Metropolita katowicki wygłosił homilię w Uroczystość Wniebowzięcia NMP w Rudach gdzie obchodzono 10 rocznicę nadania kościołowi tytułu Bazyliki Mniejszej. Zwracając się do zebranych ram wiernych przypomniał, że „droga do nieba jest naznaczona modlitwą, pracą, służbą i poświęceniem”.

Abp Skworc zwracając się do wiernych zebranych w Rudach zauważył, że trzy diecezji tworzące górnośląską metropolię łączą święci i błogosławieni. - Niektóre z nich są jak ewangeliczne miasto położone na górze, łatwe do zauważenia i nawiedzenia, pociągające światłem. Wspaniały jest ów metropolitalny ruch pielgrzymkowy – od Kamienia Śl. poprzez Górę św. Anny i Rudy Raciborskie aż po Piekary. Pielgrzymujemy od Matki Bożej Opolskiej do Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, zatrzymując się po drodze u Matki Bożej Pokornej – mówił.

Przypomniał, że dzisiejsza uroczystość jest „apelem skierowanym do każdego z nas, by na co dzień realizować głęboko ewangeliczną myśl poety Norwida: jedną ręką szukać chleba, drugą zaś nieba”. - Chodzi o to, by w codzienności nie zagubić perspektywy wiecznego szczęścia – zbawienia, by nie stracić z horyzontu naszego życia celu ostatecznego – nieba. By być dalekowzrocznym – mówił.

Arcybiskup podkreślił, że naszym przewodnikiem po drogach doczesności ma być Maryja. - Wpatrując się oczami wiary w postać Wniebowziętej, nie możemy zapomnieć o nas – ziemskich pielgrzymach i o ziemi, którą idziemy do celu ostatecznego. Matka Boża Wniebowzięta uświadamia nam, że nie ma innej drogi do nieba jak tylko ta naznaczona modlitwą i pracą, służbą i poświęceniem. Taką drogę aż do wniebowstąpienia przeszedł Jezus i taką drogą szła również Maryja. Takim też winno być i nasze ziemskie oczekiwanie na zjednoczenie z Bogiem w niebie – pielgrzymką przez nieraz nudną i trudną, a nawet wrogą nam codzienność – powiedział.

Uroczystości w Rudach miały charakter metropolitalny. Uczestniczyli w nich biskupi z Katowic, Gliwic i Opola. Sumie odpustowej w 10 rocznicę nadania kościołowi tytułu bazyliki mniejszej przewodniczył oraz homilię wygłosił abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.