Metropolita katowicki przewodniczył spotkaniu dla nowomianowanych proboszczów i administratorów parafii archidiecezji katowickiej. Zebranym kapłanom przypomniał, że powierzony im urząd to wyraz zaufania wobec każdego z księży.

Abp Skworc zwracając się do księży obecnych w Domu rekolekcyjnym w Kokoszycach przypomniał, że posługa proboszcza „to nie tylko urząd”. – To też zaufanie wobec każdego z was, kiedy powierza się wam cząstkę Kościoła lokalnego – powiedział. – Wspólnoty parafialne zostały wam powierzone, żebyście byli tam dobrymi pasterzami – dodał.

– Działania przez was podejmowane są bardzo ważne, ale muszą mieć fundament w waszej duchowości, w waszej osobistej relacji do Chrystusa – mówił. Przypomniał także kapłanom, że „nie parafia jest dla proboszcza, tylko proboszcz dla parafii”.

Metropolita katowicki podkreślił także wagę Eucharystii. – Zadajmy sobie pytanie: jak celebrujemy ten sakrament? Bo przez Eucharystię mamy się uświęcać – powiedział.

Do proboszczów skierował także słowo ks. Jan Smolec, kanclerz katowickiej kurii metropolitalnej. Zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia dokładnej dokumentacji ksiąg parafialnych. – Pamiętajmy, że kancelaria parafialna jest miejscem duszpasterskim o niezwykłej wadze. Często jest to miejsce „pierwszego kontaktu” z wiernymi – powiedział.

Do nowomianowanych administratorów oraz proboszczów przemówił także ks. Roman Chromy, dyrektor wydziału duszpasterstwa katowickiej kurii. Przypomniał, że „celem pracy duszpasterskiej jest urzeczywistnianie zbawczej działalności Chrystusa i doprowadzenie do zbawienia osób postawionych przez Bożą Opatrzność na naszej drodze”. Zwrócił uwagę, że „zadanie to należy realizować przez cykliczną realizację założeń roku liturgicznego – podstawowego i zasadniczego programu ukierunkowanych działań Kościoła”. 

Na spotkaniu w Kokoszycach byli obecni również: ks. Zdzisław Brzezinka, dyrektor wydziału duszpasterstwa rodzin oraz ks. Damian Suszka, ekonom archidiecezji katowickiej.

Spotkanie dla nowomianowanych administratorów i proboszczów parafii odbyło się po raz drugi. Przewodniczył mu metropolita katowicki. W czasie spotkania księża wspólnie modlili się liturgią godzin, jak również mieli okazję wysłuchać kilku przedłożeń pracowników kurii metropolitalnej.