Metropolita katowicki przewodniczył Eucharystii w Uroczystość Świętego Jacka, głównego patrona metropolii katowickiej. W katedrze modlono się także za śp. Wojciecha Korfantego w 80. rocznicę jego śmierci.

Metropolita katowicki wspominając św. Jacka, podkreślił, iż jego życiorys „ukazuje, że dla człowieka dojrzewającego w świetle Ewangelii najważniejsze staje się jej głoszenie i świadczenie o niej”.

– Św. Jacek – Ex Silesia Lux„Światło ze Śląska”niech nam towarzyszy swoim patronatem i światłem; niech otoczy swoim wstawiennictwem dzieło nowej ewangelizacji! Niech ma w opiece wszystkie instytucje archidiecezji, służące dziełu ewangelizacji, zwłaszcza Księgarnię św. Jacka – powiedział abp Skworc.

Podczas homilii odniósł się także do postaci Wojciecha Korfantego. – Wspominamy dziś 80-tą rocznicę śmierci człowieka, który na początku XX wieku, a zwłaszcza w czasie trzech powstań śląskich w i czasie plebiscytu stał się Lux ex Silesiai na firmamencie postaci z Górnego Śląska pozostaje gwiazdą pierwszej wielkości – mówił.

Arcybiskup przypomniał, że Wojciech Korfanty „już od młodości trwał w wierności Kościołowi katolickiemu i katolickiej nauce społecznej, której był nie tylko znawcą ale i krzewicielem”. –  Umiał ją aplikować do konkretnych sytuacji i w oparciu o nią proponował rozwiązywanie problemów polityczno-społecznych a nawet po roku 1922 chrześcijańskie „urządzanie” państwa polskiego – stwierdził. 

– W tych dążeniach był konsekwentny, zwłaszcza, kiedy niejako przymuszony rezultatem plebiscytu, stanął na czele III Powstania Śląskiego. Dając przyzwolenie na rozpoczęcie walk chciał wywrzeć nacisk na aliantów, aby decyzje o podziale terytorium Górnego Śląska po plebiscycie były bardziej sprawiedliwe, a więc dla strony polskiej korzystniejsze. I taka decyzja zapadła 20 października 1921 r. Zadecydowała o tym walka i determinacja powstańców oraz mądre przywództwo Wojciecha Korfantego, wspieranego także przez znaczną część duchowieństwa śląskiego – powiedział abp Skworc.

Metropolita katowicki przytoczył także trzy myśli z artykułów Wojciecha Korfantego dotyczących narodu, państwa i Kościoła. – „…państwo ma obowiązek troszczenia się o zdrowie narodu. Bez zdrowego narodu nie ma zdrowego państwa! – cytował abp Skworc myśl dotyczącą zdrowia moralnego narodu.

Druga myśl dotyczy państwa i dobra powszechnego. „Celem państwa jest dobro powszechne, bonum commune, innymi słowy, szczęście doczesne obywateli, polegające na zaspokajaniu ich doczesnych potrzeb…”.

Trzecia myśl dotyczyła Kościoła. - „Kościół nigdy nie miesza się do walk partyjno-politycznych i zawsze stoi ponad nimi (…). Z tą zawieruchą partyjno-polityczną Kościół nie chce mieć nic wspólnego… Przeciwnie, jeżeli te walki partyjno-polityczne przybierają formy i rozmiary, niezgodne z dobrem publicznym i niezgodne z zasadami chrześcijańskimi, Kościół musi je publicznie potępić i nawoływać swoich wiernych, by w nich udziału nie brali” – cytował Korfantego metropolita katowicki.

Abp Skworc zachęcał wiernych zebranych w katowickiej katedrze do tego, by „wzięli sobie do serca te słowa naszego rodaka, syna śląskiej ziemi, który dla naszej małej Ojczyzny i Polski nie tylko walczył i pracował, ale i cierpiał”.

Corocznie w Uroczystość Świętego Jacka w katowickiej katedrze ma miejsce modlitwa w intencji diecezjan. Podczas Eucharystii jest również ogłaszany laureat nagrody „Lux ex Silesia”. W tym roku został nim prof. Władysław Nasiłowski.