„Sługami małżeństwa i rodziny” nazwał doradców życia rodzinnego ks. Zdzisław Brzezinka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Katowicach. Dzisiaj wraz z dekanalnymi duszpasterzami rodzin przeżywali oni swój dzień skupienia.

Podczas dnia skupienia doradcy życia rodzinnego modlili się wspólnie w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Eucharystii przewodniczył bp Marek Szkudło, który zwracając się do zebranych mówił im, że „kierując się wiarą, nadzieją i miłością mają przygotowywać młodych do małżeństwa”.

- Oprócz przygotowania młodych również odpowiedzialnie i mądrze podchodźcie do spotkań z małżonkami. Nie bójcie się mówić prawdy o małżeństwie – powiedział. Zachęcił również uczestników Eucharystii w krypcie do tego, by „dbali o własną świętość”. – Dzisiaj świadectwo pięknego życia małżeńskiego jest najlepszym znakiem, jaki możecie dać światu – mówił.

Pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej przytoczył też świadectwo jednej z doradczyń, która pisząc list do hierarchy zauważyła w nim, że we współczesnym świecie jest „wielu ludzi pokąsanych przez grzech”. Zauważył, że jednym z zadań doradców życia rodzinnego jest wskazywanie na krzyż, który jest znakiem miłości Boga do człowieka.

Przed Eucharystią doradcy życia rodzinnego oraz dekanalni duszpasterze rodzin podczas spotkania na Wydziale Teologicznym mogli zapoznać się z najnowszymi propozycjami duszpasterskimi Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Wśród nich jest m.in. publikacja „Nasz ślub w Kościele” czy platforma mająca na celu ułatwienie wyszukania najlepiej odpowiadających narzeczonym nauk przedmałżeńskich. Doradcy zapoznali się również z aktualnymi przepisami dotyczącymi RODO.

Dzień skupienia diecezjalnych doradców życia rodzinnego oraz dekanalnych duszpasterzy rodzin został zorganizowany przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin. Spotkanie to rozpoczyna kolejny rok pracy duszpasterskiej i formacyjnej, jak również jest okazją do wymiany doświadczeń i koordynacji wspólnych działań w dekanatach i archidiecezji.