Etos pracy górniczej i wierność Eucharystii to główne myśli homilii abp. Wiktora Skworca wygłoszonej podczas Mszy barbórkowej za pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa w kościele św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach.

Metropolita katowicki mówił w niej o tajemnicy człowieka, jego godności i powołaniu do pracy jako zamyśle samego Boga. – Wartość pracy polega na tym, że wykonuje ją człowiek – podkreślił  abp Skworc powołując się na nauczanie Jana Pawła II. Jednocześnie wskazał, że jednym z wymiarów podobieństwa człowieka do Boga jest panowanie nad powierzoną mu ziemią, które „szczególny wyraz znajduje w pracy górniczej”.

Przekonywał, że nie wolno zapomnieć tak o szacunku do każdego człowieka jak i o godności samej pracy. W tym kontekście szacunek ten winien wyrażać się w poszanowaniu prac pracowniczych, trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz właściwej – nie spłaszczonej wyłącznie do wymiaru ekonomicznego – relacji pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą.

Abp Skworc przywołał w homilii patronkę górników, św. Barbarę, której kult na Górnym Śląsku już „przed wiekami był obecny w kopalniach srebra w Tarnowskich Górach i jest obecny dziś w jastrzębskim okręgu węglowym, gdzie wydobywa się i będzie się wydobywało węgiel koksujący, potrzebny do produkcji stali”.

Jej bezkompromisowość w wyznaniu wiary i wierność aż do końca Chrystusowi przyrównał do historii życia biblijnego Matatiasza z odczytanego dziś fragmentu Księgi Machabejskiej.

Zauważył, że na wizerunkach w kopalniach patronka górników zazwyczaj przedstawiona jest z mieczem i kielichem z Najświętszym Sakramentem. – To sam Chrystus, to Eucharystia – źródło i szczyt życia Kościoła – mówił metropolita katowicki.

Dodał, że w Eucharystii będącej dla człowieka „szczególnym czasem nawiedzenia” działa prawdziwy Bóg, który umacnia i leczy, darzy siłą do wypełniania obowiązków i uzdalnia do zachowania wierności powołaniu: „do nieodstępowania ani na prawo ani na lewo od Boga i Jego prawa miłości”.

Razem z uczestnikami liturgii dziękował Bogu za dar zasobów naturalnych, ludzką pracę oraz za „istnienie polskiego górnictwa naftowego i gazu ziemnego”. – Pionierska praca Ignacego Łukaszewicza, pierwszych górników i jej kontynuacja miała i ma znaczący wpływ na podnoszenie jakości życia wielu rodzin, a także na wzrost gospodarczy całego kraju – podkreślił. Pracownikom wyraził wdzięczność za to, że zapewniają „niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz do sieci innych operatorów lokalnych”. – Wśród tych odbiorców ważny jest przemysł, zwłaszcza chemiczny dla którego gaz jest surowcem i odbiorcy indywidualni, którym dostarczacie czyste źródło energii. Wydobywacie też gaz – kontynuował abp Skworc.

Prosił też, by „kolejne lata pracy były kontynuacją chlubnego dziedzictwa polskiego górnictwa naftowego i gazowego” zgodnie ze znaczeniem słów „Szczęść Boże”, które „wypowiedziane w odniesieniu do ludzkiej pracy syntetyzuje Boże błogosławieństwo i ludzki wysiłek”.

Obecnie w Polskiej Spółce Gazownictwa pracuje ponad 10 tys. pracowników. Tradycja przedsiębiorstwa czerpie doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich.

Ks. Rafał Skitek | KAI | Radio eM

Najnowsze

25 lipiec 2021

Błogosławieństwo pojazdów w Tychach

Uroczystej sumie odpustowej w parafii pw. św. Krzysztofa przewodniczył bp Adam Wodarczyk...

19 lipiec 2021

Podziękowanie za kondolencje

Bp Adam Wodarczyk dziękuje za modlitwę i słowa wsparcia w związku ze...

17 lipiec 2021

Wielki Ślązak trafił na pomnik

Tym Ślązakiem jest Henryk Sławik. Bohater, który w czasie II wojny światowej...

14 lipiec 2021

Chcemy pomagać osobom, które mogły doznać skrzywdzenia w Kościele

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej oraz Przewodniczący Zespołu...

12 lipiec 2021

Święto Leśników w katedrze

Pracownicy Lasów Państwowych zgromadzili się w katowickiej katedrze poniedziałek 12 lipca na...

09 lipiec 2021

Słowo Arcybiskupa Katowickiego

DO WIERNYCH I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ