Podczas Eucharystii w Uroczystość św. Jacka, głównego patrona archidiecezji katowickiej abp Wiktor Skworc ogłosił tegorocznego laureata nagrody „Lux ex Silesia”. Został nim prof. Władysław Nasiłowski, nazywany nestorem śląskiej medycyny. 

– Chciałbym zwrócić uwagę na trzeci i chyba najważniejszy okres życia prof. Nasiłowskiego. Zwłaszcza na orzekanie w sprawach, które ze względu na swój wymiar polityczny były poddawane naciskom o różnym charakterze, wymagały charakteru, odwagi i gotowości poniesienia konsekwencji. Profesor Nasiłowski zdał ten egzamin w imię obrony prawdy – zauważył abp Skworc.

Laureat jest doktorem Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarzem medycyny sądowej, anatomopatologiem, byłym przewodniczącym Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnej Izby Lekarskiej, wieloletnim przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, a także wykładowcą etyki lekarskiej.

Badania naukowe prof. Władysława Nasiłowskiego wniosły propozycje i nowe poglądy w diagnostyce oraz ocenie sądowo-lekarskiej w takich dziedzinach medycyny jak urazy mózgowo-czaszkowe, toksykologia alkoholu, zatrucia lekami, zwłaszcza u małych dzieci, zatrucia przemysłowe, narkomania. Przyczynił się także do tworzenia zasad opiniowania sądowo-lekarskiego, odpowiedzialności zawodowej lekarzy, nauczania etyki lekarskiej.

Metropolita katowicki zauważył, że profesjonalizm prof. Nasiłowskiego szczególnie ujawniał się podczas opracowywania bądź współtworzenia wielu opinii, wymagających bezstronności i obiektywizmu. – Wystarczy chociażby przywołać wydawane wyniki i opinie w sprawie badań związanych z morderczymi działaniami w KWK „Wujek”, w sprawie Stanisława Pyjasa, czy badania w sprawie zamordowanego bł. ks. Jerzego Popiełuszki – powiedział.

Tegorocznemu laureatowi prestiżowej nagrody powierzano także szereg ekspertyz dla celów beatyfikacyjnych i kościelnych związanych z ekshumacją zwłok ks. Bpa Stanisława Adamskiego, ks. Alojzego Ficka, ks. Franciszka Blachnickiego czy sióstr zakonnych takich jak Laura Meozzi czy Helena Hoffmann.

Prof. Władysław Nasiłowski urodził się w 1925 w Sosnowcu. Przerwaną przez wybuch wojny naukę w Gimnazjum im. S. Staszica kontynuował przez samokształcenie oraz udział w tajnych kompletach. Było związany z grupą dywersyjną Wolność, Równość, Niepodległość, którą później włączono do AK Obwodu Sosnowieckiego. Po studiach na Wydziale Lekarskim w Poznaniu pracuje w Katedrze Anatomii Patologicznej ŚAM. Zostając Kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej tworzy jeden z najlepszych ośrodków w kraju. Jest doktorem honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Nagrodę odbierze on w drugą niedzielę października podczas międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego w katowickiej katedrze.