Jedni są bezpośrednio po maturze. Inni podjęli już wcześniej studia z fizjoterapii czy nawet arabistyki. Są tacy, którzy pracowali: jako monterzy urządzeń, kierowcy czy kurierzy. Większość formowała się wśród ministrantów oraz w Ruchu Światło-Życie. Są i tacy, którzy zbliżyli się do Kościoła poprzez działanie w katolickich fundacjach. Łączy ich jedno: usłyszeli głos powołania i na niego odpowiedzieli. Dzisiaj w Kokoszycach z kandydatami rozpoczynającymi rok propedeutyczny przygotowujący do formacji w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym spotkał się abp Wiktor Skworc.

– Stawajcie się uczniami Chrystusa – mówił do kandydatów rozpoczynających drogę formacyjną do kapłaństwa. Zachęcał, by prosili Ojca niebieskiego o Ducha Świętego. Abp Skworc zauważył także, że decyzja pójścia za Chrystusem nacechowana musi być „odwagą oraz przekonaniem, że to On powołuje”.

Zwracając się do 12 młodych mężczyzn, którzy rozpoczęli rok przygotowania przed seminarium duchownym, metropolita katowicki nawiązał do przeżywanego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. – Papież ukazuje nam perspektywę Kościoła misyjnego, którzy idzie i głosi Ewangelię – mówił. Podkreślił, że w procesie ewangelizacji świata zawsze brali udział uczniowie Chrystusa. – Macie się coraz bardziej stawać uczniami, a przez to świadkami Chrystusa – dodał.

– Pierwsze dni były czasem szczególnego budowania wspólnoty. Przeżyliśmy tydzień integracyjny. Teraz rozpoczynamy już zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia formacji w śląskim seminarium – zauważył ks. Rafał Borkowy, opiekun roku propedeutycznego.

– Mamy zajęcia z liturgiki, które prowadzi jeden z prefektów seminarium. Jest również czas na zajęcia z języka polskiego i obcego, które prowadzą nauczyciele z Rybnika. Z pewnością ten czas będzie bardzo intensywny – stwierdzają sami kandydaci rozpoczynający rok propedeutyczny.

Od kilku lat w archidiecezji katowickiej jest organizowany rok propedeutyczny dla kandydatów do wyższego śląskiego seminarium duchownego w Katowicach. Jest to czas poznawania siebie oraz pogłębiania relacji z Chrystusem. Obecnie jest on zorganizowany w domu rekolekcyjnym w Kokoszycach. W bieżącym roku formacyjnym uczestniczy w nim 12 kandydatów do śląskiego seminarium.