W krypcie katowickiej katedry, która jest równocześnie kościołem akademickim, sprawowano Eucharystię na rozpoczęcie roku akademickiego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Przewodniczył jej bp Grzegorz Olszowski.

Pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej zachęcał zebranych w krypcie studentów oraz pracowników Wydziału Teologicznego do dalekowzroczności. – Domeną uczniów Jezusa jest dalekowzroczność. Pamiętajmy, że nie wszystko musi być „na teraz” – mówił.

Przypomniał również zebranym, że mają być uczniami Chrystusa, którzy podążają za swoim Mistrzem, a nie próbują go wykorzystać do własnych celów jak apostołowie w dzisiejszej Ewangelii. „Oni myśleli, że wszystkie drzwi się przed nimi otworzą. Tak nigdy nie było i nie będzie”.

Pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej pytał także zebranych w krypcie o motywację towarzyszącą im w dniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego. – Najważniejsze jest to, aby pamiętać, że robimy wszystko dla Pana Boga – mówił.

Pod koniec Eucharystii została również wręczona nagroda za najlepszą pracę dyplomową. Przyznaje ją Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego abp Wiktor Skworc. Tegoroczne wyróżnienie trafiło do p. Lucyny Maliny za pracę pt. „Moralne wartości naprotechnologii w kontekście współczesnych technik wspomagania prokreacji”, która powstała pod opieką ks. dr hab. Bogdana Bieli.

Społeczność pracowników oraz studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego corocznie rozpoczyna rok akademicki wspólną Eucharystią. Uczestniczą w niej osoby bezpośrednio związane z Wydziałem Teologicznym, jak również przełożeni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.