Mszą św. pod przewodnictwem abp. Alfonsa Nossola rozpoczęły się uroczystości upamiętniające spotkanie premiera Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla w 1989 r. pieczętujące polsko-niemieckie pojednanie.

Do wspólnej modlitwy 12 listopada 1989 r. na dziedzińcu w Krzyżowej stanęły polska i niemiecka delegacja, aby wspólnie prosić o pokój. W homilii bp Alfons Nossol podkreślał wówczas, jak ważne dla obu narodów jest pojednanie. Wyjątkowym momentem historycznej Eucharystii stał się uścisk podczas znaku pokoju Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla. Gest obu szefów rządów stał się ikonicznym przedstawieniem Mszy Pojednania w Krzyżowej. Zdjęcia, które go pokazywały, obiegły świat, stając się symbolem zmiany w relacjach polsko-niemieckich.

Dokładnie 30 lat później, 12 listopada 2019 r., w tym samym miejscu przy ołtarzu znów stanął abp Alfons Nossol w asyście abp. Ludwiga Schicka, abp. Wiktora Skworca i bp. Ignacego Deca, by wspólnie dziękować za trzy dekady porozumienia polsko-niemieckiego.

– Od upadku Muru Berlińskiego upłynęły zaledwie trzy dni. Struktury państwowe i administracyjno-siłowe NRD istniały niezmienione. Na czele państwa polskiego stał nadal człowiek Moskwy. W obu krajach nadal stacjonowały wojska radzieckie. Dalszy rozwój sytuacji politycznej był nieprzewidywalny i nie wykluczał scenariusza militarnego – abp Nossol przypominał okoliczności spotkania sprzed 30 lat.

Wyjaśniał też, dlaczego tak ważna była jego liturgiczna forma. – W kazaniu mówiłem wtedy o tym, jak politycznie ta wizyta była trudna, choć dotyczyła przecież sąsiadów w samym sercu Europy. I podkreśliłem, że prawdziwie historyczny wymiar tego spotkania polega na tym, iż odbywa się ono w kontekście liturgicznej celebracji. W liturgii bowiem obecne jest sakramentalne dzieło pojednania człowieka z Bogiem, z samym sobą i z innymi oraz z całym stworzeniem. Jeśli rany są zbyt bolesne, okopy zbyt głębokie, tylko łaska przebaczenia naszego Odkupiciela i Pojednawcy może doprowadzić do cudu sprawiedliwego i trwałego pojednania – podkreślał główny celebrans.

Wyjątkowy charakter wydarzenia podkreśliły listy Mateusza Morawieckiego, Premiera RP oraz Angeli Merkel, Kanclerz Niemiec, skierowane do uczestników obchodów. Ponieważ uroczystość miała charakter międzynarodowy i ekumeniczny, wzięli w niej również udział przedstawiciele innych obrządków i wyznań: bp Waldemar Pytel, bp Ryszard Bogusz i bp Teresa Rinecker.

W drugiej części obchodów odbędzie się konferencja „30 lat polsko-niemieckiego pojednania. Samorządowy wymiar porozumienia" z udziałem samorządowców z Polski i Niemiec. Będzie ona poświęcona spuściźnie polsko-niemieckiego zbliżenia i jej znaczeniu dla współpracy polsko-niemieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla samorządowego. Konferencja zakończy się 13 listopada.

ks. Przemysław Pojasek | Gość świdnicki