterza młodzieży licealnej a także młodzieży akademickiej.

 

W tym czasie podjął studia w zakresie historii sztuki kościelnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Studium Ochrony Zabytków i Rozwoju Sztuki Kościelnej prowadzone przez Komisję ds. Sztuki Kościelnej przy Konferencji Episkopatu Polski pod kierunkiem ks. prof. Janusza Pasierba.

 

W 1984 roku ukończył Studium Ochrony Zabytków, a w 1992 roku ukończył studia magisterskie w zakresie historii sztuki kościelnej i studia licencjackie uwieńczone dyplomem licencjata teologii na podstawie pracy poświęconej Tryptykowi z dwoma biskupami z Zarzecza w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

 

W 2009 roku obronił doktorat na podstawie rozprawy: Treści religijne w twórczości witrażowej Wiktora Ostrzołka. Studium teologiczno-ikonograficzne napisanej pod kierunkiem dr. hab. Piotra P. Maniurki w Katedrze Historii Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

W 1989 roku mianowany został dyrektorem Muzeum Diecezjalnego, później Archidiecezjalnego w Katowicach . W 1992 roku otrzymał nominację na Duszpasterza Środowisk Twórczych i członka Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej. Od 1990 roku jest członkiem Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Pełnił obowiązki wiceprezesa Górnośląskiego Oddziału S.H.S. Wchodzi w skład Rady Muzeum Historii Katowic i Rady Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Rady Programowej Górnośląskiego Centrum Kultury i Rady „Fundacji dla Śląska”.

 

W latach 1989-2008 zorganizował w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach i Galerii Fra Angelico ponad dwieście wystaw czasowych: historycznych i wystaw sztuki współczesnej. W tym czasie zostało poddanych konserwacji prawie pięćdziesiąt obiektów stanowiących korpus zbiorów muzealnych. Dowodem prowadzonej działalności wystawienniczej, konserwatorskiej i koncertowej są katalogi wystaw i bogate archiwum wydarzeń artystycznych i działań konserwatorskich. Jest Inicjatorem współpracy z ośrodkami wystawienniczymi za granicą (Mülheim, Ratingen, Stuttgart, Ostrawa, Opawa, Koszyce) i w Polsce. Współpracował z katowickim Biurem Wystaw Artystycznych.

 

Od 1986 roku, w wyniku wcześniejszych inicjatyw wystawienniczych odbywa się ogólnopolski konkurs na grafikę artystyczną opatrzony tytułem Ogólnopolskie Biennale "Wobec Wartości", podejmujący tematykę z pogranicza transcendencji i chrześcijańskiej filozofii człowieka.

 

Nagrody:

1994 - Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w Dziedzinie Kultury.

1995 - II Nagroda Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach za „Najciekawsze Wydarzenie Muzealne w roku 1994”.

1997 - Nagroda Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za działalność na rzecz upowszechniania kultury w mieście.

 

Uprawia publicystykę popularną i naukową.

 

Niektóre z jego publikacji: Witraże Wiktora Ostrzołka; Najstarsza Ślązaczka świętuje 10-lecie powrotu do swojego miasta. To Piękna Madonna z Knurowa; Adam Bunsch (1896-1969). Katalog twórczości.

 

Obecnie stały publicysta miesięcznika społeczno-kulturalnego „ŚLĄSK”, w którym opublikowała między innymi następujące artykuły (lata 2022 – 2023): W pomrukach wojny; Weselny korowód; O bosej Agnieszce która jabłko królewskie matce boskiej darowała; Dziedziniec pogan; Królowa polskiej kolędy; Opatrzność w kształtach Arki Przymierza; Mistyczny urok Śląska; Primum non nocere; „Ukrzyżowany” Wyspiańskiego; Lekcja rosyjskiego; Prawdziwe źródło fascynacji; Kolekcja; Imperialne pogwarki; Pieśń; Wokół „Sądu Ostatecznego” Adama Bunscha.

katowice.gosc.pl

Najnowsze

03 marzec 2024

Bp Olszowski: Bóg szanuje naszą wolność

Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej przewodniczył Mszy św. w kościele Świętej Rodziny i Świętego...

02 marzec 2024

Abp Skworc: Bóg czeka na nasze świadectwo

Arcybiskup senior archidiecezji katowickiej przewodniczył Mszy św. w kościele św. Józefa w...

01 marzec 2024

Bp Szkudło: Bóg jest zatroskany o człowieka i nie chce jego śmierci

Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej przewodniczył liturgii w kościele Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu.

29 luty 2024

Trwają przygotowania do jubileuszu 100-lecia archidiecezji katowickiej

W Katowicach odbyło się spotkanie przygotowujące program wydarzeń.

29 luty 2024

Bp Wodarczyk: Wspaniale jest być w drużynie Jezusa

Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej przewodniczył Mszy św. w kościele Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki...

28 luty 2024

Bp Wodarczyk: Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki kroczył drogą świętości

Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej przewodniczył Mszy św. w kościele NSPJ i św...