fot. ks. S. Kreczmański

Uczestniczyli w nim oazowicze, którzy od 13 dni przeżywają swoje rekolekcje. Towarzyszyli im księża moderatorzy oraz biskupi pomocniczy archidiecezji katowickiej oraz abp senior Damian Zimoń.

{Play}

W Ustroniu oazowiczom towarzyszył bp Grzegorz Olszowski. – Duch Święty sprawia, że zaczynamy przemawiać jednym językiem. Sprawia, że się rozumiemy. Tym językiem jest język miłości – powiedział zebranym w Ustroniu bp Grzegorz Olszowski.

Podczas homilii zauważył, że „wszystko co dobre, wszystko co wartościowe kosztuje i wymaga wysiłku”. – Te rekolekcje to taki „poligon”. Ale trzeba nam się otworzyć na łaskę i działanie Ducha Świętego – dodał.

W Koniakowie z oazowiczami spotkał się bp Marek Szkudło. Podczas homilii odniósł się do słów św. Jana Pawła II, który zachęcał do „otwarcia drzwi Chrystusowi”. Pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej podkreślił jak ważny jest dar wolności, którym każdy został przez Boga obdarowany. – Im bardziej jestem wolny, tym bardziej chcę tę wolność przekazywać innym – mówił.

W Jaworzu natomiast modlił się z uczestnikami rekolekcji oazowych abp senior Damian Zimoń. Nawiązał do wypowiedzi uczestniczki rekolekcji, która opowiedziała, że dopiero na tej oazie doceniła Eucharystię i zachwyciła się nią. Co ciekawe, stało się to nie w czasie uroczystej Mszy św. z bogatą oprawą, ale w czasie najprostszej, recytowanej. - Do końca życia będziecie Eucharystię poznawać i coraz lepiej próbujcie w niej uczestniczyć. Oto wielka tajemnica wiary! Spotykacie się z Chrystusem, wysłannikiem Boga Ojca w Duchu Świętym! - powiedział.

Przed Eucharystią poszczególne wspólnoty oazowe opowiedziały o swoich dotychczasowych przeżyciach podczas turnusów. – Przeżywamy swoje rekolekcje III st. w Katowicach. Odwiedzamy kościoły i wspólnoty Kościoła lokalnego. Będąc u Sióstr Elżbietanek udało nam się nawet razem z nimi zrobić grilla – mówił jeden z przedstawicieli wspólnoty oazowej.

Do oazowiczów przemawiał także ks. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Cieszę się, że wśród uczestników są i nasi studenci i ci, którzy ukończyli nasz Wydział, oraz mam nadzieję, że i nasi przyszli studenci – mówił. Zaprosił też uczestników rekolekcji do tego, by podjęli studia na Wydziale Teologicznym w ramach dwóch możliwych kierunków studiów, którymi są: teologia oraz nauki o rodzinie.

Każde z miejsc, gdzie odbywał się Dzień Wspólnoty odwiedził również moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie archidiecezji katowickiej ks. Waldemar Maciejewski. – Apostołowie wyszli, by głosić. Czas rekolekcji jest nam dany także po to, by był to czas łaski, czas działania Ducha, po to byśmy wszelki i głosili Chrystusa i zapraszali innych do wspólnoty Kościoła – powiedział. – Trudno jest dawać świadectwo, ale nawet nie wiemy ile osób obok nas czeka, by usłyszeć o Chrystusie – dodał.

Dzień wspólnoty zakończyła Godzina Odpowiedzialności i Misji, podczas której oazowicze mogli złożyć podpisane wcześniej deklaracje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, czyli aktu dobrowolnej abstynencji w intencji tych, którzy mają problemy ze zniewoleniami i uzależnieniami. – W tym roku obchodzimy 40. rocznicę tego dzieła. Prośmy o nowych, gorliwych i odpowiedzialnych członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – mówił ks. Emanuel Pietryga do uczestników letnich rekolekcji w Koniakowie.

Podczas Godziny Odpowiedzialności i Misji głos zabrał także moderator diecezjalny Ruchu. – Jako Ci, którzy doświadczyli Chrystusa w swoim życiu chcemy podejmować odpowiedzialność za Kościół. A w darze Krucjaty Wyzwolenia Człowieka chcemy podejmować dzieło w imieniu tych, którzy popadli w nałogi – mówił ks. Maciejewski. – Chcemy też jako ludzie wolni iść i głosić Boże słowo – dodał.

Świadectwem swojego wyzwolenia podzieliła się z uczestnikami Dnia Wspólnoty Natalia. – Udało mi się podpisać Krucjatę i to zmieniło moje życie. Na rekolekcjach podjęłam decyzję, że chce Bogu oddać swój nałóg, którym były papierosy. I Bóg to zmienił. Mogę teraz powiedzieć, że jestem wolna. Teraz mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa. Nie martwię się tym, że nie mam paczki papierosów. Cieszę się tym, że Bóg mnie wyzwolił – powiedziała, na co wszyscy zebrani w kościele zareagowali oklaskami.

Dzień Wspólnoty oaz rekolekcyjnych odbywa się 13. dnia rekolekcji, gdy oazowicze rozważają tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. Całość rekolekcji trwa natomiast 15 dni, z których każdy jest poświęcony jednej z tajemnic różańca.

 

/fot. ks. S. Kreczmański/