Pod koniec Eucharystii w kościele Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach bp Adam Wodarczyk udzielił zgromadzonym Dzieciom Maryi błogosławieństwa do pełnienia posługi animatorek podczas wakacyjnych rekolekcji. – Ważne jest to, abyście mieli świadomość posłania – mówił. Podkreślił, że to Kościół posyła do pełnienia zadania, jakim jest towarzyszenie młodszym podczas wakacji.

Biskup Wodarczyk wskazał również, ze miejsce w którym zebrani w kościele proszą o błogosławieństwo jest szczególnie ważne. – Wasz ruch jest szczególnie związany z Maryją, tak jak ta świątynia dedykowana Matce Bożej w tajemnicy Jej cierpienia – powiedział.

Przypomniał, że Eucharystia na której się gromadzą jest w przededniu uroczystości Pięćdziesiątnicy, kiedy to „Duch Święty zstąpił na Apostołów i powierzył im misję bycia świadkami”. – Wy w tym posłannictwie uczestniczycie. Jest to droga przekazywania tego daru kolejnym pokoleniom – mówił pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej.

- Każdy z was przeżył niejedne rekolekcje i dzisiaj widzimy w was, którzy jesteście tutaj obecni taką dojrzałość duchową, abyście kolejnych czynili uczniami Chrystusa – powiedział. – Wasze zadanie polega na tym, aby przez wasze świadectwo, waszą modlitwę to dzieło, które podejmujecie mogło kontynuować następne pokolenie – dodał.

Pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej zachęcał również do tego, aby codziennie modlić się modlitwą, „którą wypowiedział św. Jan Paweł II Wielki 40 lat temu w Warszawie”. – Papież sparafrazował refren jednego z psalmów i modlił się: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” – powiedział. Bp Wodarczyk zaświadczył, że sam codziennie odmawia tę modlitwę w intencji tych, wśród których na co dzień żyje i posługuje, w intencji Ojczyzny oraz całej Europy i świata. – Wielokrotnie widzę, że gdy różne ciekawe rzeczy dzieją się w moim życiu, to jest to związane z tą modlitwą. Ona przemienia mnie, ale też ten świat, w którym jestem – stwierdził.

Ruch Dzieci Maryi powstał w archidiecezji katowickiej w 1978. Nawiązuje do duchowości św. Katarzyny Laboure, której objawiła się Matka Boża i poprosiła o wybicie medalika z napisem „Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Medalik ten noszą członkowie ruchu Dzieci Maryi.

Najnowsze

09 grudzień 2023

Abp Galbas: Czystość Maryi i nasza

Homilia metropolity katowickiego wygłoszona 8 grudnia w Opavie

08 grudzień 2023

Spotkanie osób związanych z Zespołem ds. prewencji Archidiecezji Katowickiej

 Rozmawiano o aktualnej sytuacji ochrony dzieci i młodzieży oraz kierunkach na przyszłość.

07 grudzień 2023

Biskupi Metropolii Górnośląskiej spotkali się w Kamieniu Śląskim

Rozmawiali m.in. o trwającym Synodzie o synodalności, a także o formacji seminaryjnej...

07 grudzień 2023

Po raz pierwszy obradowała rada kapłańska w nowym składzie

Księża spotkali się w środę, 6 grudnia, w Kurii Metropolitalnej w Katowicach...

04 grudzień 2023

Słowo metropolity katowickiego na święto górników

"Barbórkowe" życzenia abp. Adriana Galbasa skierowane do pracujących w przemyśle wydobywczym i okołowydobywczym.

04 grudzień 2023

Abp Galbas: Aby transformacja się udała, w jej centrum trzeba postawić człowieka

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. Barbórkowej w parafii św. Barbary w Katowicach-Giszowcu.