Blisko 50 nowych katechetów złożyło wyznanie wiary podczas Eucharystii sprawowanej przez metropolitę katowickiego. Abp Skworc podkreślał, że „szkoły powinny być oazami pokoju”.

– Niech dzięki Wam szkoły będą „oazami pokoju” i środowiskiem zgodnej współpracy wszystkich: nauczycieli, wychowawców, katechetów i rodziców. Chodzi przecież o dobro młodego pokolenia, wolnego od traumatycznego doświadczenia atmosfery wrogości, zamętu i niechęci, a przede wszystkim jakiejkolwiek przemocy – apelował abp Skworc do zebranych w katedrze katechetów.

Nawiązał także do obowiązujących od 1 września w archidiecezji katowickiej „Zasad ochrony dzieci i młodzieży”. – Konieczne jest ich poznanie, przyjęcie i bezwzględne respektowanie – mówił. – Niech w chrześcijańskich postawach i zachowaniu wyznaczonych w Kościele standardów umacnia was osobista duchowość – więź z naszym Mistrzem i Nauczycielem – dodał.

Metropolita katowicki odniósł się również do trudnej sytuacji, jaka miała miejsce w szkolnictwie w minionym roku katechetycznym. – Świadomi swojego powołania i misji, pełnionej w imieniu Kościoła, byliście z uczniami, przyczyniając się do przeprowadzenia jakże ważnych dla nich egzaminów w szkole podstawowej i gimnazjum, jak również w szkołach średnich – mówił. – Wiem, że wielu z was zapłaciło za to wysoką cenę poniżenia, kiedy idąc na salę egzaminacyjną musieliście przejść przez „czarny szpaler”; przez cenę zburzonych relacji w pokoju nauczycielskim; nawet przez cenę zwątpienia: czy prawdziwa jest nauka Chrystusa, Jego wymagania i Jego błogosławieństwo tych, którzy wprowadzają pokój?! – dodał abp Skworc.

– Kiedy głosimy Jezusa Chrystusa i ewangeliczny system wartości, musimy ponieść ofiarę, pamiętając o Jego zapewnieniu: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie” (Mt 5,10) – mówił metropolita katowicki w katedrze. Dodał, że przed katechetami jest teraz jeszcze większa próba polegająca na wybaczeniu, które „będzie miało rangę świadectwa w środowisku życia i pracy, w pokoju nauczycielskim, w parafii i środowisku rodziców”.

Abp Skworc zachęcał katechetów, aby w tych szczególnych okolicznościach dali młodemu pokoleniu przykład ewangelicznych postaw. Zadanie, które jest przed katechetami to pouczenie, jak w myśl Katolickiej Nauki Społecznej należy rozwiązywać konflikty, „mając na względzie dobro wspólne i pokój społeczny”.

Na zakończenie Mszy św. złożono natomiast podziękowania ks. Marcelemu Coglowi, wieloletniemu dyrektorowi Wydziału Katechetycznego katowickiej kurii, który przeszedł na emeryturę. Podziękowania odebrało również 23 innych katechetów, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

Corocznie w drugą sobotę września katecheci z archidiecezji katowickiej gromadzą się w katedrze Chrystusa Króla na wspólnej modlitwie. Przed Eucharystią mają okazję do wysłuchania konferencji związanej tematycznie z katechezą szkolną. Podczas Mszy św. rozpoczynający pracę nowi nauczyciele religii składają również wyznanie wiary. Spotkanie w Katowicach jest także okazją, by podziękować za wieloletnią pracę katechetom przechodzącym na emeryturę.