Tegoroczny kongres odbył się pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani”. Centralnym wydarzeniem była Eucharystia, której przewodniczył bp Grzegorz Olszowski. – Im jesteś bardziej grzeszny, bardziej słaby, im bardziej słaba jest twoja wiara – tym lepiej dla sprawy Bożej. Bo Pan Bóg będzie działał, a nie ty – mówił podczas homilii.

– Słabości i nasze grzechy nie przeszkadzają Panu Bogu w tym, żeby nas zaprosić do współpracy z Nim w głoszeniu Dobrej Nowiny – mówił pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej odnosząc się do nakazu Jezusa, który zostawił swoim uczniom po zmartwychwstaniu, a który brzmiał: „Idźcie i głoście ewangelię!”.

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy kongresu przemaszerowali na stadion LKS Gardawice, gdzie mieli okazję zjeść ciepły posiłek oraz zakupić różne gadżety misyjne.

W kongresie wzięli udział przedstawiciele Fundacji „Okuliści dla Afryki”. – Często współpracujemy z misjonarzami z różnych krajów misyjnych, którzy zapraszają nas do siebie – tłumaczy Marta Hajduga. Martyna Sulska podkreśla, że wolontariuszami fundacji są okuliści i optometryści, którzy badają pacjentów, a potem wydają im krople do oczu lub okulary.

Podczas kongresu zorganizowano także różne aktywności dla dzieci. Misyjnej grze terenowej towarzyszył quiz, który wygrali uczestnicy z parafii św. Wawrzyńca w Rybniku.

Organizator kongresu, ks. Grzegorz Wita, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Katowickiej, na zakończenie spotkania zapraszał na kolejne wydarzenia przybliżające zagadnienia misyjne. Wśród nich wymienił rajd misyjny, który odbędzie się w połowie czerwca oraz II Metropolitalny Kongres Misyjny. Jest on planowany na październik w opactwie cystersów w Rudach.

Kongres Misyjny w archidiecezji katowickiej jest organizowany corocznie. Każdorazowo uczestniczy w nim kilkaset osób. Spotkanie jest okazją do wspólnej modlitwy i wymiany doświadczeń osób z różnych wspólnot wspierających dzieła misyjne archidiecezji.