W homilii podkreślał znaczenie duchowości franciszkańskiej, a w niej mocno osadzonej postawy prostoty.

Do postawy prostoty, która pozwala zatrzymać się i docenić to, co małe oraz do dziękowania za możliwości, jakie daje życie bez przywiązywania się do nich oraz bez smutku z powodu tego, czego człowiek nie posiada zachęcał metropolita katowicki odnosząc się do słów papieża Franciszka z encykliki „Laudato si”, które skierował do kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Abp Skworc przypomniał, że Jezus do każdego powołanego kieruje słowa „pójdź za Mną”, aby kandydaci do święceń „Go naśladowali aż do śmierci, aby dawali swoje życie, stając się chlebem łamanym dla zbawienia świata”.

– „Chcę, aby pozostał, aż przyjdę” – te słowa zaś wyrażają pragnienie Jezusa, abyście w Nim trwali, abyście byli ludźmi modlitwy, adoracji Eucharystii, kontemplacji, głębokiej franciszkańskiej duchowości – mówił.

Przypomniał, że od czasów św. Franciszka duchowość, którą żyją Bracia Mniejsci proponuje „alternatywny sposób rozumienia jakości życia i zachęca do prorockiego, i kontemplatywnego stylu życia, zdolnego do głębokiej radości, unikając obsesji na tle konsumpcji”. – Ważne jest podjęcie tego nauczania, które się uobecni w ślubowanym przez Was i przeżywanym ubóstwie. Bądźcie przekonani, że „mniej znaczy więcej”. Duchowość chrześcijańska proponuje nam wszystkim postawę wstrzemięźliwości i zdolność radowania się, mając niewiele – stwierdził.

Kandydatom do święceń - podkreślając, że mają brać przykład od Apostoła Narodów - nakreślił też zadania, jakie ich czekają. Zaliczył do nich m.in. przyjmowanie w duchu miłości miłosiernej wszystkich, którzy będą do nich przychodzili, głoszenie królestwa Bożego i mówienie o Jezusie. – Pamiętajcie, pierwszym warunkiem ewangelizacji jest obecność – przypomniał.

Zwracając się do alumnów franciszkańskiego seminarium apelował do nich o dyspozycyjność i zrozumienie „katolickości Kościoła jako wspólnoty uniwersalnej, solidarnej, a nade wszystko misyjnej”. – Nie pozwólcie nigdy odłączyć się od misji Chrystusa czystego, posłusznego i ubogiego! Nigdy! Nawet w więzieniu, nawet wśród prześladowań, które nadchodzą – mówił.

Przestrzegł także kandydatów do święceń przed duchem czasu, który próbuje przezwyciężać duchowość. – Chce on nas, duchownych, zamykać w więzieniu wartości materialnych – stwierdził.

– Pamiętaj, to świadectwa czystości, posłuszeństwa i ubóstwa oraz słów uzdrowienia w imię Jezusa Chrystusa oczekuje od Ciebie chory człowiek XXI wieku. Bądź lekarzem dusz – zawsze i wszędzie – także w nowych przestrzeniach ewangelizacji, jakimi są media elektroniczne – powiedział abp Skworc przestrzegając jednak przed tym, aby w środowisku mediów społecznościowych być ewangelizatorem, a nie zarozumiałym celebrytą.

Zwracając się do rodziców oraz przełożonych kandydatów do święceń metropolita katowicki podziękował im za trud włożony w wychowanie oraz za „domową i seminaryjną formację”. – Bóg zapłać wam za to, żeście ich przygotowali do tego dnia, do dnia święceń. I proszę was – módlcie się za nich, aby wytrwali w jedności z Chrystusem i wiernie za Nim szli – mówił.

Sami neoprezbiterzy stwierdzają, że przede wszystkim maja być sługami. – To bardzo życiowe, ale też radykalne. Zwłaszcza to wezwanie do pokory, do bycia pokornym świadkiem Pana Boga. Nie mamy przecież być jakimiś guru, tylko sługami – mówi o. Sylwan Ogłoza. – Święcenia to bardzo wyczekiwana dla mnie chwila i jestem zaskoczony, ze się nie denerwowałem. Czułem tylko pokój – stwierdzia o. Ulryk Knesz, jeden z neoprezbiterów.

W bazylice Ojców Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach metropolita katowicki w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego udzielił święceń diakonatu trzem franciszkanom i jednemu cystersowni oraz święceń prezbiteratu trzem diakonom formującym się w seminarium duchownym prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych. 

Najnowsze

29 listopad 2023

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci górników - w kopalni Staszic-Wujek...

28 listopad 2023

Ks. dr Henryk Pyka laureatem Nagrody im. bł. ks. E. Szramka

Wręczenie nagrody odbędzie się 8 grudnia w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

26 listopad 2023

Abp Galbas: Ten dzień jest dla mnie także chwilą szczególnego związku z Kościołem

Słowo metropolity katowickiego wygłoszone na zakończenie uroczystości nałożenia paliusza.

26 listopad 2023

Uroczystość nałożenia paliusza metropolicie katowickiemu

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata nuncjusz apostolski w Polsce, abp Antonio Filipazzi...

26 listopad 2023

Spotkanie z nuncjuszem apostolskim

Podczas spotkania z biskupami z Katowic abp. Antonio Guido Filipazzi zapoznał się...

26 listopad 2023

Abp Galbas: Samotność jest antyprzejawem królestwa Bożego, które polega na bliskości

Grupa 33 obchodziła w tym roku swój odpust pod hasłem"Niesamotni samotni". To...