27 października abp Wiktor Skworc w rybnickim kościele akademickim przewodniczył uroczystej Eucharystii, będącej centralnym punktem obchodów złotego jubileuszu DAR-u, czyli Duszpasterstwa Akademickiego w Rybniku. Do koncelebry przy ołtarzu stanęli duszpasterze związani z tym miejscem. W swojej homilii metropolita katowicki podkreślił, że świętowanie „jubileuszu” to okazja do powrotu do pierwotnej godności dzieci Bożych.

Abp Skworc przypomniał zgromadzonym studentom, absolwentom i przyjaciołom DAR-u tradycję Starego Testamentu dotyczącą świętowania jubileuszu. Odwołując się do fragmentów z Księgi Kapłańskiej, podkreślił, że jednym z podstawowych przywilejów tego pięćdziesiątego roku była powszechna amnestia, czyli przywrócenie wolności wszystkim rodakom, znajdującym się w niewoli, a także nieodpłatne oddanie im ich ziemi. – Jubileusz był okazja do uporządkowania relacji społecznych; każdy miał wrócić do swojej własności – podkreślił metropolita katowicki.

Przenosząc to starotestamentalne prawo Starego na grunt chrześcijański, hierarcha zauważył, że w tym powrocie do pierwotnej wolności i własności chodzi przede wszystkim o odkrycie na nowo godności dzieci Bożych oraz o powrót do świadomego pełnienia obowiązków wynikających z przyjętego chrztu św.

W nawiązaniu do kończącego się nadzwyczajnego miesiąca misyjnego i wydanego przez papieża Franciszka na tę okoliczność specjalnego orędzia, abp Skworc przypomniał, że każdy jest misją: - Misją jest duszpasterstwo akademickie; misją jest każdy ochrzczony, co warto sobie przypomnieć, kiedy dziękujemy za minione 50-lecie. Jednocześnie zachęcił wszystkich zaangażowanych w DAR do dalszego aktywnego zaangażowania. - Powinniście nosić i przenieść tradycję, aby za kolejnych 50 lat było komu świętować – dodał.

Na koniec metropolita górnośląski zachęcił do obecności w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do jak największej liczby studentów z ewangelizacyjną propozycją Duszpasterstwa. – Pewnie tymi nowoczesnymi narzędziami posługiwałby się św. Paweł, gdyby żył dzisiaj i zobaczył jak wiele jest areopagów, na których można głosić i dać świadectwo – podsumował.

Integralną częścią świętowania złotego jubileuszu Duszpasterstwa Akademickiego w Rybniku była uroczysta gala w Teatrze Ziemi Rybnickiej, która odbyła się 25 października. Podczas spotkania zgromadzeni goście mogli zobaczyć m.in musical "Żyć, nie wegetować", inspirowany historią życia bł. Piotra Jerzego Frassatiego, a którego autorem scenariusza jest ks. Wojciech Iwanecki, obecny duszpasterz akademicki w Rybniku.

Notatki w archiwum kurialnym poświęcone duszpasterskiej trosce o rybnickich studentów sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo gromadzili się oni w parafii ojców werbistów, później w parafii św. Antoniego. Symboliczny początek działalności DAR-u liczony jest od daty dekretu (25.10.1969) ustanawiającego ks. Henryka Markwicę pierwszym duszpasterzem akademickim w Rybniku. – Chcemy wspominać ludzi i wychwalać Pana Boga za to, że dał Rybnikowi szansę na szczególną obecność tutejszych studentów w Kościele – podkreślił w zaproszeniu na uroczystości jubileuszowe ks. Krzysztof Nowrot, pełniący aktualnie funkcję duszpasterza akademickiego w Katowicach, do sierpnia 2019 odpowiedzialny za DAR.