Po uroczystościach związanych z 30. rocznicą Mszy Pojednania w Krzyżowej obradowała polsko-niemiecka Fundacja Maksymiliana Kolbe. W programie posiedzenia wysłuchano m.in. relacji na temat jej aktywności Fundacji w kończącym się roku. Zaakceptowano też program jej działalności na rok 2020.

W sprawozdaniu z działalności Fundacji zwrócono szczególną uwagę na zaangażowanie w przestrzeni międzynarodowych kontaktów z młodzieżą i grupami wiernych świeckich w takich krajach jak: Ukraina, Albania czy Słowenia. Przypomniano także o odbywających się cyklicznie w Oświęcimiu międzynarodowych warsztatach podejmujących sprawy rozwiązywania problemów związanych z trudną, naznaczoną przemocą przeszłością. Jak podkreślano, inicjatywa ta gromadzi corocznie reprezentantów z kilkunastu krajów europejskich, pragnących uczyć się wspólnego dialogu prowadzącego na drogę wybaczenia i pojednania.

W czasie spotkania Fundacji bardzo dużo mówiono o wartości i znaczeniu świadectwa pojednanych narodów Polski i Niemiec. Podkreślono znaczącą rolę Kościoła, zwłaszcza strony polskiej, dzięki której Fundacja zyskuje wiarygodność w relacjach z przedstawicielami narodów czy innych nie pojednanych europejskich  społeczeństw.

Nową inicjatywą Fundacji są warsztaty organizowane dla zawodowych oficerów wojska, w których uczestniczą reprezentanci kilku krajów europejskich.   

Podczas tegorocznych obrad przyjęto również program aktywności Fundacji na rok 2020. Przewiduje on kontynuację dotychczasowych inicjatyw i przedsięwzięć. Szczególny akcent położono na warsztaty prowadzone w Oświęcimiu, a także na dotychczasową aktywność w Albanii, w Bośni i Hercegowinie, w Słowenii i na Ukrainie.

W Krzyżowej wybrane zostały również na kolejną kadencję władze Fundacji. Potwierdzono jej przewodniczącego w osobie ks. abp. Ludwika Schicka z ramienia Episkopatu Niemiec i jej wiceprzewodniczącego ks. abp. Wiktora Skworca, reprezentującego Konferencję Episkopatu Polski. W zarządzie Fundacji pozostał także przedstawiciel Sekretariatu KEP ks. prałat Jarosław Mrówczyński.    

Fundacja Maksymiliana Kolbe została utworzona w 2007 r. przez episkopaty Niemiec i Polski. W preambule aktu założycielskiego wśród jej celów podkreślono działania na rzecz pojednania w oparciu o siłę pamięci. Fundacja podejmuje swoje zadania ze świadomością kontynuowania dzieła zapoczątkowanego przez biskupów polskich, którzy w 1965 r. w klimacie kończącego się II Soboru Watykańskiego, wystosowali list do biskupów niemieckich ze słowami „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

Najnowsze

12 czerwiec 2021

Franciszkanie i cysters przyjęli święcenia

Czterech franciszkanów i cysters przyjęli święcenia kapłańskie w Katowicach-Panewnikach. Trzech franciszkanów przyjęło...

10 czerwiec 2021

Zmiany personalne w parafiach

W katowickiej Kurii abp Wiktor Skworc wręczył dekrety dla proboszczów i administratorów.

04 czerwiec 2021

Być może na przyszłość pozostanie możliwość I komunii w wąskim gronie

– Być może po pandemii pozostanie możliwość przyjmowania I komunii w wąskim...

03 czerwiec 2021

Boże Ciało w katedrze

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa metropolita katowicki przewodniczył Mszy św...

02 czerwiec 2021

Proboszczowie przechodzący na emeryturę

Metropolita katowicki spotkał się w Kurii Metropolitalnej z proboszczami przechodzącymi w tym...

31 maj 2021

Pomoc poszkodowanym w pożarze

Caritas Archidiecezji Katowickiej wraz z proboszczem parafii Św. Ap. Piotra i Pawła...