W diecezjalnym centrum rekolekcyjnym „Arka” w Gródku n. Dunajcem od 17 do 20 września trwają obrady dyrektorów wydziałów duszpasterstwa ogólnego z całej Polski w ramach Komisji Duszpasterstwa KEP.

Obradom na temat programu nowego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce przewodniczy abp Wiktor Skworc. - W tym roku rozpocznie się trzyletni program duszpasterski dotyczący Eucharystii. Pierwszym tematem, wokół którego będą się ogniskowały działania duszpasterskie w naszym Kościele, będzie Eucharystia jako prawda wiary. Obecnie, podczas naszych obrad, opracowujemy program na rok 2020/2021. Tematem też będzie Eucharystia, jednakże w kontekście jej celebrowania.

Mottem działań duszpasterskich będą słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Nie tylko bowiem wyznajemy wiarę w Eucharystię, w żywą obecność Jezusa Chrystusa w tym sakramencie, ale również celebrujemy tę prawdę w zgromadzeniu Kościoła, który żyje, buduje się i rośnie dzięki Eucharystii. To przecież szczyt i źródło Kościoła. Potrzebna jest wciąż refleksja nad wartością i ważnością Eucharystii dla Kościoła, ponieważ obserwujemy lekceważenie tego sakramentu nawet przez tych, którzy są zobowiązani do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Zauważamy także, że przeakcentowuje się wielkie akcje ewangelizacyjne, jak chociażby ostatnia pod hasłem „Polska pod Krzyżem”. Warto jednak zwrócić uwagę, że stanąć pod krzyżem oznacza co niedzielę uczestniczyć w Eucharystii, bo w niej uobecnia się wydarzenie krzyża tu i teraz. Podczas naszych obrad będziemy się zastanawiać, w jaki sposób uwrażliwiać wiernych na tajemnicę Eucharystii, aby mieli większą świadomość daru, który otrzymują i zaproszenia, które do nich kieruje Chrystus w Kościele - mówi abp Skworc.

Jednym z aspektów nowego programu będzie przeżywanie niedzieli jako Dnia Pańskiego. - Od nowego roku, zgodnie z ustawą, wszystkie niedziele będą wolne od handlu. Dziękujemy „Solidarności” za inicjatywę ustawodawczą w obronie niedzieli, ale również w obronie osób zmuszonych w tym dniu do pracy, szczególnie kobiet. Mamy nadzieję, że ta ustawa będzie realizowana, chociaż jest ona wciąż atakowana. Jako Kościół będziemy przypominali, że niedziela jest Boża i nasza, że obowiązuje nas przykazanie Boże i przykazanie kościelne dotyczące świętowania Dnia Pańskiego. Będziemy również uwrażliwiali wiernych na to, że niedzielę należy przeżywać nie tylko w kościele, ale także w przestrzeni natury i kultury. W tym względzie wielkie zadanie spoczywa na parafiach, które powinny przygotowywać dla wiernych ofertę świętowania niedzieli poprzez organizowanie m.in. wydarzeń kulturalnych, budujących wspólnotę. Bardzo ważnym aspektem świętowania niedzieli, prócz celebracji Eucharystii i godziwego odpoczynku, jest pełnienie dzieł miłosierdzia. Eucharystia celebrowana w niedziele i święta powinna w nas kształtować wolę pomagania potrzebującym i realizowania jej poprzez konkretne działania związane z Caritas. Od nas zależy, jaka będzie niedziela. Jako Kościół będziemy zachęcać ludzi do tego, by przeżywali niedzielę po Bożemu, dla Boga i dla człowieka - dodaje przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ogólnego KEP.

ks. Zbigniew Wielgosz / Gość Tarnowski