Z przykrością zawiadamiamy, że w Wielką Sobotę, w wieku 91 lat, w 68. roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. Eugeniusz Górecki (rocznik święceń 1956), emerytowany proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim.

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek w Oktawie Wielkanocy, 4 kwietnia br. w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim:

  1. o godz. 10.30 - modlitwa różańcowa,
  2. o godz. 11.00 - Msza św. pogrzebowa.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

ŚP. KS. EUGENIUSZ GÓRECKI urodził się 8 lipca 1932 roku w Knurowie, jako syn Wilhelma, górnika i Magdaleny z d. Płaszczyk. Dziewięć dni po urodzeniu został ochrzczony w Parafii Świętych Cyryla i Metodego w Knurowie. Tam także 19 września 1943 roku przyjął sakrament bierzmowania.
W 1940 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Knurowie. Następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku, które ukończył zdaniem egzaminu dojrzałości w 1951 roku. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego i rozpoczął studia teologiczne w Krakowie.
Święcenia diakonatu przyjął 16 czerwca 1956 roku w Krakowie, z rąk biskupa krakowskiego Franciszka Jopa. Święceń prezbiteratu udzielił mu biskup częstochowski Zdzisław Goliński 24 czerwca 1956 roku w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Po święceniach pełnił zastępstwo wakacyjne w Parafii Świętej Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Lyskach. Następnie jako wikariusz posługiwał w następujących parafiach: Matki Bożej Bolesnej w Brzęczkowicach (1956-1959), Matki Bożej Bolesnej w Rybniku (1959-1962), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (1962-1966), Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej (1962-1970). Dnia 18 lipca 1970 roku został mianowany wikariuszem-ekonomem Parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim, a od 25 sierpnia 1970 roku rozpoczął tam posługę jako proboszcz.
W czasie jego trzydziestoletniego proboszczowania, z parafii w Chełmie Śląskim zostało wyświęconych 16 księży. Reaktywował Radę Parafialną poszerzając ją o przedstawicieli różnych grup i środowisk. W 1973 roku rozpoczął generalny remont kościoła, obejmujący także zabytkowe ołtarze. Dzięki jego staraniom zakupiono nowe organy, konfesjonały i ławki. Z inicjatywy księdza Góreckiego zbudowano także kaplicę cmentarną. W 1986 roku powierzony mu został urząd wicedziekana dekanatu bieruńskiego.
Z dniem 29 lipca 2000 roku został przeniesiony na emeryturę, pozostając w Chełmie Śląskim, gdzie do końca życia pomagał duszpastersko w parafii. Jako emeryt pełnił także posługę kapelana w domu zakonnym Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny w Chełmie Śląskim.
Zmarł w Wielką Sobotę, 30 marca 2024 roku w 68. roku kapłaństwa, mając 91 lat. Jego pogrzeb odbył się 4 kwietnia 2024 roku w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim. Został pochowany przy kościele.

Najnowsze

20 kwiecień 2024

Wszyscy jesteśmy podarowani

List abp. Adriana Galbasa do księży z okazji Światowego Dnia Modlitw o...

17 kwiecień 2024

Spotkanie dziekanów i wicedziekanów

Księża spotkali się w środę 17 kwietnia w Domu rekolekcyjno-pielgrzymkowym Nazaret w...

17 kwiecień 2024

Nie wiesz co robić? Czyń dobro!

Już po raz trzeci odbył się "Dzień dobra" organizowany przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

13 kwiecień 2024

Abp Galbas przewodniczył liturgii upamiętniającej śp. ks. Franciszka Długosza

Uroczystości symbolicznego pochówku więźnia Dachau odbyły się w Studzionce.

13 kwiecień 2024

Abp Skworc: Śp. biskup Bednorz niech nadal będzie przykładem

Hierarcha przewodniczył Mszy św. w 35. rocznicę śmierci biskupa Herberta Bednorza.

11 kwiecień 2024

Śp. ks. Ernest Mosler

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 58 lat, w 33. roku kapłaństwa...