Abp Skworc podziękował proboszczom za pełnioną posługę na rzecz archidiecezji katowickiej. Wyrażając wdzięczność każdemu z osobna wręczył dekret zwalniający z urzędu proboszcza i kierujące na emeryturę.

Poniżej lista proboszczów przechodzących na emeryturę:

• Ks. Andrzej Bartoszek, par. Św. Barbary w Bieruniu
Pełnił posługę wikariuszowską w następujących parafiach: Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Książenicach, Świętego Wawrzyńca w Chorzowie, Świętego Jana Chrzciciela w Tychach oraz Świętej Barbary w Rudzie Śląskiej - Bykowinie. Następnie był najpierw administratorem, a później proboszczem Parafii Świętej Barbary w Bierumiu Nowym. Pełnił również funkcję wicedziekana dekanatu Bieruń

• Ks. Alojzy Bok, par. Św. Jadwigi Śląskiej, Pszczyna – Stara Wieś
Pełnił posługę w następujących parafiach: Świętego Wojciecha w Mikołowie, Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach; Świętego Marcina w Tarnowskich Górach - Starych Tarnowicach oraz Świetego Jana Nepomucena w Bytomiu - Łagiewnikach Śląskich. Następnie był najpierw administratorem, a później proboszczem Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Pszczynie - Starej Wsi.
Był także wicedziekanem dekanatu Pszczyna.

• Ks. Henryk Centner, par. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu
Pełnił posługę wikariuszowską w parafiach: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Czechowicach, gdzie podjął się również budowy kościoła na tzw. „Silesii”, Świętej Barbary w Czechowicach - Dziedzicach oraz Świętej Rodziny w Katowicach - Brynowie. Został najpierw administratorem, a później przez wiele lat proboszczem Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. Powierzono mu również funkcję wicedziekana dekanatu Orzesze.

• Ks. Stefan Czermiński, par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Katowice-Zarzecz
Na drodze posługiwania ludowi Bożemu był wikariuszem w parafiach: Świętego Jacka w Rydułtowach - Radoszowach, Świętego Józefa Robotnika w Katowicach - Józefowcu, Świętego Antoniego w Chorzowie, Świętej Anny w Katowicach - Janowie oraz Chrystusa Króla w Katowicach. Następnie został najpierw administratorem, a w końcu przez wiele lat proboszczem Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Katowicach - Zarzeczu.
Ponadto był diecezjalnym duszpasterzem i kapelanem harcerzy, duszpasterzem akademickim najperw w rejonie Rybnik a następnie w rejonie Katowice. Pełnił funkcję moderatora Rodzin Nazaretańskich na terenie Archidiecezji Katowickiej oraz redaktora „Gościa Niedzielnego”. Przez lata posługiwał również we Francji jako misjonarz oraz był katechetą i kapelanem u Siótr Urszulanek w Rybniku.

• Ks. Jan Dąbek, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym
Był wikariuszem w parafiach: Świętego Floriana w Chorzowie, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radlinie - Biertułtowach, Matki Bożej Wpomożenia Wiernych w Czechowicach, Świętego Antoniego z Padwy w Katowicach - Dąbrówce Małej oraz Świętej Marii Magdaleny w Tychach. Nasępnie był najpierw administratorem, a w końcu przez wiele lat proboszczem Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym.
Ponadto pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Bieruń oraz Dekanalnego Duszpasterz Rodzin w tym dekanacie.

• Ks. Roman Grabowski, par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Golasowicach
W archidiecezji katowickiej był wikariuszem w parafiach: Świętego Wojciecha w Mikołowie, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Piekarach Śląskich - Dąbrówce Wielkiej, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach - Paprocanach, Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej, Świętego Michała w Katowicach oraz Świętego Jacka w Katowicach - Ochojcu, gdzie był również kapelanem szpitala. Następnie był najpierw administratorem, a później proboszczem w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach, a w końcu wieloletnim proboszczem w Parafii Narodzenia Najświetszej Maryi Panny w Golasowicach.
Ponadto pełnił funkcję wicedziekana najpierw dekanatu Pszów, później dekanatu Pawłowice Śląskie.

• Ks. Jerzy Korduła, par. Św. Brata Alberta w Rybniku – Kamieniu
Na drodze posługiwania ludowi Bożemu był wikariuszem w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym, Chrystusa Króla w Lędzinach - Hołdunowie, Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej oraz Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Książenicach. Następnie był Ksiądz napierw administratorem, a w końcu wieloletnim proboszczem Parafii Świętego Brata Alberta w Rybniku-Kamieniu.
Powierzono mu również funcję wicedziekana dekanatu Dębieńsko.

• Ks. Janusz Kwapiszewski, par. Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym
Był wikariuszem w parafiach: Świętego Antoniego z Padwy w Katowicach - Dąbrówce Małej, Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju - Szerokiej, Opatrzności Bożej w Katowiach - Zawodziu oraz Świętego Jacka w Katowicach - Ochojcu. Następnie był najpierw administratorem oraz proboszczem Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowicach, później proboszczem Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Chudowie oraz proboszczem Parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym.
Ponadto pełnił urząd wicedziekana dekanatu Katowice-Południe, dziekana najpierw dekanatu Knurów przez dwie kadencje, później dekanatu Bieruń przez kolejne dwie kadencje. Został członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej oraz Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej katowickiej.

• Ks. Marek Macewicz, par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Marklowicach – Chałupkach
W archidiecezji katowickiej był wikariuszem w parafiach: Świętej Jadwigi Śląskiej w Katowicach - Szopienicach, Wszystkich Świętych w Pszczynie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim, Świętego Józefa w Katowicach - Załężu, Świętej Rodziny w Katowicach - Brynowie oraz Świętej Barbary w Rudzie Śląskiej - Bykowinie. Posługiwał również przez 10 lat w Rosji, a w końcu objął urząd proboszcza Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Marklowicach - Chałupkach.
Ponadto był duszpasterzem głuchoniemych i niewidomych najpierw w Pszczyńskim, później w Katowickim Okręgu Duszpasterstwa Specjalnego.

• Ks. Stanisław Szeja, par. Św. Antoniego z Padwy w Mikołowie – Recie
Na drodze posługiwania ludowi Bożemu był wikariuszem w parafiach: Świętego Antoniego z Padwy w Rybniku, Świętej Marii Magdaleny w Tychach, Świętej Marii Magdaleny w Wodzisławiu Śląskim - Radlinie II, Świętego Józefa w Rudzie Śląskiej, Świętego Marcina w Ćwiklicach oraz Świętego Urbana Papieża i Męczennika w Mikołowie - Kamionce, gdzie podjął się budowy kościoła w dzielnicy Reta. Następnie był rektorem oraz administratorem kaplicy w Mikołowie - Recie.

• Ks. Jacek Wojciech, par. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych
W archidiecezji katowickiej był wikariuszem w parafiach: Świętego Szczepana w Katowicach - Bogucicach, Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach oraz Świętej Anny w Katowicach - Janowie. Przez dziewięć lat posługiwał Ksiądz we Francji, pełniąc tam również funkcję wychowawcy młodzieży w Polskim Seminarium Duchownym w Paryżu. Był ksiądz również długoletnim Rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, aż w końcu powierzono mu urząd proboszcza najpierw w Parafii Świętego Jerzego w Mszanie, a później Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych.
Obronił tytuł doktora teologii w Institut Catholique de Paris oraz został członkiem Archidiecezjalnej Komisji II Synodu Plenarnego, Rady Kapłańskiej na trzy kadencje oraz Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickej, członkiem Gremium Kapituły Nagrody „Lux ex Silesia”, Kolegium Redakcyjnego „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”, Kolegium Konsultorów Archidiecezji Katowickiej, Rady Naukowej Insytutu Teologiczno-Pastoralnego w Katowicach oraz Komisji do spraw przygotowania powołania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Obdarzono go również godnością kapelana Jego Świątobliwości. Pełnił także funkcję cenzora książek oraz egzaminatora diecezjalnego z teologii dogmatycznej. Pełnił funkcję dziekana dekanatu Łaziska oraz Konsultora Komisji do spraw Powołań i Formacji do Prezbiteratu II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Najnowsze

09 grudzień 2023

Abp Galbas: Czystość Maryi i nasza

Homilia metropolity katowickiego wygłoszona 8 grudnia w Opavie

08 grudzień 2023

Spotkanie osób związanych z Zespołem ds. prewencji Archidiecezji Katowickiej

 Rozmawiano o aktualnej sytuacji ochrony dzieci i młodzieży oraz kierunkach na przyszłość.

07 grudzień 2023

Biskupi Metropolii Górnośląskiej spotkali się w Kamieniu Śląskim

Rozmawiali m.in. o trwającym Synodzie o synodalności, a także o formacji seminaryjnej...

07 grudzień 2023

Po raz pierwszy obradowała rada kapłańska w nowym składzie

Księża spotkali się w środę, 6 grudnia, w Kurii Metropolitalnej w Katowicach...

04 grudzień 2023

Słowo metropolity katowickiego na święto górników

"Barbórkowe" życzenia abp. Adriana Galbasa skierowane do pracujących w przemyśle wydobywczym i okołowydobywczym.

04 grudzień 2023

Abp Galbas: Aby transformacja się udała, w jej centrum trzeba postawić człowieka

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. Barbórkowej w parafii św. Barbary w Katowicach-Giszowcu.